Maestrul Interior rubrica 2014 : ÎNCREDERE. În Sine și în dansul Realității

Publicat la 31.12.2013 Comentarii

Alegerea Procesul trezirii spirituale este unul ireversibil. Și este urmarea unei alegeri. Nimeni nu intră într-un asemenea travaliu fără să aleagă acest lucru. Dar odată declanșat, întoarcerea nu mai este posibilă, chiar dacă este dorită. De ce-ar fi dorită? Pentru că procesul în sine poate fi dureros. Dez-indentificarea de diferitele aspecte pe care le-am creat de-a lungul istoriei noastre are aspectul unei morți. Murim, renunțăm la ceea ce am crezut că suntem. Asta doare. Sunt renunțări la identități mai vechi sau mai noi, renunțări la bagaje moștenite inerent de la părinți și strămoși, renunțare la bagajele karmice ale inconștienței, renunțarea la sisteme de credințe și valori care ne-au servit drept sprijin atunci când ne-a fost frică de neant. Am vrea uneori să ne întoarcem la confortul vechilor credințe, dar asta nu mai e posibil decât prin minciuna interioară. Ne-am minți pe noi înșine. Există un punct dincolo de care procesul devine ireversibil. Din acel punct, singurul lucru pe care îl mai avem de făcut este să nu ne opunem procesului. Să ne lăsăm în voia lui. Asta presupune Încredere în noi înșine și în întreaga Realitate. Nu e un lucru ușor, să ai Încredere. 2014, anul care începe - conform vechilor calendare ale Templului pe 25 decembrie, va fi un an al Încrederii. Sau mai bine zis un an a cărui probă fundamentală, sau provocare fundamentală, va fi aceea a Încrederii. 

alex grey. cosciousness cameron gray. cosciousness   

Încrederea. Încrederea în Sine este unul dintre atributele Maestrului Interior. Asta aduce după sine Încrederea în ceea ce există, în Realitate. Pentru Maestrul Interior, realitatea este menită să ne servească, și nu să ne distrugă, nici să ne învețe. Pur și simplu, să ne servească. Realitatea ne servește chiar și atunci când pare adversă. Doar că felul în care ne servește nu pare să urmeze o logică liniară. În asemenea momente, când mintea urlă în fața ”ghinionului”, a ”bolii”, a ”nefericirii”, abia în asemenea momente trecem probele Încrederii în noi înșine și în Realitate, care nu este altceva decât experiența propriei noastre articulări lăuntrice.

alex grey. nature of mindalex grey. nature of mind

Sfârșitul unei lumi și urmarea. Acum un an, lumea aștepta sfârșitul. Acesta a venit, deși nu așa cum se așteptau gloatele inconștiente, răspândite pe trotuarele mentale ale acestei lumi. Vechea lume a luat sfârșit, cu adevărat. Ceva s-a sfârșit și altceva a început. S-a sfârșit un ciclu de evoluție. O parte din umanitate, străveche, a parcurs în întregime spirala identificării cu dimensiunea umană, încarnată a existenței, și a ajuns la rezoluție. Este o rezoluție interioară, greu de pus în cuvinte, care se referă mai curând la identitatea asumată decât la un ”drum spiritual”. Nu există un drum spiritual, pentru că totul în această Creație este spiritual. Această parte din umanitate recuperează perspectiva integrală, sferică, asupra sieși și asupra întregii Creații. Acesta este sfârșitul unei paradigme, sau mod al umanității de a se vedea pe sine și întreaga Creație, un mod care a luat sfârșit. Finalul unei perspective asupra Întregului.

