Maestrul Interior rubrica Atingerea vindecătoare a Ființei

Publicat la 24.03.2014 Comentarii

  Vindecarea prin atingere a însoțit întreaga istorie a umanității. Mereu sub semnul miracolului, în toate timpurile și pe toate continentele, nenumărate ființe umane au spart bariera de conștiință a separării față de Întreg și au reușit să se conecteze la marile forțe ale echilibrului și ale armoniei. În timpurile din urmă, adevărata natură a realității și a ființei umane încep să fie conștientizate și, odată cu noua paradigmă, atingerea vindecătoare iese de sub semnul miracolului. Nu în sensul că miracolul nu există, ci dimpotrivă, că tot ceea ce ne înconjoară are o natură miraculoasă. Că viața însăși și întreaga experiență a realității are textura miracolului. Ceea ce se schimbă este un singur lucru: conştienţa noastră asupra acestei realități. Umanitatea în ansamblul ei redevine conștientă de adevărata ei identitate. Și odată cu această redobândire a identității, redescoperă adevărul despre vindecare. Orice vindecare este una a identității. Atingerea vindecătoare părea un miracol pentru că noi înșine ne credeam separați de marele rest. Pe măsură însă ce expansiunea conștienței este experimentată de o parte tot mai mare a umanității, atingerea vindecătoare se revelează a face parte din cea mai profundă natură a ființei umane. Oricine poate avea acces la trăirea miracolului interior și oricine poate experimenta atingerea vindecătoare, în orice moment. Iată cei câțiva pași care urmează alegerii de a face acest lucru. healing touchExperiența expansiunii de conștiință

Conștiința este tot ceea ce există. Suntem Conștiință și la fel este celălalt. Conștiința este un fel de substrat care impregnează realitatea și care permite acesteia să existe în diferite grade de densitate. Conștiența, pe de-altă parte, este un atribut al Conștiinței și reprezintă capacitatea de a percepe, de a simți. Suntem cu atât mai conștienți, cu cât percepem mai mult din marea Realitate. A fi conștient, sau a simți sau a percepe, este o experiență, nu o teorie. Mai mult decât atât, este o experiență accesibilă oricărei ființe umane. Oricine poate simți mai mult sau mai puțin din nenumăratele straturi ale realității care se întrepătrund pentru a crea experiența în ansamblu. Capacitatea de a percepe realitatea se poate antrena, la fel ca oricare altă aptitudine. Condiția fundamentală este Încrederea. A avea Încredere în propriile simțuri, în propriile percepții.

În mod obișnuit o ființă umană operează în limitele receptorilor fizici, dar într-un mod foarte limitat. Limitarea vine din lipsa fundamentală a atenției. Atenția este o formă de energie. Și, în cea mai mare parte din timp, atenția noastră este rătăcitoare în dimensiunea orizontală a existenței. Acest lucru limitează dramatic capacitatea de a percepe. Nu simțurile noastre sunt limitate, ci capacitatea noastră de a ne direcționa și menține atenția în spațiile esențiale.

Deasemeni oricine poate trăi o expansiune a Conștiinței, prin extinderea capacității de a percepe. Devin conștient de mai multe paliere ale realității. Atingerea vindecătoare nu este posibilă fără această extindere a percepției. A percepe mai mult din realitate este echivalent cu a fi conștient de mai mult din adevărata natură a Ființei mele și a celuilalt și, în cele din urmă, a deveni conștient de substratul comun al experienței noastre.

Instrumentele expansiunii

Respirația Conștientă și orientarea constantă a atenției în interior conduc către starea numită generic Prezență. Am întâlnit foarte puțini oameni care nu sunt capabili să facă acest minim efort de atenție și respirație conștientă, astfel încât să nu poată accesa această stare fundamentală, fără de care expansiunea de conștiință este imposibilă. Majoritatea oamenilor reușesc rapid acest lucru, cel puțin atunci când lucrăm într-un grup coerent, cu această intenție. Practica Respirației Conștiente și a stării de Prezență sunt instrumente străvechi, de când există experiență umană pe această planetă și deasemeni au fost instrumentele Școlii Maestrului Interior dintotdeauna.

