BIG MIND, BIG HEART

Minte vastă, inimă profundă Genpo Roshi

Colecția: Zen

BIG MIND, BIG HEART

Cu toţii ne confruntăm cu vremuri pline de încercări. Ne facem griji pentru copiii noştri, pentru părinţi, parteneri de viaţă, prieteni şi toţi cei dragi. Ne dorim să putem comunica şi empatiza mai mult în toate relaţiile pe care le avem. Vrem ca familia, copiii noştri şi noi înşine să ne atingem potenţialul maxim, să fim mai fericiţi şi mai împliniţi în viaţa pe care o trăim.

Preț: 27.00 Lei


Stoc epuizat

 

Cu toţii ne confruntăm cu vremuri pline de încercări. Ne facem griji pentru copiii noştri, pentru părinţi, parteneri de viaţă, prieteni şi toţi cei dragi. Ne dorim să putem comunica şi empatiza mai mult în toate relaţiile pe care le avem. Vrem ca familia, copiii noştri şi noi înşine să ne atingem potenţialul maxim, să fim mai fericiţi şi mai împliniţi în viaţa pe care o trăim.
Fiecare zi ne aduce stres la locul de muncă, griji legate de siguranţa financiară, ca să nu mai amintesc despre ameninţarea terorismului, bombe, încălzirea globală şi dezastrele naturale. Cu toţii suntem în căutarea unui mod de a fi împăcaţi cu noi înşine, de a trăi cu mai puţină teamă, furie şi nelinişte, pur şi simplu să reuşim să ajungem cu bine la sfârşitul zilei.
Cartea de faţă ne poate ajuta să rezolvăm aceste probleme şi frământări. Ea ne oferă ceea ce ar putea fi unul dintre cele mai eficiente instrumente ce au rezultat în urma fuziunii dintre Orient şi Occident. Te va ajuta să lucrezi cu gândurile, sentimentele şi emoţiile tale pentru a căpăta o perspectivă nouă asupra greutăţilor, pentru a vedea cum ataşamentul fundamental faţă de sine şi de noţiunile sale ne ţin prinşi în suferinţă şi în sentimentul de nesiguranţă. Cartea te va mai ajuta să te vezi pe tine însuţi cu claritate, să te simţi mai puţin legat de o perspectivă limitată a sinelui, şi, în consecinţă, să poţi funcţiona liber, ca fiinţă umană integră.
Lucrarea aceasta este rezultatul studiului de mai bine de treizeci şi cinci de ani, al dificultăţilor şi căutării unui mod de-a oferi oricui experienţa unei vieţi libere, împlinite şi trezite. Am scris-o într-un stil pe care îl poţi înţelege şi fără să fii practicant al budismului sau învăţat. Scopul este să pună la dispoziţia întregii lumi aceste învăţături extrem de valoroase, accesibile şi atât de necesare.
Propriul meu drum m-a condus către Calea Zen, dar sunt multe drumurile pe care aş fi putut să le aleg şi care m-ar fi condus în aceeaşi direcţie. De fapt, de când am dezvoltat procesul Big Mind pentru prima oară, proces pe care l-am descris în această carte, l-am împărtăşit cu mii de oameni de toate vârstele, de la copii şi adolescenţi până la cei înaintaţi în vârstă şi cei bolnavi în fază terminală. A funcţionat pentru oameni care au ales diverse profesii: educatori, doctori, terapeuţi, directori generali şi lideri în afaceri şi guvernare, avocaţi, judecători şi mediatori, atleţi şi artişti, şi diferite credinţe – preoţi catolici şi călugăriţe, pastori protestanţi, episcopi mormoni, rabini, hinduşi, maeştri budişti şi maeştri zen, sceptici şi atei. S-a dovedit compatibilă cu toate credinţele şi convingerile, aşa că am încrederea că toţi cititorii o vor găsi folositoare şi valoroasă pe Calea pe care o împărtăşim cu toţii. (Genpo Roshi)