alex grey . numen alex grey . numen   

Transformările interioare schimbă lumea. Acest final nu se petrece într-un moment. Este un proces în desfășurare. Întregul an 2013 cu toate evenimentele sale în conștiința umanității, a fost o consecință a acestui final. Nenumăratele crize, pe toate palierele existenței, nu au fost decât semnele acestui proces. La nivelele macro, la scala întregii umanități, se petrec aceleași lucruri ca și la nivel personal, aceeași incertitudine, aceleași ne-încredere. Pe fond, o nouă conștiență crește din adâncuri, în vreme ce vechile aspecte și identificări rezistă schimbării. Asta crează durere. Tot mai mulți oameni devin conștienți de faptul că există nenumărate paliere ale realității, înafara celui liniar, articulat de către mental, le simt și ar vrea să descopere porțiuni noi din propria lor Ființă, pe de-altă parte frica, rezistența la schimbare, nevoia de confortul pe care-l aduce obișnuința, îi fac să reziste. Ceea ce se petrece la nivelul sistemelor, se petrece la nivel individual deasemeni. Sau, mai degrabă invers.  

alex grey, seraphic transport alex grey, seraphic transport

Lucrând cu procesele conștiinței în fiecare zi, iată lucrurile pe care le-am observat și care ar putea fi definitorii pentru procesul în ansamblu, pentru anul 2013. Recuperarea dimensiunii feminine a Ființei  Suntem parte la o redefinire a raportului între dualitățile fundamentale feminin/masculin pe toate planurile. După un reviriment al polarității feminine, lung timp oprimată, am asistat deja la o re-echilibrare a acesteia, iar în acest moment se petrece un fel de regăsire a dansului feminin/masculin, într-un ansamblu mai conștient, mai rotund, care tinde către redescoperirea Întregului. În plan macro, al întregii umanități, aceasta se manifestă prin conștiența adevăratei naturi a acestei planete, prin descoperiri științifice, prin noi abordări ale economiei (green business), prin orientarea către noi moduri de așezare socială, reașezări politice, militare și ale politicilor în domeniul ecologiei. Tot mai mulți oameni își pun întrebări asupra sistemelor de putere ale planetei, dar și asupra propriilor existențe. Chintesența ar putea fi formulată prin întrebările : ce ne dorim cu adevărat de la lumea în care trăim? Nu cumva depinde și de noi, nu numai de sistem? În ce măsură transformarea mea interioară conduce la transformarea sistemului?

alex grey. psychedelic painting alex grey. psychedelic painting

Asumarea. Este vorba despre asumarea responsabilității față de propria viață. Până acum, părea că lumea funcționează așa cum poate și este, și nu depinde de noi să o schimbăm. De-acum, din ce în ce mai mulți percep că schimbarea începe din interior. Mă schimb pe mine și asta schimbă nu numai percepția asupra lumii, ci lumea însăși. Astfel, cei care alerg propria transformare, aleg să transforme lumea în care trăiesc. Cu alte cuvinte, nivelul personal al existenței și conștienței, începe să se transfere la niveluri colective. Cei care explorează conștiința alături de noi știu că nu există experiență de conștiință care să nu aibă dimensiuni colective. Nu mai este vorba doar despre MINE ci despre NOI, în sensul că toate procesele prin care eu trec, sunt procese care îi privesc și pe alții.

alex grey. blowmindalex grey. blowmind

Finalul unui ciclu Anul 2013 ar putea foarte bine fi numit ”anul de după sfârșitul lumii”, un an al reașezării interioare și al descoperirii unui nou mod de a fi. Străvechii cartografi ai conștiinței umane, aceia care au întocmit calendarele umanității și care au pomenit despre ”sfârșitul timpurilor”, au lăsat liber spațiul anului 2013. Nimeni nu ar fi putut spune cum anume va fi umanitatea dincolo de acest prag. Călcăm pe teritorii necunoscute, pășim în transformări care nu au mai fost niciodată trăite până acum, niciunde în această Creație. Ființele conștiente care suntem, sunt la capătul unui ciclu. Am plonjat în experiența umană a încarnării, a uitării adevăratei noastre naturi, am parcurs această experiență care ne-a transformat și acum, ființele umane care am devenit descoperă din nou anvergura propriei lor conștiențe, numai că de pe un alt palier. Experiența de a fi uman a adus conștiența inefabilă a ființei spirituale în această dimensiune. cea mai densă dimensiune a acestei Creații, locuită de ființe conștiente.

