Psihologia viitorului

Lecţii din cercetarea modernă asupra conştiinţei Stanislav Grof

Colecția: Transpersonal

Psihologia viitorului

Psihologia viitorului reprezintă chintesenţa operei lui Stanislav Grof şi un punct de referinţă în psihologia secolului XX. Este o carte care sparge barierele şi spulberă viziunea mecanicistă asupra psihicului şi asupra felului în care înţelegem Conştiinţa. Stanislav Grof nu este un teoretician ci un explorator al „domeniilor transpersonale”...

Preț: 58.00 Lei


Stoc epuizat

Dacă locuiești în străinătate, poți comanda acest titlu pe   Cartea dorită pe Amazon

 

Psihologia viitorului reprezintă chintesenţa operei lui Stanislav Grof şi un punct de referinţă în psihologia secolului XX. Este o carte care sparge barierele şi spulberă viziunea mecanicistă asupra psihicului şi asupra felului în care înţelegem Conştiinţa. Stanislav Grof nu este un teoretician ci un explorator al „domeniilor transpersonale”, aşa cum numeşte el cele mai inefabile niveluri ale Fiinţei, este un practician ale cărui concluzii se bazează întotdeauna pe experienţa personală şi a celor pe care el îi conduce în stări de conştiinţă extinsă. Grof a avut curajul excepţional de a aduce pe teritoriul ştiinţei academice idei şi concepte care, până la el, păreau să aparţină exclusiv viziunii mistice asupra universului. Este un om care a contribuit major prin opera sa la schimbarea paradigmei asupra Fiinţei şi a universului.
În aceste vremuri de schimbare profundă la nivelul conştiinţei umanităţii în ansamblul său, această carte nu se adresează doar psihologilor, ci tuturor acelora care se află în procesul de transformare, tuturor acelora care simt că dincolo de realitatea articulată mental se află Esenţa, substratul Creaţiei şi că trăirea directă a acesteia ne racordează la ritmurile fundamentale.
Psihologia Viitorului este o carte esenţială pentru aceia care experimentează stări de conştiinţă extinsă şi care se află în explorare interioară. Pentru noi, subsemnaţii HoriaŢurcanu şi Elena Francisc, face parte din Călătoria Inimii şi din drumul nostru. Este o carte care dublează experienţa directă a ceea ce suntem cu adevărat, o carte fără de care noi nu am fi fost ceea ce suntem, iar Călătoria Inimii nu ar fi existat.
Cu iubire, se dedică această ediţie tuturor exploratorilor conştiinţei care au păşit alături de noi pe drumul experienţei interioare şi al Revelaţiei trăite, cu mulţumiri marelui om, prieten şi învăţător care este Stanislav Grof.
Stanislav Grof conduce Programul Grof Transpersonal Training şi predă la California Institute of Integral Studies. A fost şeful Departamentului de Cercetări Psihiatrice la Centrul de Cercetare Psihiatrică Maryland, asistent universitar la Catedra de Psihiatrie de la John Hopkins University School of Medicine şi bursier la Institutul Esalen. Este unul dintre părinţii psihologiei transpersonale şi creatorul Respiraţiei Holotropice ca metodă de explorare a conştiinţei

 

Cuvânt înainte  .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prefaţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Vindecarea şi potenţialul euristic al stărilor modificate
de conştiinţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. Cartografia psihicului uman: registrele biografic, perinatal
şi transpersonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3. Arhitectura tulburărilor emoţionale şi psihosomatice . . . . . . . . . . . . 91
4. Urgenţele spirituale: înţelegerea şi tratarea crizelor de
transformare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
5. Noi perspective în autoexplorare şi psihoterapie . . . . . . . . . . . . . . . . 201
6. Spiritualitate şi religie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
7. Experienţa morţii şi fenomenele conexe: perspective psihologice,
filozofice şi spirituale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
8. Jocul cosmic: explorarea profunzimilor conştiinţei umane . . . . . . . . 295
9. Evoluţia conştiinţei şi supravieţuirea speciei umane:
perspectiva transpersonală asupra crizei globale . . . . . . . . . . . . . . . 319
10. Psihic şi Cosmos: stările holotropice de conştiinţă,
psihologia arhetipală şi tranzitele astrologice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Despre autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Indice de nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