Cuprins
Cuvânt  înainte ..........................................................................................................7
Cuvânt introductiv ....................................................................................................11
MINTE VASTĂ, INIMĂ PROFUNDĂ ...................................................................13
O PUNTE ÎNTRE ORIENT ŞI OCCIDENT: CELE DOUĂ RĂDĂCINI ALE PROCESULUI BIG MIND .................23
Cum funcţionează voice dialogue .............................................................................26
Trecerea prin poarta cea fără de poartă .....................................................................29
Nu este nevoie de nicio pregătire prealabilă .............................................................33
Calea non-căutării .....................................................................................................34
Oricine poate face asta ..............................................................................................36
Schimbarea şi distanţarea de sine .............................................................................39
Fără efort ...................................................................................................................40
Schimbarea de perspectivă ........................................................................................41
Întreg şi liber, scopul suprem ....................................................................................43
CUM SĂ LUCREZI CU ACEASTĂ CARTE .........................................................45
Intrarea în voce .........................................................................................................49
VOCILE SINELUI ...................................................................................................53
Protectorul ................................................................................................................55
Controlorul ...............................................................................................................57
Scepticul ...................................................................................................................60
Frica ..........................................................................................................................62
Furia .........................................................................................................................64
Sinele rănit ...............................................................................................................66
Victima ....................................................................................................................67
Copilul vulnerabil şi nevinovat ...............................................................................69
Mintea duală ............................................................................................................69
Dorinţa .....................................................................................................................70
Mintea căutătoare .....................................................................................................71
Mintea care caută calea ............................................................................................72
Cel care urmează calea .............................................................................................74
VOCILE NON-DUALE ŞI TRANSCENDENTALE .............................................77
Calea ........................................................................................................................79
Mintea vastă .............................................................................................................80
Inima profundă .........................................................................................................82
Yin sau compasiunea feminină ................................................................................83
Yang sau compasiunea masculină ...........................................................................83
Compasiunea yin/yang (compasiunile feminină şi masculină îngemănate)
...................................................................................................................................84
Stăpânul ....................................................................................................................85
Fiinţa umană integrată şi funcţională .......................................................................86
Marea bucurie ...........................................................................................................88
Marea recunoştinţă şi apreciere ................................................................................89
Marele măscărici, marele joker .................................................................................91
TRIUNGHIURI: ÎMBRĂŢIŞAREA ŞI TRECEREA DINCOLO DE DUALITATE
ŞI NON-DUALITATE .............................................................................................95
Sinele ........................................................................................................................99
Ne-sinele .................................................................................................................100
Sinele unic (dincolo de sine şi ne-sine) ..................................................................101
Frica ........................................................................................................................103
Non-frica .................................................................................................................104
Sinele adevărat (dincolo de frică şi non-frică) ........................................................104
Mintea duală ...........................................................................................................105
Mintea non-duală ...................................................................................................107
Sinele adevărat (dincolo de dualitate şi non-dualitate).......................................... 109
CELE ZECE PRINCIPII ALE EXCELENŢEI .....................................................111
Generozitatea .........................................................................................................113
Acţiunea înţeleaptă sau corespunzătoare................................................................118
Perseverenţa sau efortul corespunzător .................................................................124
Răbdarea ................................................................................................................127
Zazen (meditaţia zen) ............................................................................................128
Înţelepciunea transcendentă ...................................................................................132
Mijloacele abile ......................................................................................................133
Intenţia ....................................................................................................................134
Puterea ....................................................................................................................135
Înţelepciunea supremă ............................................................................................136
CELE OPT CONŞTIENTIZĂRI ALE MINŢII TREZITE ....................................139
A Avea puţine dorinţe .............................................................................................141
A şti când să fi i mulţumit ......................................................................................142
A te bucura de linişte ..............................................................................................143
Sârguinţa .................................................................................................................143
Chibzuinţa................................................................................................................144
Meditaţia .................................................................................................................145
Înţelepciunea ...........................................................................................................146
Vorba chibzuită .......................................................................................................147
DRUMUL ÎNAINTE ..............................................................................................149
Cum să practici .......................................................................................................152
Ce să faci cu trupul cât şezi în meditaţie ................................................................153
Ce să faci cu mintea cât şezi în meditaţie ..............................................................156
Mulţumiri ...............................................................................................................161
Postfaţă ..................................................................................................................162

" Există o conştiinţă transcendentală, o Minte Vastă, o Inimă Profundă, prezentă şi uşor accesibilă fiecăruia dintre noi. Atunci când devenim conştienţi de existenţa ei, înţelegem că este sursa adevăratei păci, fericiri, satisfacţii, bucurii, sursa adevăratului curaj. Cu toate acestea, nu ştim cum să avem acces la ea, nu ştim cum să o aducem în conştiinţa noastră. Nu ştim cum să o manifestăm sau cum să o întrupăm.
    În ultimii treizeci şi şase de ani, am fost în căutarea unei căi prin care să ajut oamenii să aibă acces la această stare de conştiinţă. În iunie 1999, după un studiu îndelungat şi multe dificultăţi, am găsit, în sfârşit, o cale simplă şi eficientă pe care am explorat-o şi perfecţionat-o de atunci încoace. O numesc procesul Big Mind Big Heart sau, pur şi simplu, Big Mind. "                                                        Genpo Roshi