alex grrey. mandala of minds alex grrey. mandala of minds

Eliberarea interioară. Pentru noi, exploratorii care scormonesc la frontierele conștienței, anul 2013 a fost un an al desprinderii de cele mai adânci identificări prin care poate trece o ființă umană. Rolurile pe care ni le-am asumat în mod inconștient nu s-au dizolvat - nici nu e posibil - dar au devenit transparente și astfel, a devenit posibilă alegerea conștientă a experienței. Cu alte cuvinte, 2013 a fost un pas important în direcția creației conștiente de realitate. Am văzut împrejurul nostru oameni aflați în procesele lor personale de transformare interioară, care, pur și simplu, au început să nu mai fie niște sclavi ai realității ci au început să facă alegeri conștiente în raport cu propriul lor centru. Începutul Încrederii Călătoria Inimii a manifestat acest lucru și la nivel colectiv. Din experiențele personale s-au născut direcții noi de explorare. Teatrul Arhetipal, Programul Briza, Dansul Sferic al Inimii, Arta Respirației Conștiente sunt numai câteva dintre materializările în plan colectiv ale experiențelor personale. Cei care au participat au putut simți extraordinara forță a acestui proces în diferitele sale forme, iar această forță își are sursa în dimensiunea colectivă a procesului. E locul aici pentru a mulțumi tuturor acelora care au parcurs împreună cu noi etapa formidabilă a anului 2013, împreună cu noi. O mulțumire care se referă la curajul de a rămâne în Centru chiar și atunci când a fost dificil, la puterea de a vedea cu claritate în etapele tulburi ale procesului, și, mai ales la aptitudinea divină a Încrederii în Sine și în Realitate. 

alex grey. holy fire alex grey. holy fire  

2014 a început deja. Energia sa este prezentă. În vreme ce milioane de oameni se rezumă la ”a spera ceva mai bun” de la acest an, așteptând ”să se întâmple ceva”, cei dedicați procesului interior al transformării știu că nimeni nu poate face nimic în locul lor, și că nici o transformare nu se petrece de la sine, ci este urmarea unor alegeri conștiente în fiecare moment. Ne-ar plăcea să scriem aici că ”lucrurile merg spre bine”. Dar, din perspectiva Maestrului Interior, ar fi caraghios, pentru că lucrurile nu merg spre ”bine” sau ”rău”. Realitatea experimentată nu este decât o reflexie a ceea ce se petrece în interior. 2014 nu va fi un an ușor, căci pe măsură ce avansăm în procesul de transformare interioară, identificările care trebuie depășite sunt din ce în ce mai rafinate. Practica permanentă a Prezenței și a Conștienței sunt singurele instrumente valide pentru cel care tinde către Creația Conștientă de Realitate. Conflictele interioare între diferitele aspecte care-și dispută scena conștiinței nu pot fi domolite decât prin această practică și prin acceptarea necondiționată a existenței în interiorul nostru a unor tendințe divergente. În lipsa acestei acceptări, divergențele se acutizează. Doar acceptarea interioară a ceea ce suntem poate conduce la acel spațiu de claritate și de liniște din care pot fi făcute alegeri conștiente. Începutul acestui an pare să se constituie într-un context conflictual, în care lupta diferitelor aspecte ale ființei devine dură. Cele mai adânci frici, cele mai vechi condiționări care vin pe linie trans-generațională, karmică vor ieși la iveală, amenințând stabilitatea Centrului ființei. Pare periculos, dar nu este altceva decât un proces de vindecare interioară care cere, pentru a fi împlinit, toate resursele de atenție și de Prezență de care suntem capabili în acest moment.

alex grey. mystical experience alex grey. mystical experience   

Conflictele sunt etape ale vindecării de trecut. Va părea că lucrurile se îndreaptă, cel puțin în acest început de an, către zone conflictuale. Conflicte interioare care se vor reflecta în Realitatea experimentată în dimensiunea orizontală a existenței, în viața de fiecare zi. Dar aceste conflicte nu sunt altceva decât tendința diferitelor personaje interioare de a conserva un status qvo, de a rezista transformării. Mulți oameni simt că sunt mult mai mult decât au crezut, dar se tem să manifeste ceea ce simt, căci vechile sisteme de credință, personajele interioare mânate de frică, de prudență, de rușine, de vinovăție, de loialitate față de trecut, îi împiedică. Anul 2014 este o imensă oportunitate de eliberare de sub dictatura ”judecătorului interior”, cum ar spune Byron Brown, o imensă oportunitate de a deveni ceea ce suntem cu adevărat, de a manifesta imensele potențiale ale Ființei Conștiente în viața noastră. 

