Poarta magică

Cunoaștere prin experiență

A ști și a Cunoaște sunt lucruri  diferite. Adevărata cunoaștere este experiență. Cunoaște-te pe tine însuți – toată lumea a auzit despre asta, dar puțini au instrumente să facă acest lucru. 

Cercul este o poartă magică.  Dincolo de ea sunt instrumentele Cunoașterii, simple, puternice, eficiente. A cunoaște spațiul interior al Ființei aduce cu sine posibilitatea administrării și transformării spațiului interior din care se naște întreaga noastră realitate. Toată experiența vieții, toate situațiile și relațiile noastre, tot ceea trăim, întregul context al vieții noastre se naște din interior și este o reflexie a acestui spațiu. 

Lumea interioară este gândire, emoție, atitudini, energie vitală, și toate acestea iau forma corporalității fizice. A cunoaște și a modela acest univers interior este începutul marii magii: crearea vieții pe care dorim să o trăim. 

Cercul este versiunea on-line a Școlii Maestrului Interior. Este un spațiu de învățare directă, prin experiența interioară, a geometriei sacre a ființei, un loc de experiență de conștiință menit cunoașterii, vindecării și transformării vieții. Întreaga experiență a Școlii Maestrului Interior și a noastră, Horia & Elena Francisc-Țurcanu, este condensată în mijloacele cu care lucrează Cercul. 

Este un Cerc de explorare, învățare, vindecare, cunoaștere. Este un Cerc de practică a Prezenței, de lucru cu Atenția, Intenția și Respirația Conștientă. Un Cerc de Meditație ghidată și de explicare teoretică a unor noțiuni avansate de metafizică, folositoare în procesele de transformare conștientă a Vieții. 

Cercul este un spațiu destinat acelora care simt că le stă în putere să schimbe ceea ce vor să schimbe în viețile lor, să evolueze, să transforme și sunt în căutarea unei tehnologii interioare simple și eficiente, curățate de orice doctrină sau orientare religioasă, în afara oricărui sistem. 

Dezvoltarea personală și cea spirituală sunt etape transcendente ale unui singur proces. Sunt pași pe un singur drum interior. Cercul unifică dezvoltarea personală și spirituală, dimensiunea interioară și cea a exprimărilor noastre în viața de fiecare zi. În acest sens, este o Poartă Magică, unificatoare între lumea interioară, a gândirii, emoțiilor și atitudinilor, și cea exterioară a acțiunilor, relațiilor și proiectelor. 

Cercul este un program permanent de învățare, de explorare și de lucru cu spațiul interior, care folosește mijloacele Prezenței, lucrul cu Atenția, Respirația Conștientă și Atitudinea, în scopuri de vindecare, cunoaștere și transformare a experienței vieții. 

Intri?

Enter the Circle

Este o Poartă a Cunoașterii. Dincolo sunt Oameni care au ales să-și trăiască viețile pe măsura visului lor despre ei înșiși și despre această lume. Oameni care au ales să trăiască în vieților lor pe măsura Maestrului Interior. Pentru ei, corpul și această lume este Templul, iar cea mai mare meditație este Viața. Acesta este Cercul acelora care se află în Călătoria propriei lor Inimi. Este un Cerc al Conștienței, al Iubirii, al Adevărului și al Revelației, al practicii necontenite a Prezenței, al Bucuriei de a trăi, al curgerii cu Viața și al creației conștiente de realitate. Este un spațiu de întâlnire, de împărtășire, de îmbrățișare și susținere, de vindecare și cunoaștere. Împreună este mai ușor. 

Trecând prin această Poartă magică, lași în urmă labirintul, platitudinea, alergarea nesfârșită după vânt, lași în urmă căutarea. A trece prin Poartă este pentru cei însetați de Iubire, Adevăr și Libertate, însetați de Cunoaștere, pentru cei dedicați Conștienței, adică puterii de a simți mai mult, mai adânc, mai profund realitatea propriei ființe și a existenței. Dincolo de Poartă este Cercul acelora dedicați Vieții, bucuriei de a trăi, celor care aleg să-și asume responsabilitatea propriei experiențe de viață, este Cercul creatorilor conștienți de realitate.