Aceste două instrumente fundamentale ale expansiunii de conștiință deschid calea către percepția sferică asupra realității. În esență, atunci când atenția este centrată în interior se deschide un fel de poartă a percepției. Ființa umană cuprinde în adâncul său nenumărate straturi și niveluri ale realității care pot fi percepute în mod direct. Atunci când percepem unul sau mai multe niveluri ale acestei realități interioare, în mod automat devenim conștienți de expresiile ”exterioare” corpului ale acelui nivel. De pildă, fiind în contact conștient cu dimensiunea noastră fizică, percepem altfel decât în mod obișnuit realitatea fizică a celuilalt. Același lucru se întâmplă atunci când suntem în contact conștient cu dimensiunile noastre energetice, emoționale sau mentale și cu celelalte straturi ale realității. Percepând acele niveluri în noi înșine, ne conectăm la realitățile echivalente ca densitate așa cum le experimentează ceilalți. Acesta este fenomenul pe care îl numim, în Școala Maestrului Interior, Rezonanță. Rezonanța este acel atribut al Conștiinței care face posibilă atingerea vindecătoare între doi oameni. 

Comuniunea

Atunci când două ființe umane sunt conștiente de aceleași paliere ale realității experimentate, fenomenul de rezonanță se amplifică. Această experiență comună de expansiune a simțurilor și a conștienței o numim Comuniune. Comuniunea este călătorie împreună, într-o realitate lărgită împreună. Christos spunea că ”atunci când doi se adună în numele Meu, sunt și Eu cu ei”. Este un alt mod de a rosti esența unei Comuniuni.

Ceea ce deosebește profund experiența în scopuri de vindecare a unei Comuniuni de orice alt mod de a lucra cu atingerea terapeutică, este conştienţa lui ”împreună”. Este o deosebire fundamentală. Acest lucru face ca puterea vindecătoare a gestului să fie cu mult mai puternică. În paradigma clasică, expresie a dualității și a separării, rolurile sunt bine delimitate și reprezintă identificări puternice. Vindecătorul și pacientul au roluri clare, dar care, în mod paradoxal întrețin realitatea dezechilibrului numit ”boală”. În abordarea noii paradigme nu există un vindecător și un vindecat, ci două ființe umane conștiente care aleg să schimbe o realitate. Ei se vindecă împreună.

În vechile abordări ale dualității, vindecătorul are un rol activ, iar pacientul unul pasiv, așteptând să fie vindecat. În perspectiva Noii Conștiințe a umanității, pacientul participă la propria vindecare în mod activ și își asumă experiența propriei realități în aceeași măsură ca și vindecătorul. Iar acesta din urmă îl privește pe pacient ca fiind o expresie a propriei sale Ființe. Lucrează de fapt cu el însuși.

Nenumărate și vechi abordări aveau o eficiență a vindecării redusă din pricina acestei perspective pasive. Vindecătorul acționa pe unul sau mai multe paliere ale realității, fizic, energetic, emoțional și chiar la nivelul mental al pacientului, dar nu putea schimba nimic din sistemele de credințe, din convingerile și din mecanismele mentale ale acestuia, astfel încât acestea urmau în mod inevitabil ca, după un timp mai lung sau mai scurt să refacă experiența dezechilibrului numită ”boală”. Căci orice formă de dezechilibru  interior este generată de modurile în care gândim realitatea.

A lucra în Comuniune este, cu adevărat, un mod mult mai eficient și mai puternic de vindecare a dezechilibrului, pentru că implică asumarea de către pacient a responsabilității propriei sale realități.

De fapt, aici este un punct cheie. Școala Maestrului Interior se numește așa pentru că este o școală a asumării. Fiecare ființă umană este un desăvârșit creator al propriei sale experiențe, dar acest lucru este greu de perceput pentru că cea mai mare parte a experienței este creată de dimensiuni inconștiente ale ființei. Le numim ”suflet” sau ”dumnezeu” sau oricum altfel, dar în esență le credem diferite de ”noi înșine”. Aceasta este separarea, sau alienarea.