alex grey. namaste alex grey. namaste  

Durerea ca instrument al Conștienței Cei care aleg altfel, de a rămâne în vechea paradigmă, inclusiv oamenii cei mai apropiați de noi, care nu au ales transformarea, se vor adânci în experimentarea dualității, a rolurilor, a luptei. Ei vor încerca să mențină vechile roluri, vechea stare de lucruri, și vor pune o imensă presiune pe ceilalți, aflați în transformare. Realitatea liniară va fi astfel o provocare permanentă de a rămâne în centru, în transparența Maestrului Interior și mai ales de a face alegeri nu de la nivelul rolurilor activate, ci de la cel al Conștienței. A ne opune, a lupta împotriva situațiilor nu face decât să le amplifice și să ne arunce în roluri. Adevărata soluție este aceea de a privi de deasupra situațiilor, din Prezență, către ceea ce comunică o situație despre noi înșine. Căci întotdeauna realitatea ne vorbește despre noi, sursa realității experimentate. Realitatea ne servește, cu adevărat, inclusiv situațiile care par adverse, căci ne vorbește despre conflictele din interiorul nostru. Durerea unei situații conflictuale poate fi folosită, în conștiență, ca un instrument extraordinar de alarmă. Când ceva doare, cu siguranță este activ un rol cu care ne identificăm. Doar rolurile sunt dureroase, doar ele se simt singure, nedreptățite, părăsite, abandonate, neînțelese etc. Maestrul Interior nu poate fi rănit. El simte totul, dar este conștient că durerea inerentă stării de a fi uman încarnat poate fi depășită prin conștiență și folosită ca instrument al transformării interioare. 

alex grey. tool trippy alex grey. tool trippy   

Validează-ți experiența și percepțiile! Un alt atribut important al anului 2014 pare a fi accelerarea formidabilă a timpului interior. Procesele conștiinței dar și realitatea liniară par să se miște din ce în ce mai repede, experiențele, înțelesurile, semnificațiile, descărcările de energie, amplitudinea proceselor interioare sunt din ce în ce mai mari. E ca și cum am trăi vieți întregi în câteva zile sau câteva săptămâni. Percepția profundă asupra realității și a mecanismelor sale se amplifică, intuițiile asupra naturii adânci a ființei devin din ce în ce mai puternice, conținuturile provenind din spațiile inconștiente par să iasă la suprafață în fluxuri din ce în ce mai coerente. Dar acest lucru cere cu adevărat un echilibru, o transparență sporită, o practică permanentă a Prezenței, căci altfel, fluxurile rapide ale conștiinței pot conduce către dezechilibre. Deasemeni e nevoie de validare a acestor conținuturi. Adică de Încredere în Sine. ”Oare e adevărat ceea ce simt? E corect? Nu încep oare să înnebunesc? Nu cumva sunt plăsmuiri ale minții mele și semnul să o iau razna?” Aceasta este vocea neîncrederii și minții analitice care nu poate cuprinde complexitatea și multi-dimensionalitatea percepțiilor ființei în ansamblul său. Deci, Încredere! 

alex grey. painting alex grey. painting  

Realități fulgerătoare. Accelerarea timpului interior conduce la accelerarea evenimentelor din dimensiunea orizontală. Efectele, consecințele alegerilor noastre se vor manifesta extrem de rapid. Realitatea, funcționând ca o oglindă a proceselor interioare, va reacționa rapid arătându-ne unde în interiorul nostru avem de conștientizat ceva, care sunt rolurile care ne stăpânesc și dependențele noastre. Totuși, din perspectiva eliberării interioare, această accelerare este ajutor pentru cel aflat în plin proces, căci oferă un fel de radiografie în timp real a evenimentelor lăuntrice, reflectate dramatic în ”exterior”. Diferitele evenimente se vor concretiza rapid în dimensiunea orizontală, obligându-ne să alegem fără amânare.