Trecând prin această Poartă, te dedici propriei tale ființe profunde, transformării necontenite, creației conștiente a corpului, gândirii, emoțiilor și atitudinilor, te dedici relației conștiente cu tine și cu tot ceea ce există.

Dincolo de Poartă sunt Oameni asemenea ție, care au căutat dintotdeauna, iar acum, găsind Calea, au ales să trăiască pe măsura propriei Revelații despre sine.

Enter the Circle

Cercul este

 • Versiunea on-line a Școlii Maestrului Interior. Un spațiu dezvoltare personală și spirituală. 
 • Un mediu de învățare practică și teoretică a lucrului cu starea de Prezență. 
 • Un conteiner în care este structurată întreaga experiență a Școlii Maestrului Interior.
 • Un spațiu de experiență de Conștiință, meditație ghidată, explorare și vindecare a lumii interioare. 
 • Un spațiu de explicare și deslușire a cunoașterii și filosofiei perene, metafizicii și noțiunilor spirituale. 
 • Un set complet de instrumente destinat transformării vieții prin Conștiență. 
 • Un spațiu dedicat cunoașterii și vindecării. 

Trecând prin Poartă te dedici naturii profunde a propriei tale ființe și faci din Conștiență, Calea ta.

Cu toți suntem într-o Călătorie a Inimii, în care ne transformăm necontenit identitatea, percepția, felul în care relaționăm cu existența și în care creăm realitate. Un timp ne credem singuri și separați. Într-o bună zi descoperim atemporala Cale a Conștienței și pe ceilalți asemenea nouă. Aceasta este Poarta magică. Revelația, trecând prin această Poartă, este aceea că n-am fost, de fapt, niciodată singuri și că tot ceea ce am căutat vreodată a fost, dintotdeauna în noi înșine: Adevărul, Iubirea, Frumusețea, Libertatea și Armonia și Abundența.

Om, ești acum în fața acestei Porți.

Enter the Circle

Agnis & AmmaRa

Enter the Circle

Noi suntem Centrul acestui Cerc dedicat transformării interioare prin Conștiență: Horia & Elena Francisc-Țurcanu, alias Agnis & AmmaRa. Acestea sunt nume ale unei singure ființe care se manifestă în nenumărate chipuri.

Creăm spații de Conștiință în care cei asemenea nouă să redescopere în ei înșiși Adevărul, Iubirea, Frumusețea și Libertatea. Am creat aceste spații în multe locuri și timpuri, pentru foarte mulți oameni aflați în căutare interioară. Aceasta este consacrarea noastră. Suntem dedicați visului unei umanități care-și recunoaște propria divinitate, măreție și frumusețe, unei umanități eliberate de condiționare și orbire, care se recunoaște pe Sine în tot ceea ce există și care trăiește în fiecare clipă, cu Conștiență, sacralitatea intrinsecă a Vieții.

În aceste timpuri extraordinare pe care le trăim împreună, am înviat încă odată tradiția atemporală a cunoașterii prin Revelație, prin introspecție și am pus-o la dispoziția tuturor. Am fondat Școala Maestrului Interior și Cărțile Maestrului Interior pentru a împărtăși Cunoașterea și Vindecarea prin Conștiență în cât mai multe forme. Călătoria Inimii este ființa colectivă alcătuită din toți aceia care au trăit vreodată Revelația și au transformat felul în care trăiesc pe această lume. Ea a luat naștere împrejurul nostru și este modul nostru de a înapoia existenței darurile neprețuite pe care le-am primit și continuăm a le primi.

Foarte, foarte mulți oameni s-au împărtășit din această cunoaștere și au luat atât cât au putut fiecare. Dar există un număr de Călători ai Inimii care fac marele pas, uriaș, de la căutători ai Adevărului, Iubirii și Frumuseții, la trăitori ai acestor atribute universale ale existenței, în propria viață. Acest Cerc este spațiul trăitorilor.

