Centrul de Conștiență Călătoria Inimii

Centrul de Conștiență Călătoria Inimii este un spațiu destinat explorării Conștiinței, cunoașterii de Sine, dezvoltării personale și spirituale în scopuri ontologice și terapeutice. Vocația sa este de a transforma experiența umană prin Conștiență, de a iniția și susține procesele psiho-spirituale, și de a crea un spațiu sacru și sigur de lucru cu stările extinse ale Conștiinței. Consacrarea sa ultimă este aceea de a schimba lumea prin transformarea lăuntrică a fiecărei ființe umane care alege acest lucru. Conștiența este profunzimea cu care ne percepem pe noi înșine și natura Realității. Astfel, Centrul Călătoria Inimii este dedicat transformării lumii prin Conștiență.

Asemenea Inimii unui om, Centrul are multiple funcții și dimensiuni.

  1. Experiența stărilor extinse ale Conștiinței
  2. Spațiu Terapeutic Integral
  3. Dezvoltare Personală Integrală
  4. Educație Integrală
  5. Împărtășire, susținere, Comunitate
  6. Creația Conștientă de Realitate
  7. Experiența spirituală a Vieții

Experiența stărilor extinse ale Conștiinței

Centrul Călătoria Inimii este un spațiu de cunoaștere prin experiență directă a arhitecturii interioare a Ființei. Creează și organizează călătorii de conștiință, workshop-uri, seminare, conferințe și programe de Dezvoltare Personală Integrală.

Lucrul cu stările extinse ale Conștiinței unifică metode ale psihologiei transpersonale experiențiale cu străvechi instrumente ale sacrului. Programele sale sunt structurate pe niveluri de experiență din ce în ce mai profunde. Împreună alcătuiesc Școala Maestrului Interior.

Spațiu Terapeutic Integral

Centrul Călătoria Inimii este un spațiu de reamintire prin experiență directă a adevărului despre adevărata noastră natură. Conștiența aduce cu sine vindecarea interioară pe toate palierele Ființei: fizic, energetic, emoțional și mental și deschide dimensiunile rafinate ale Corpului de Conștiință.

Este un spațiu de echilibrare și integrare în viață a revelațiilor trăite în stările extinse ale Conștiinței, cu consecințe enorme asupra perspectivei de Sine și a Realității. Este un spațiu pentru lucrul de grup și individual.

Centrul Călătoria Inimii este un spațiu terapeutic integral, personal și transpersonal, dar mai mult decât atât, susține programe de formare terapeutică integrală pentru aceia care simt în interiorul lor vocația.

Dezvoltare Personală Integrală

Expansiunea spirituală și integrarea trăirii spirituale în viața de fiecare zi are ca premisă un ego matur, echilibrat, transparent.

Centrul Călătoria Inimii creează un spațiu de Dezvoltare Personală Integrală, în care lucrul psihologic consolidează personalitatea liniară, înainte de a o transcende și integra într-o nouă perspectivă asupra Ființei. Maestrul Interior este o dimensiune mai largă, mai cuprinzătoare a Ființei, dar nu poate fi accesată și integrată în viața de fiecare zi fără includerea personalității liniare.

Educație Integrală

Este gazda programelor de educație integrală pentru copii și adulți. Aceste programe transcend abordările liniare, introducând o dimensiune ontologică și pun accentul pe dezvoltarea armonioasă a personalității, deschizând porțile către lucrul cu intuiția, imaginația și dezvoltând stima de sine, încrederea și capacitatea de a relaționa. (Programul Briza)

Împărtășire, susținere, Comunitate

Călătoria Inimii este o comunitate iar dimensiunea de susținere pe care o oferă acest Împreună este poate cel mai important dar al Centrului pentru aceia care se simt pierduți, însingurați în procesele lor interioare sau înfricoșați de suișurile și coborâșurile transformării. A împărtăși cu ceilalți este a descoperi că nu suntem singuri, că și alții trec prin aceleași procese. Explorările de Conștiință dezvăluie dimensiunile transpersonale, arhetipale și colective a ceea ce suntem și deschide sentimentul apartenenței la marele Întreg.

Călătoria Inimii este o comunitate de exploratori ai conștiinței, terapeuți și călăuze ale proceselor interioare care, ei înșiși au trecut și trec prin extraordinare transformări ale perspectivelor din care privesc viața. Călătoria Inimii este o experiență împărtășită cu ceilalți care poartă amprentă consacrării noastre ultime: aceea de oferi mijloacele simple pentru redobândirea Conștienței oricui simte că aceasta îi este calea.

Creația Conștientă de Realitate

Atributele Maestrului Interior sunt Prezența, deschiderea și capacitatea de a simți, Încrederea în sine și în realitate, accesul la propria viziune și capacitatea de a pune în operă, de a încarna această viziune proprie. A crea conștient este ceea ce aduce bucurie și împlinire în experiența umană.