alex greu. main alex greu. main

Aventura descoperirii de Sine 2014 este un an extraordinar. Provocator, dar plin de potențial, dificil, dar eliberator. Dansul conștiinței la nivele personale și transpersonale face posibilă Creația Conștientă de Realitate, la niveluri din ce în ce mai eficiente. Și această Creație Conștientă începe cu Creația în interior. Devine posibil să nu mai fim sclavii stărilor noastre emoționale, ale gândirii compulsive, ba mai mult decât atât, să articulăm în mod conștient realitatea interioară. Alegem dacă intrăm într-o anumită energie sau nu, alegem dacă manifestăm sau nu o anumită emoție sau un anumit mecanism de gândire. Ceea ce face posibil acest lucru este Conștiența, pe de-o parte, dar și contextul anului 2014 din perspectiva stării de conștiință a întregii umanități. Aventura descoperirii de sine este mai intensă ca niciodată. Dar, din nou, frumusețea acestei aventuri poate fi gustată doar din Încredere în Sine și în Realitate. Absența Încrederii este echivalentă cu trăirea în frică, în incertitudine, în ezitare, în trecut.

alex grey. latestone alex grey. latestone   

Teritoriile albe ale Conștiinței Călătoria Inimii continuă așadar, în spații necălcate de vreo ființă conștientă, vreodată, în istoria Creației. Bucuria explorării, a recunoașterii de Sine, a descoperirii potențialelor uluitoare a ceea ce suntem, merge împreună cu vindecarea de trecut și de condiționare. Și cum toate abordările Călătoriei Inimii își au sursa în experiența de conștiință, evenimentele anului 2014 vor reflecta tendințele adânci ale acesteia. Calea Maestrului Interior devine accesibilă tot mai multor oameni care aleg Conștiența experienței umane. Vor fi multe evenimente, direcții noi și explorări. Iată doar câteva dintre ele. 

cameron grey. perhaps the dreams are... cameron gray. perhaps the dreams are...

Instrumente ale transformării ”Shamania - cele 4 temeiuri ale Firii” va fi o călătorie care va relua străvechi abordări shamanice, în noua paradigmă, adică din perspectiva sferică asupra Ființei. Era nevoie de asta, căci prea mulți oameni caută în shamanismul vechii paradigme vindecarea și transformarea, crezând că altcineva poate face pentru ei. Călătoria Inimii va oferi un spațiu de explorare al conștiinței cu instrumentele shamanismului, pentru aceia dispuși să-și asume responsabilitatea vindecării și să lucreze ei înșiși cu conținuturile propriei lor conștiințe. Direcțiile lansate în 2013 vor merge din ce în ce mai adânc în explorare. Respirația Inimii, Prezența ACUM, Dansul Inimii - Sfera, Chemarea Străbunilor, Astrologia Arhetipală și Teatrul Arhetipal sunt instrumente care reflectă, la orice moment, conștiența acestuia, oglinzi și instrumente de lucru pentru exploratorii conștiinței. Arta Respirației Conștiente, pe care am lansat-o ca pe o Seară X, va expansiona într-un workshop dedicat celor avansați, care poartă numele de Experiența Metafizică. Una e să citești despre geometria sacră interioară, și alta e să trăiești direct experiența acestei geometrii interioare și să experimentezi creația conștientă de realitate interioară. Va fi bombă! În planurile noastre pentru anul 2014 mai figurează două călătorii inițiatice la antipozi, Mexic/Guatemala și Peru, un festival al Călătoriei Inimii, Școala Maestrului Interior - ediția de vară, două concerte cu mari muzicieni (surpriză!) care vor veni de pe cealaltă parte a globului pentru a călători în conștiință împreună cu noi, conferințe și evenimente online și desigur... cărți. Mai precis Cărțile Maestrului Interior care vor continua să susțină procesele voastre de transformare interioară.