Pășind în Cerc trăiești o transformare. Nu mai este despre a ști despre Adevăr, ci despre a-l trăi în propria viață, nu mai este despre a înțelege despre Iubire, ci despre a o  trăi în relațiile vieții tale. Nu mai este despre a administra stările interioare ale ființei, ci despre a le alege și a crea. Acest Cerc este despre Viață, despre cum trăim în fiecare zi, cum gândim, cum relaționăm, cum creăm realitatea vieții. Este despre reconectarea cu Bucuria sacră ce decurge din Conștiență, din percepție, din a simți mai profund și mai vast Viața.

Cercul pe care-l deschidem aici este despre dedicare, despre consacrare, despre a trăi la înălțimea propriului vis despre noi înșine. Este un Cerc de susținere, explorare, cunoaștere, împărtășire și transformare necontenită prin Conștiență. Este un Împreună dedicat Conștienței și o sămânță din care crește Conștiența acestui timp și acestei dimensiuni a existenței.

Cercul

Ce este?

Sunt deja foarte mulți oameni care practică Prezența în viețile lor. Cercul vine să slujească necesitățile oamenilor care fac parte din Călătorie, sau care rezonează cu aceasta și au nevoie de un

spațiu permanent de experiență, susținere și integrare a experienței în propriile lor vieți.

Cercul Călătoria Inimii este un spațiu virtual, dar și fizic, de:

 • Practică a Prezenței și conectare permanentă cu energia procesului personal și colectiv de transformare interioară prin Conștiență.
 • Susținere și ghidare a procesului, de împărtășire și comunicare.
 • Inițiere, învățare teoretică și practică și integrare a cunoașterii de sine în experiența vieții.
 • Meditație ghidată, introspecție și contact permanent între membrii Cercului menit să susțină transformarea întregului mod de a trăi, prin Prezență.
 • Explorare continuă. Are o dimensiune terapeutică, ontologică, de dezvoltare personală și spirituală prin Prezență.

Pentru cine?

 • Pentru aceia care rezonează cu Practica Prezenței, și doresc să învețe, să practice, să exploreze și să transforme experiența vieții lor prin Prezență.
 • Pentru aceia care practică deja Prezența în viețile lor și simt nevoia unui sprijin permanent, a unei direcții, a unor teme de explorare, cunoaștere, vindecare.
 • Pentru aceia care participă la evenimentele live, workshop-uri, seminare, programe online ale Călătoriei Inimii și doresc un spațiu de susținere a procesului de transformare interioară, de practică, meditație, sharing, conexiune.
 • Pentru aceia care nu pot participa direct la marile noastre Călătorii ale Inimii live (de pildă locuiesc înafara țării), workshop-uri, evenimente și au nevoie de un loc și un mod de a practica Prezența, de a învăța, împărtăși, exersa și fi în contact permanent cu Comunitatea.
 • Pentru oricine simte că rezonează cu Practica Prezenței și Calea Maestrului Interior, indiferent dacă a participat sau nu la alte evenimente, și care simte nevoia unui spațiu de meditație ghidată, explorare, învățare și comunitate de susținere.
 • Pentru aceia care traversează în viețile lor perioade de transformare profundă, psiho-spirituală, și au nevoie de instrumente pentru a administra stările și a înțelege ceea ce se petrece în viețile lor. Comunitatea, împărtășirea experiențelor și ghidajul sunt neprețuite.
 • Pentru aceia care, pe orice nivel al experienței lor de viață s-ar afla, simt nevoia unui refresh, a unui salt de conștiență și calitate a vieții. Prezența aduce revelație și înnoire în sănătate, relații, viziune, exprimare și în toate dimensiunile vieții.

Cum lucrează?