Centrul Călătoria Inimii este un Centru de Creație Conștientă de Realitate. Sute de oameni folosesc deja instrumentele Măiestriei Interioare pentru a crea noi experiențe de viață. Există psihologi și psihiatri care aplică în cabinetele lor mijloacele simple ale Practicii Respirației Conștiente și a stării de Prezență în loc de medicamente, există profesori și educatori care au parcurs experiența Școlii Maestrului Interior și care acum le arată copiilor cum să-și orienteze gândirea și să-și dizolve emoțiile, există antreprenori care și-au schimbat modul de a face afaceri și ingineri care au deschis porțile viziunii interioare creând sisteme noi în domeniile lor.

Aplicațiile Măiestriei Interioare sunt nelimitate. Conștiința este Viața însăși, este tot ceea ce există. Devenind conștienți percepem mecanismele adânci ale realității, nu numai ale propriei noastre experiențe de viață și acest lucru deschide porțile Creației Conștiente de Realitate care nu are limite.

Experiența spirituală a Vieții

Spiritualitatea este o trăire, o experiență. Nu este vorba despre a crede în ceva, ci despre Încredere în propria trăire. Încrederea deschide poarta aducerii Revelației în Viața de fiecare zi.

Consacrarea Centrului Călătoria Inimii și a Școlii Maestrului Interior este aceea de a aduce și pune la dispoziția tuturor instrumentele trăirii spirituale și de a susține procesul de integrare în viața de fiecare zi a acesteia, cu convingerea că fiecare om care-și redescoperă Conștiența schimbă lumea. Călătoria Inimii a curățat mijloacele simple ale experienței spirituale de orice dogmă și doctrină religioasă pentru a le pune la îndemâna tuturor.

 

 

Ansamblul Programelor, workshop-urilor, călătoriilor de Conștiință, seminarelor și conferințelor Călătoriei Inimii poartă numele de Școala Maestrului Interior. Este o Școală a Ființei care are drept obiectiv transformarea interioară prin Conștiență. A fi conștient înseamnă a percepe, a simți diferitele niveluri interioare ale Conștiinței, care articulează continuum-ul corp- minte – spirit.

Este o Școală a experienței directe, a trăirii celor mai adânci dar și a celor mai înalte dimensiuni ale Conștiinței și a integrării lor în dimensiunea liniară a existenței, astfel încât să conducă spre exprimarea deplină a potențialului uman. Gradul de Conștiență determină identitatea pe care ne-o asumăm în această viață. Astfel, este o Școală a transcendenței diferitelor niveluri ale identității care tinde să aducă în dimensiunea umană creativitatea, bucuria și viziunea dimensiunii spirituale al Ființei noastre.

Instrumentele de lucru sunt structurate sub numele de Practica Respirației Conștiente și a Stării de Prezență. Sub acest nume generic sunt reunite tehnici de lucru cu respirația, de modulare a Atenției, care deschid porțile percepției sau ale Conștienței, ca premisă a procesului de transformare interioară. Am dezvoltat diferite Direcții de eXperiență ale workshop-urilor, seminarelor și explorărilor noastre, menite să aprofundeze demersul ontologic, terapeutic și de Dezvoltare Personală Integrală.

Lucrul structurat cu stările extinse ale Conștiinței creează un parcurs interior care se reflectă în toate dimensiunile vieții: relația cu Sine, cu ceilalți, starea de sănătate fizică, energetică, emoțională și mentală. Este o Școală a Autenticității, a Încrederii în Sine și în existență, o școală a bucuriei de a trăi și a creativității. Este o Școală care depășește limitele dezvoltării personale și intră în dimensiunea spirituală a Ființei. Este o Școală a Vieții, deci a Experienței și a trăirii.

Întreaga cunoaștere prin experiență a transcenderii diferitelor niveluri ale Conștiinței, a fost articulată de către Fondatori într-un sistem de abordări practice și teoretice numit Calea Maestrului Interior, menit să folosească oricui alege cunoașterea de Sine prin experiență directă și transcenderea nivelurilor Conștiinței.

Asemenea vechilor școli inițiatice, Școala Maestrului Interior este structurată pe Niveluri de eXperiență și integrare menite să permită explorarea din ce în ce mai adâncă a Ființei.

Editura și Librăria Cărțile Maestrului Interior – Elena Francisc – este dimensiunea teoretică a Centrului de Conștiență Călătoria Inimii. Este  complementul teoretic al Școlii Maestrului Interior.