cameron gray. backstage cameron gray. backstage   

Comuniunea Călătoria Inimii va rămâne același spațiu de experiență de conștiință, în primul rând, destinat exploratorilor și practicienilor, celor care aleg să trăiască în mod direct, mai curând decât să teoretizeze, celor care aleg să-și asume propria lor viață, mai curând decât să se dea pe mâna altora care să-i salveze. Călătoria Inimii rămâne același spațiu coerent, armonic, de susținere experiențelor personale, o comuniune de creatori conștienți de realitate, al cărei scop ultim este aducerea în această dimensiune densă a Conștienței.


cameron frey. knowledge of planets cameron gray. knowledge of planets

Recunoștința Încă odată, ne înclinăm în fața măreției ființei umane și a experienței de a parcurge drumul conștienței aici, acum, în acest corp, în această dimensiune densă. Mulțumim pentru privilegiul extraordinar de a face parte din procesele voastre de transformare. Subsemnații Horia și Elena Francisc Țurcanu, sau Agnis și AmmaRa, după cum ne cunosc unii dintre voi, vă mulțumim pentru bucuria și onoarea de a parcurge această experiență împreună cu voi, vă mulțumim pentru splendida oportunitate de a ne afla, de atâtea ori, la Centrul unor călătorii fabuloase, vă mulțumim pentru Încrederea pe care ați avut-o în noi, căci este semnul Încrederii în voi înșivă, vă mulțumim pentru clipele minunate în care am simțit pe obraji lacrimile recunoașterii Adevărului, împreună. Călătoria Inimii împreună cu voi ne-a condus în spații de o minunăție inimaginabilă, și a deschis porți de nevisat, a construit punți între inimii care nu pot fi descrise și legături între sufletele noastre care ne-au schimbat, și pe noi, pentru totdeauna. Suntem recunoscători pentru această extraordinară aventură pe care o trăim împreună și care a făcut ca Iubirea să nu mai fie doar un cuvânt, ci dimpotrivă, o tăcere care permite oricărui cuvânt să existe. Vă mulțumim pentru curajul vostru, pentru frumusețea voastră interioară pe care ne-ați permis să o simțim, vă mulțumim pentru grația cu care aveți grijă unii de alții, pentru minunăția sincerității voastre, pentru deschidere, pentru curajul de a vă lăsa să curgeți în experiențe care nu ne schimbă doar pe noi, ci întreaga Umanitate.

Vă mulțumim pentru că ați avut Încredere în acea voce interioară a Maestrului care v-a condus până în acest punct.

 Aventura continuă. Încredere! horia turcanu si elena francisc intr-un dialog nerostit. hehe. (A&A)   articol ilustrat cu picturi de Alex Grey  și Cameron Gray 
Comentarii mai vechi (6)

As avea cateva sugestii/intrebari: - poate oferiti cuprinsul si cateva pagini/ un capitol din cartile publicate (+ info ref cate pagini are cartea in cauza) - cred ca merita sa faceti mai vizibil pe site canalul dvs de fisiere video (de pe youtube) - sa poata fi gasit mai usor de cei interesati dar nu neaparat familiarizati cu domeniul transpersonal - ar fi utile mai multe detalii ref "formare" (am inteles ca ar fi doua module, cat costa un modul (macar ca suma generala), cand se desfasoara (in care zile ale saptamanii si intervale de timp)si ce subiecte abordeaza- stiu ca cei interesati tb sa va contacteze dar macar ca idee, ca poate nu vor sa va deranjeze degeaba ... -exista sau veti face demersuri pentru recunoasterea formarii in TT ca o competenta de catre COPSI? ar fi utila pt cei deja cu formare in psihoterapii recunoscute oficial in Ro; poate faceti un modul ce se poate preda ca parte a formarii in psihoterapie integrativa, jungiana, logoterapie (mai deschise poate catre astfel de abordari abisale) Aveti avantajul validarii proiectului dvs de catre persoane ca S Grof, asa ca merita incercat ...ar fi un bun inceput daca reusiti sa introduceti TT pe lista workshopurilor recunoscute in sistemul de formare continua al COPSI (poate chiar al asociatiilor de psihiatrie - ma gandesc ca ar exista interes pt spiritual emergency si episoadele psihotice(vezi David L); poate faceti din cand in cand cate o prezentare studentilor de la fac. de psihologie din Ro (sa aiba habar ca exista si TT - de obicei nu se preda mare lucru despre TT - exceptii exista insa; poate chiar un workshop la pret redus pt ei caci peste ani sunt sanse sa vina la formare cativa, nu?); participare la Scoala De Vara Cognosis sau alte intalniri unde se prezinta o varietate de abordari terapeutice spre clarificarea celor interesati Un jurnal transpersonal util vizitatorilor dvs(articole + pagina linkuri): http://transpersonalstudies.com/ Ma opresc aici ca poate nu prezinta interes... Adrian în 03.01.2014