 • Cercul este un mediu în care focusăm întreaga noastră experiență de lucru cu starea de Prezență, din parcursul Școala Maestrului interior și de tot ceea ce am trăit și experimentat în ultimii 13 ani în Călătoria Inimii. El este Centrul care coagulează prezența și experiența tuturor oamenilor care au pășit pe Cale.
 • A păși în cerc este un angajament de practică a Prezenței, ghidată permanent și susținută, timp de un an.
 • Este un spațiu virtual în care, în fiecare lună, sunt prezente teme de meditație, de introspecție și de lucru aplicat pe situații din viață. Temele sunt susținute de meditații ghidate, webinare, articole destinate exclusiv membrilor Cercului și mai ales de împărtășire și comunitate.
 • Prezența fondatorilor săi A&A, plus a practicanților experimentați ai Prezenței, este permanentă, pentru a susține procesele personale și colective ale Cercului.
 • Menirea principală a Cercului este aceea de a se constitui într-un sprijin pentru toți aceia care vor să-și transforme viața prin Conștiență și practica Prezenței.
 • Membrii Cercului se întâlnesc live la Călătoriile, workshop-urile, seminarele, evenimentele Călătoriei Inimii. Este destinat continuării experiențelor și mai ales integrării acestora în dimensiunea orizontală a existenței.
 • Dincolo de aspectul de școală practică de Prezență, Cercul are o dimensiune de cunoaștere, vindecare, explorare și de împărtășire – cea mai importantă nuanță pentru susținerea proceselor individuale.

Consacrare

 • trăirea conștientă a vieții, integrării Prezenței în viața de fiecare zi
 • creația conștientă de realitate – a trăi ceea ce vrem să trăim, materializării visului.
 • vindecarea prin Conștiență – corp, gândire, emoții, relații.
 • susținerea procesului personal de transformare 
 • cunoaștere prin expansiunea conștienței – Revelație.
 • creativitate, conexiunea cu propria viziune
 • trăirea atributelor fundamentale ale Conștienței – Adevăr, Iubire, Frumusețe, Libertate, Armonie – în propria viață
 • cultivarea abundenței – tot un atribut al Conștienței
 • Conștiența  în toate aspectele vieții – sănătate, relații, emoții, creații/business, wellbeing

Darurile Cercului pentru tine

În fiecare lună primești instrumente foarte eficiente pentru susținerea procesului în care te afli în viața ta: meditații ghidate de A&A, un webinar exclusiv dedicat Cercului, articole de-asemeni exclusive, teme de introspecție individuală și accesul direct la A&A atunci când ai nevoie.

 • 12 videos – Un video sau webinar exclusiv destinat Cercului pe lună (valoare estimată 360 e)
 • 12 meditații ghidate de A&A, audio – O meditație/pe lună (valoare estimată 1560 e)
 • Ambele, video + meditație audio, sunt subscrise unei teme de introspecție
 • 12 articole substanțiale – unul/lună, semnate A&A (valoare 1200 e)
 • Un spațiu (grup fb) de ghidare, împărtășire, susținere, conținere, și însoțire  (neprețuit)
 • Reduceri între 5-15 % la: workshop-uri, programe online, retreat-uri, cărți.

Valoarea totală:
peste 3000 Euro

Investiția ta

555 Euro/an

(două plăți/ 6 luni)

Best Offer

1E/zi - 365 E/an

(o plată anuală)

Enter the Circle

Darul tău pentru Cerc

Poate ți-e greu să crezi că poți primi toate acestea pentru 1E/zi

Și totuși este posibil, pentru că dincolo de Poartă sunt mulți oameni asemenea ție.

Ei fac posibilă existența Cercului, așa cum și tu la rândul tău o poți face. Cercul este precum respirația, inspir și expir, a primi și a dărui. Întrând în Cerc nu doar primești, ci și dăruiești, și faci astfel posibilă existența sa.

Poate crezi că cel mai important dar pe care îl aduci tu Cercului este acel E/zi. Dar nu este așa.

Cel mai mare dar pe care îl faci Cercului este PREZENȚA ta, experiența ta de viață, generozitatea de a-l asculta pe celălalt și a-l conține. Acestea sunt DARURI neprețuite. Curajul tău de a te deschide, de a privi, de a comunica, de a te exprima, de a fi ÎMPREUNĂ cu ceilalți, acestea sunt marile tale DARURI.