SINELE UNIC (DINCOLO DE SINE ŞI NE-SINE)

FACILITATORUL: Bun. Cine eşti tu?
SINELE UNIC: Eu sunt Sinele Unic.
FACILITATORUL: Te rog să-mi spui cum este să fii Sinele Unic.
SINELE UNIC: Observ că, în calitate de Sine Unic, sunt absolut unic. „Absolut” este cuvântul-cheie aici. Nu mai există nimeni ca mine şi îmbrăţişez atât sinele, cât şi ne-sinele.
    Brusc, am foarte multă apreciere pentru faptul că sunt cine sunt. Eu sunt Calea şi sunt manifestarea Căii. Eu sunt creatorul şi creaţia. Sunt absolut perfect aşa cum sunt, şi totuşi am nevoie de multă muncă. Este un proces nesfârşit de deschidere, şi totuşi sunt plin de bucurie şi fericire pentru cine şi ce sunt. Nu pare să existe niciun conflict, dar dacă există, îl îmbrăţişez. Sunt una cu propria-mi durere şi suferinţă, şi totuşi depun eforturi pentru alinarea suferinţei. Este pur şi simplu minunat să fiu cine sunt. Nu am nevoie să fiu nimeni şi nimic altceva.
    Nu am un ataşament faţă de perspectiva duală şi nu am un ataşament nici faţă de non-dualitate. Am maturitatea şi înţelepciunea de a vedea că sunt limitat şi nelimitat. Nu sunt doar o perspectivă anume; sunt toate perspectivele şi, în orice moment, o perspectivă anume. Văd că atât sinele dual, cât şi cel non-dual sunt parţiale şi incomplete în sine. Fiecare este complet doar în prezenţa celuilalt.
    Văd că, în trecut, eu – ca mulţi alţi practicanţi – am rămas blocat în absolut, în poziţia ne-sine, şi am făcut din asta o preferinţă. Am preferat ne-sinele în faţa sinelui, absolutul în faţa relativului, ne-suferinţa în faţa suferinţei. Însă eu includ atât dualitatea, cât şi non-dualitatea. Sunt o stare de spirit absolut firească, o stare a fiinţei absolut firească. Îmbrăţişez atât „ne-doi”, cât şi „ne-unu”, şi mă deplasez înainte şi înapoi liber, în funcţie de situaţie.
    Nu caut iluminarea şi nici nu încerc să scap de amăgire. Nu am niciun motiv să prefer starea de iluminare celei de amăgire. Este în ordine să fii dual şi este în ordine să fii non-dual. A nu avea preferinţe este Calea Perfectă, dar este în ordine şi atunci când am o preferinţă. Prefer îngheţata de ciocolată celei de vanilie, prefer pâinea neagră celei albe, şi nu prefer nici să am, nici să nu am vreo preferinţă.
    Sinele este ceea ce descriem la „mintea obişnuită” sau „mintea convenţională”. Ne-sinele mai poate fi numit Calea. Ca Sine Unic, includ mintea convenţională şi Calea, iar asta am putea descrie prin expresia „mintea convenţională este Calea”. Când adepţii zen vorbesc despre mintea convenţională ca fiind Calea, asta vor ei să spună: că include şi totuşi transcende mintea convenţională şi Calea.
    Este ca atunci când conduc o maşină. Sunt conştient de trafic. Sunt conştient de maşinile din faţa şi din spatele meu. Sunt, de asemenea, capabil să port o discuţie cu persoanele aflate în maşină. Ca Sine Unic, nu mă blochez în a gândi şi a fi numai vocea sinelui sau doar în perspectiva absolută. Este o stare firească de conştiinţă panoramică, având şi abilitatea de concentrare asupra sarcinii imediate. Suntem cu toţii şi în permanenţă în această stare. Asta vrea să se comunice prin „mintea convenţională este Calea”.
FACILITATORUL: Mulţumesc mult că mi-ai împărtăşit toate astea. Cu permisiunea ta, aş vrea să trec mai departe.

                                                                                          ***

"Căutăm Maestrul înafară câtă vreme nu găsim încrederea în noi înșine și în Existență. Încetând căutarea, ego se dizolvă și survine miracolul Încrederii în propria noastră Creație."

HEFT

Programe și meditații online

Noutățile Călătoria Inimii
direct pe mail

Cărți, articole, workshopuri & evenimente

Arhiva Newsletter