ilustratiile sunt deosebite , ca si articolul in sine Doina în 02.01.2014

În primul rând vreau sa vă spun un mare mulţumesc vouă, Horia şi Elena, mi-aţi fost de mare ajutor pe parcursul acestui an 2013, călătoriile cu voi mi-au arătat dimensiuni la care nu visam.Aşa de bine ai potrivit Horia fotografiile din articol cu unele din viziunile mele pe timpul călătoriilor..., super tare. Sunt profund recunoscător vouă şi celor cu care am călătorit. Culmea, în multe din cuvintele pe care le-ai scris mă recunosc şi mă regăsesc ca exprimare,de fapt ai făcut-o tu în locul meu, Doamne, nu mai am cuvinte de recunoştinţă pentru TOT ce înseamnă mare CREAŢIE. LA MULŢI ANI! Agnis și AmmaRa, vă iubesc. Cu stimă şi respect Adrian. Adrian Daniel în 01.01.2014

Acest an este anul manifestarii adevarului descoperit in interior. Colivia ego-ului continua sa se dizolve, permitand luminii spirituale sa curga si sa transmute vasul 'material'. Rolul crede ca poate sa rezolve de unul singur, insa fara actiunea luminii spirituale tu nu ai cunoasterea si puterea pentru a face ceva. Rolul primeste cadou anumite abilitati de la Sursa pe masura deschiderii sale catre a primi inteligenta divina prin lumina. Nu tu rolul faci transformarea ci Sursa prin lumina pe care iti dai voie sa o primesti. Tot ceea ce poti face este sa permiti Focea Razvan Daniel în 03.01.2014

La multi ani, Calatoria Inimii! :) Cristina în 01.01.2014

Desi nu sunt o calatoare activa a Calatoriei Inimii, v-am urmarit cu mare interes activitatea, v-am ascultat cu mare drag unele dintre interviuri, v-am urmarit fascinata imaginile postate si ma bucur nespus ca v-am "intalnit" pentru toate aceste minunatii cat si pentru minunatia care sunteti vreau sa va multumesc pentru ca mi-ati imbogatit cunoasterea in acest an care a trecut si va doresc La multi ani si la multe evenimente frumoase in anul care se asterne in fata noastra. Namaste ! Mihaela în 02.01.2014

"Călătoria Inimii este o călătorie spre trăirea propriei Divinități. O Călătorie spre Conștiență și percepție. Nimic nu rămâne ascuns. Totul este revelat din Inconștient"

HEFT

Programe și meditații online

Noutățile Călătoria Inimii
direct pe mail

Articole, workshopuri,
cărți și evenimente

Arhiva Newsletter

Tag cloud

Cărți relevante

Setea de întregire Setea de întregire

Neliniştea pe care o simţim este acel imbold înnăscut, lăuntric care ne împinge în direcţia posibilităţilor noastre spirituale. Setea de întregire este tendinţa dinamică datorită ...

Saltul de conştiinţă Saltul de conştiinţă

Ce te împiedică pe tine, exploratorule al conștiinței, căutătorule al Adevărului, să devii Acela care ești la cele mai elevate niveluri ale Ființei tale? Te poți simți pe Tine, cel adevărat, ...

Zâmbește fricii Zâmbește fricii

Nenumărate sunt formele fricii care stăpânesc existența umană în aceste timpuri. Frica de viitor, frica de schimbare, de asumare a propriei străluciri, frica de judecățile celorlalți, frica de ...