De fapt, acesta este magicul secret al Cercului: viața este respirație, pulsație, dans, între a primi și a dărui, a simți și a crea, a asculta și a ne exprima, între dimensiunea noastră personală și cea a lui împreună. Viața este oglindire necontenită a celor mai profunde adâncimi ale noastre, în situații și pe chipul celorlalți. Viața este magică și minunată iar Adevărul, Iubirea, Frumusețea și Armonia sunt atribute ale Vieții care pot fi descoperite doar atunci când ieșim din cazematele ego-ului și devenim, împreună, mai mult decât am crezut vreodată că suntem.

Resurse

Deschiderea Inimii

2. San Francesco

Calea lui San Francesco, aceeași cu Calea lui Christos, constă în transcenderea singurătății lui ego, în dizolvarea separării și recunoașterea unității fundamentale a Existenței. Iertarea, recunoașterea propriei noastre inocențe și nevinovății, este urmarea vindecării de separare. Ele decurg una din cealaltă. Este un proces interior posibil abia când structura egotică devine suficient de matură pentru a găsi curajul enorm de a se abandona în fața Existenței, așa cum a făcut-o San Francesco. 

artworks-IxsM4nHuvwOeE8ID-42FF7Q-t500x500

Ammara - Lumina și Umbra

19.06.2020
Eclipsa inelară, Solstițiu. Un moment astral, un catalizator spiritual. Tipare si credințe vechi, pot fi transformate la aceasta eclipsa. O eclipsa solara care amesteca, cu a ei energie, in marele vas alchimic, karma colectiva a umanității. In loc sa ne agitam inimile și mințile, fie sa avem curajul sa ne aventuram in mult așteptata schimbare. Umbrele din al nostru inconștient vin la lumina, odată cu aceasta eclipsa. Pentru a evolua, a ne transforma, avem nevoie sa dizolvam aceste umbre. Recunoscâdu-le și acceptându-le, mai întâi.
timpul orfanului coperta audio

Timpul Orfanului
se sfârșește AICI

aprilie 2020

Sursa întregii dureri și a căutării, sursa orbirii și a uitării, a singurătății, fricii, furiei și tristeții este sentimentul separării. El se naște din gândire. Deschiderea este reconectare cu Adevărul, Iubirea, Frumusețea și Pacea. Deschiderea este sfârșitul rătăcirii și al timpului în care ne-am simțit orfani. Este deasemeni începutul unei noi paradigme, unei noi vieți și a unei noi lumi care se naște acum prin noi. Această călătorie este punctul de cotitură.

TragiComik

februarie 2020

Conștiența Pulsației ne eliberează frica morții și a necunoscutului. Descoperim că totul este transformare. Moartea și Renașterea sunt precum inspirația și expirația. Eliberarea de identificare cu aspectele noastre este ranștere într-o nouă identitate. ”Dincolo” nu este neantul, ci o nouă formă a Creatorului din noi.