Selectăm și edităm cărți ale unor maeștri contemporani și clasici menite să susțină teoretic procesele de transformare interioară, psihologică și spirituală. Principalul criteriu este acela al experienței. Autorii sunt întotdeauna oameni care au explorat ei înșiși Adevărul. Domeniile predilecte sunt psihologie transpersonală și spiritualitate. Cea mai mare parte dintre Cărțile Maestrului Interior sunt instrumente terapeutice sau au vocația de a inspira și ghida pe aceia care explorează dimensiunile cele mai adânci și cele mai înalte ale Conștiinței în scopuri de transformare interioară. Cărțile Maestrului Interior sunt de asemenea menite să susțină integrarea în viața de fiecare zi a Revelației trăite în explorările interioare. Sunt o selecție foarte exclusivă din domeniul psihologiei transpersonale, spiritualității, filosofiei, esoterismului, mitologiei și dezvoltării personale.


Organizează și desfășoară programele Școlii Maestrului Interior : seri de experiență, seminare, workshop-uri, conferințe, evenimente.

Este centrul Comunității de experiență Călătoria Inimii. Oferă un mediu de întâlnire, însoțire, susținere, împărtășire și terapie.

Membrii săi sunt oameni care activează în toate domeniile, psihologi, educatori, economiști, oameni de afaceri, educatori, artiști, medici, reuniți într-o comunitate al cărei scop este cunoașterea de Sine, transformarea interioară și integrarea dimensiunii spirituale a existenței în viața de fiecare zi.

Asociația de Terapii Transpersonale este o Comunitate de exploratori, terapeuți, călăuze în procesele de transformare interioară care oferă suport celor care trec prin crize psiho-spirituale prin intermediul unor Cabinete de psihologie transpersonală, Dezvoltare Personală Integrală și însoțire în procesele de transformare psiho-spirituală.

Este creatorul Programelor, direcțiilor, abordărilor Călătoriei Inimii. Suntem noi, Horia & Elena Francisc – Țurcanu sau pe scurt, HEFT.

"Expansiunea percepției și a Conștienței este instrumentul fundamental al Noii Paradigme. Percepția poate fi extinsă cu instrumente. Dar instrumentul ultim este capacitatea infinită de a percepe, a Ființei. Aceasta este Calea Maestrului Interior."

HEFT

Programe și meditații online

Noutățile Călătoria Inimii
direct pe mail

Articole, workshopuri,
cărți și evenimente

Arhiva Newsletter

Tag cloud

Cărți relevante

Spiritul Shamanic Spiritul Shamanic

SHAMANISMUL este cea mai veche formă de dezvoltare personală, precedând toate religiile şi filozofiile cunoscute. Recent, a revenit în atenţie, manifestând o adevărată renaştere. Conţine ...

Psihologia Trezirii Psihologia Trezirii

Prin acastă carte, John Welwood, alături de Stanislav Grof sau Ken Wilber, extinde harta tărâmurilor interioare ale fiinţei omeneşti şi crează conexiuni care vor constitui adevărate revelaţii nu numai ...

Respirația Holotropică Respirația Holotropică

Această carte se constituie într-un omagiu adus lui Stanislav Grof și Christinei Grof și lucrului lor de peste 40 de ani pe tărâmurile explorării Conștiinței. Respirația Holotropică a contribuit ...

ELIBERAREA DIN FRICĂ ELIBERAREA DIN FRICĂ

  Cine a cercetat mai adânc profunzimile sufletului ştie că nu ura ci frica este opusul iubirii. Frica, ca închidere în sine, ca zid ridicat în jurul unui eu mic, limitat, neputincios, ...

Tehnologia Visătorului Tehnologia Visătorului

Întoarce-te către tine însuți, uită-te la tine însuți, caută în tine, concentrează-ți întreaga atenție și dedică-ți tot efortul pentru a ridica limitele visului tău, îndrăznește ...

Workshopuri relevante

ShamaniA ShamaniA
Cum ar fi, dacă tot vorbim de Noul Pământ, să începem a crede, precum popoarele indigene, că oamenii aparțin pământului și nu invers. Acesta ar fi primul și, cu siguranță, cel mai important ...

Luppia Mundi Luppia Mundi
În orice vremuri, cea mai mare putere este Conștiența Realitatea este o oglindă a lumilor noastre interioare, conjugate. A schimba realitatea pe care o trăiești, este a schimba lumea interioară.     A ...

Respirație Holotropică Respirație Holotropică
Respiraţia Holotropică este un instrument simplu şi puternic de  cunoaştere, prin experienţă directă, a adevăratei naturi a propriei noastre Fiinţe şi a Realităţii. Cuvântul ”holotropic” ...

Maestrul Interior. Arta Respirației Conștiente Maestrul Interior. Arta Respirației Conștiente
Lucrul cu stările extinse ale Conștiinței este pentru viața de fiecare zi. A fi conștient este a percepe mai profund și mai rafinat realitatea vieții. Un nou grad de Conștiență permite o noi moduri de ...

Practica Puterii Feminine Practica Puterii Feminine
Dacă ai nevoie de susținere, de conținere, de un loc în care să te simți auzită și ascultată, un spațiu în care să-ți dai voie să devii femeia care ești menită să fii, te invit să aduci ...