Această carte rezumă experienţele şi observaţiile mele din cei peste 40 de ani în care am studiat stările modificate de conştiinţă. Am urmărit în principal descrierea aspectelor euristice ale acestor stări — contribuţia lor la înţelegerea naturii conştiinţei şi psihicului uman. Deoarece pregătirea mea iniţială a fost cea de psihiatru clinician, voi acorda o atenţie specială şi potenţialului de vindecare, transformare şi evoluţie al acestor experienţe. Pentru acest scop, termenul stări modificate de
conştiinţă este prea larg şi prea general. El include o gamă largă de stări care ne interesează prea puţin sau deloc dintr-o perspectivă euristică sau terapeutică.
Conştiinţa poate fi profund modificată de o varietate de procese patologice — traume cerebrale, intoxicaţii cu substanţe otrăvitoare, infecţii sau procese degenerative şi circulatorii din creier. Acestea pot să determine schimbări mintale profunde, care le vor conduce în categoria „stărilor modificate de conştiinţă”. Totuşi, asemenea afecţiuni produc „trivial deliria” sau „psihoze organice”, stări foarte importante din punct de vedere clinic, dar irelevante pentru discuţia noastră. Persoanele care prezintă asemenea stări sînt de obicei dezorientate; nu ştiu cine şi unde sînt sau ce dată este. În plus, funcţiile lor intelectuale sînt serios afectate şi suferă, de obicei, de amnezie. În această carte, mă voi concentra asupra unui subgrup vast şi important de stări modificate de conştiinţă care diferă semnificativ de rest şi reprezintă o sursă nepreţuită de informaţii noi despre psihicul uman sănătos ori bolnav. Ele au şi un remarcabil potenţial terapeutic şi transformator. De-a lungul anilor, observaţiile mele clinice m-au convins de natura deosebită a acestor experienţe şi de implicaţiile lor ample asupra psihiatriei teoretice şi practice. Mi-a fost greu să cred că psihiatria contemporană nu recunoaşte trăsăturile lor specifice şi nu are un nume special pentru ele.

CÂND IMPOSIBILUL DEVINE POSIBILCÂND IMPOSIBILUL DEVINE POSIBIL

Aventuri în realităţi neobişnuite

Trecând peste teama de a fi ridiculizat de colegii de breaslă, peste teama inerentă oricărui cercetător care îndărzneşte să iasă din tiparele rigide ale paradigmei materialiste, cu o superbă eleganţă şi modestie, Grof îşi oferă, prin această carte, propria viaţă ca punct de pornire pentru explorările umanităţii. După cum mărturiseşte Grof însuşi, această carte oferă o imagine foarte personală, dezvăluind multe detalii intime din viaţa sa particulară şi profesională.

 

Respirația HolotropicăRespirația Holotropică

Terapie și explorare interioară

Această carte se constituie într-un omagiu adus lui Stanislav Grof și Christinei Grof și lucrului lor de peste 40 de ani pe tărâmurile explorării Conștiinței. Respirația Holotropică a contribuit în mod decisiv la tranformarea de Conștiință a umanității așa cum o trăim astăzi și este o piatră de boltă pentru oricine lucrează cu stările de expansiune a conștiinței. Deasemeni, constituie un reper important printre abordările Școlii Maestrului Interior și a parcursului Călătoriei Inimii.

 

Călătoria ultimăCălătoria ultimă

Dincolo de frontierele morţii

Nu există moarte, căci viaţa este un atribut a tot ceea ce există în Univers, nu există un sfârşit al Fiinţei, pentru că Fiinţa este eternă iar moartea nu este decât o Transformare prin care noi am trecut de mii de ori. Dacă toate aceste afirmaţii ar veni dinspre un mistic din orice tradiţie spirituală, atunci aceste afirmaţii ar fi „normale”. Dar ele vin de la Stanislav Grof, unul dintre cei mai importanţi oameni de ştiinţă ai secolului XX...

 

"Credința este încrederea în ceva exterior. Încrederea se referă la profunzimea interioară a Ființei. Călătoria Inimii este transformarea care ne conduce de la Credință la Încredere."

HEFT

Programe și meditații online

Noutățile Călătoria Inimii
direct pe mail

Cărți, articole, workshopuri & evenimente

Arhiva Newsletter