Mărturii

”Acum 2 ani am parcurs pentru prima data retreatul Arta Ascultarii Atente si de atunci particip constant la calatotii online ! Momentan doar asa pot practica ! - Cercul Calatoriei Inimii imi ofera o ancora care ma ajuta sa revin de fiecare data cind ratacesc in labirint . - Aici este un mediu curat si cu aspiratii inalte . - Am nevoie de un program ca sa pot continua atfel as reveni la vechile identitati . - Vreau sa aprofundez mai mult disciplina atentiei , a gindirii , a starilor interioare , deschiderea si creatia constienta de realitate . - Vindecare de trecut . A asculta este MAGIC ! - Informatia este clara , precisa , detaliata si foatre bine structurata . - Aici gasesc sustinere , continere , hrana pentru suflet .”
Felicia Atanasie
“Cercul Călătoria Inimii îmi oferă un mediu, o platformă, prin care pot rămâne conectat la starea de prezența, prin lecturi și meditații, prin călătorii ghidate, chiar și atunci când sunt departe de casă.”
Horia Tecău
”Conexiunea cu Cercul Călătoria Inimii mi-a adus noi profunzimi în explorările interioare, pe care nu le credeam a fi posibile în absența întâlnirilor fizice. De fiecare data, temele din Cerc sunt legate de realitățile pe care le trăiesc în acel moment și aduc noi niveluri de înțelegere, deschidere și materializare. Un spațiu căruia simt că-i aparțin dincolo de timp.”
Andreea Moisa
”Pentru mine, cercul calatoria inimii reprezinta acel centru care transforma haosul in cosmos. Este un loc in care toate experientele mele de viata, bune sau rele, isi gasesc companie, sens si se aseaza in ordine in povestea colectiva a lui Impereuna. Multumesc pentru asta! ”
Paul Badea
"Recomand programul Inițiere în Practica Prezenței pentru oricine vrea să exploreze starea de prezență. Chiar dacă n-ai meditat o oră în viața ta, acest program te va conduce pas cu pas către modularea atenției, conexiunea cu corpul și liniștirea gândirii. Este în același timp un program magistral pentru cei care deja practică consecvent, prin temele de explorare pe care le aduce în conștiență și profunzimea stărilor.
Tudor Triță
Acum 2 ani am parcurs pentru prima data retreat-ul Arta Ascultării Atente si de atunci particip constant la calatorii online ! Momentan doar așa pot practica ! Cercul Călătoria Inimii îmi oferă o ancora care mă ajuta sa revin de fiecare data când mă rătăcesc in labirint. Aici este un mediu curat si cu energie înaltă. Am nevoie de acest program permanent ca sa pot continua, altfel aș reveni la vechile identități. Vreau sa aprofundez mai mult disciplina atenției și a gândirii, a stărilor interioare, deschiderea si creația conștienta de realitate. Vindecare de trecut! A asculta este MAGIC ! - Informația este clară , precisă , detaliată si foarte bine structurată. - Aici găsesc susținere, conținere, hrana pentru suflet.
Siviu Scutaru
”Pentru mine este pluta de salvare in acest moment, de care m-am agățat atunci când am intrat in Cerc. A trecut un an care mi-a adus multe provocări dar și conștientizări. Apartenenta, susținerea voastră, non-judecata, conținerea, învățăturile, sunt toate un dar neprețuit pentru mine. Echilibrul, atât de important pentru mine, și pe care l-am pierdut în urma cu un an, claritatea și răbdarea, au început din nou să prindă contur. Încă mă deranjează lipsa de încredere uneori, și mă gândesc că nu pot realiza lucrurile pe care mi le-am propus, însa articolele, meditațiile și călătoriile ghidate din Cerc (dar și de pe site), toate, îmi reamintesc ca pot și că merit.”
Gabriela Badea

Fotografii

Întrebări frecvente

Da. Cercul Călătoria Inimii este deschis tuturor celor care au nevoie de o practică susținută, de zi cu zi. Nu este nevoie să fi participat la niciun workshop sau să fi urmat un program online creat de noi. Spațiul este și al tău dacă dorești acest lucru.

În primul rând este novoie să îți faci un cont pe site-ul nostru, dacă nu ai deja. Durează mai puțin de două minute. După ce ai intrat în contul tău accesează acest link și confirmă intenția de a intra în Cerc. Apoi urmează plata și gata! Faci parte din Cercul Călătoria Inimii.

Codul de reducere pe care îl primești după ce ai devenit membru al Cercului poate fi folosit în paginile site-ului Călătoria Inimii în care finalizezi o tranzacție: fie că cumperi o carte, un program online sau că te înscrii la un workshop, vei găsi un loc în care poți introduce codul de reducere.

Ai acces la toate materialele destinate Cercului accesând din contul tău Călătoria Inimii pagina dedicată. Aceasta se găsește în Contul tău. De asemenea poți intra oricând pe grupul Facebook dedicat acestui Cerc, unde vei găsi pe lângă materiale și cadrul de susținere și însoțire pentru membrii Cercului.

Pentru orice întrebare scrie-ne la office@calatoriainimii.ro