ANTICANCER ANTICANCER

Cu toţii putem folosi cât mai bine posibil această revoluţie a cunoştinţelor care s-au dobândit în materie de cancer, atât pentru a ne proteja de factorii externi, cât şi pentru ...

Iubește ceea ce este Iubește ceea ce este

De-a lungul crizei de transformare Byron Katie a căzut adânc în întunericul depresiei, străbătând calea amară a disperării, pentru ca Revelația să survină brusc, într-o dimineață ...

Workshopuri relevante

Practica Prezenței Practica Prezenței
Experiența Experiența Prezenței este fundamentul întregului parcurs în Școala Maestrului Interior și baza întregului lucru cu stările extinse ale Conștiinței în scopuri de cunoaștere, ...

Maestrul Interior. Arta Respirației Conștiente Maestrul Interior. Arta Respirației Conștiente
Lucrul cu stările extinse ale Conștiinței este pentru viața de fiecare zi. A fi conștient este a percepe mai profund și mai rafinat realitatea vieții. Un nou grad de Conștiență permite o noi moduri de ...

Articole pe aceeași temă

ARC 2017: Zâmbind cu ochii (II) ARC 2017: Zâmbind cu ochii (II)
Comunicare. Armonie. Alegeri. Vindecare. Un Nou Început.

Acum a venit timpul să fac pace. Pace cu aspectul masculin din mine pe care l-am cultivat atât de mult în astă viață și sub a cărui dominație am fost. Și să pășesc cu Încredere pe un ...

2016 – Timpul Maestrului Interior 2016 – Timpul Maestrului Interior

Conștientizează un moment realitatea sferică dimprejurul tău, obiectele, formele, oamenii, sunetele, și felul în care te afli în mijlocul realității tale, în mijlocul experienței tale de ...

Maestrul Interior și sfârșitul suferinței Maestrul Interior și sfârșitul suferinței

Un tabu numit suferință. Ruptura interioară și crearea lui dumnezeu de către om. Universul nu are nevoie de dumnezeu, pentru că ESTE dumnezeu. Filtrele prin care creăm experiența realității. Durerea este ...

Criza de transformare psiho-spirituală. <br>Personală, Colectivă, Globală Criza de transformare psiho-spirituală.
Personală, Colectivă, Globală

Vineri 13 noiembrie seara, la exact două săptămâni de la tragedia din București, atentatele de la Paris emană un nou val de durere, furie și frică în conștiința Colectivă. Din nou, ne privește ...

Colinele Revelației Colinele Revelației

Prima dată când am pășit pe dealurile Luncanilor în această viață a fost acum mulți ani. Jos ploua. Am urcat prin noroaie din care colții de stâncă ieșeau ca niște relicve de dinozauri. ...

Chemarea Maestrului Interior Chemarea Maestrului Interior

În fiecare din noi trăiește Maestrul. Doarme. Așteaptă să fie trezit și mai ales trăit. Măiestria este despre două lucruri. Unul este Percepția sau Conștiența, adică profunzimea realității pe ...

Întruparea Întruparea

Cea mai cutremurătoare semnificație a existenței lui Christos este aceea că Divinul devine Om. Se întrupează. În acest sens creștinismul dă un răspuns complet marii căutări dintotdeauna a Umanității. ...

E timpul să aleg Prezența E timpul să aleg Prezența

Mă trezeam uitându-mă în jur și minunându-mă cât de frumoasă este viața. (...) În momentele acelea mi-am dat seama că tot ce îmi stătuse în cale până atunci, ...

Singuri în Paradis Singuri în Paradis

Nu o să uit niciodată gustul, mirosul otrăvitor al bolii. Puteam simți suferința tuturor femeilor care, vreodată, se îmbolnăviseră de cancer de uter, de ovare, de sân, și puteam vedea cu claritate ...

Ascultă Ascultă
Puterea Creatoare a propriei Inimi

Dă-ți voie să simți chiar în aceste zile vortexul uriaș care ne-a smuls pe toți – pe fiecare în felul său – din percepții învechite, din obiceiuri prăfuite, din gândire ...