Drumul către adevărata, completa vindecare, trece prin punctul asumării depline a responsabilității realității experimentate. Iar Comuniunea este o formă, probabil cea mai rapidă și mai eficientă, de a trăi acest status de creator conștient al propriei realități. 

compassionateStructura sferică a Ființei

Expansiunea de conștiință implică percepția directă a acestei realități multidimensionale a ceea ce suntem și descoperirea faptului că ființa noastră profundă nu este doar un corp fizic înzestrat cu capacitatea de a discrimina, adică de a judeca realitatea. Din starea de Prezență despre care am pomenit mai sus, odată deschise ”porțile percepției” – cum le-a numit Aldous Huxley, devenim conștienți în primul rând de lumea miraculoasă din interiorul nostru, alcătuită din straturile de realitate perceptibilă a energiilor noastre interioare, a emoțiilor noastre și a gândurilor noastre. Aceste realități se revelează ca nefiind independente de noi înșine, ci dimpotrivă, sunt un teritoriu în care  noi creăm experiența realității în orice moment .

A integra această perspectivă în viața noastră de fiecare zi, acesta este idealul unei ființe conștiente. A nu mai trăi în bătaia vânturilor interioare și exterioare, a nu mai fi sclavul diferitelor stări de articulare ale Ființei care par generate de elemente exterioare, ci a putea alege cu adevărat experiențele prin care trecem. Acest lucru nu este posibil fără integrarea perspectivei sferice, multi-nivel asupra realității. Oricine poate percepe această realitate sferică, dar foarte puțini reușesc să facă din acest mod de percepție realitatea lor permanentă. Dar, desigur, pentru acest lucru ne aflăm aici, în această dimensiune densă, în experiența umană, pentru a învăța să administrăm aceste spații în mod conștient. Nu e nimic greșit în experiența umană așa cum este, cu condiția ca aceasta să devină instrumentul transformării de Conștiență.

Vindecarea împreună prin atingere presupune ca cei doi membri ai Comuniunii de conștiință să exploreze structura sferică a Ființei și mai ales spațiul de interferență dintre ei. Aici stă vindecarea. A fi capabil să mă deschid în fața celuilalt, să simt și să mă las simțit presupune deasemeni o deschidere a identității pe care mi-am asumat-o. Presupune să uit, pentru moment, ceea ce cred că sunt și astfel să deschid poarta unei identități mai largi, în care totul devine posibil. Ceea ce umanitatea profană numește „miracol”, pentru inițiați nu este decât exercițiul unei realități mai profunde, mai adânci, mai rafinate. Metafizica nu este altceva decât o fizică a dimensiunilor mai rafinate ale propriei noastre Ființe și un exercițiu de lucru cu acestea. În acest sens, acolo unde mintea liniară vede un miracol, nu se petrece altceva decât o accesare a naturii multidimensionale, sferice, a Ființei. 

sfera energeticaAtingerea vindecătoare a Ființei sferice

A atinge nu este doar fizic. Stratul cel mai dens, fizic, materia, poate fi percepută ca atare, dar este o percepție limitată. O iluzie. Maya, cum ar spune un oriental. O iluzie în sensul că nimic fizic nu este, de fapt, solid. Materia este făcută din atomi și, cea mai mare parte a spațiului fizic este ”gol”. Fizica modernă a descoperit acest lucru deja de mult timp, și cu toate acestea, medicina nu s-a schimbat prea mult. Deși s-au scris mii de cărți despre realitățile numite cuantice, corpul omenesc este încă tratat precum o mașinărie biologică, iar interdependența diferitelor niveluri de energie și de densitate nu este luată încă în calcul de către vindecătorii moderni.

În perspectiva sferică asupra realității și a ființei umane, dimensiunea fizică este văzută ca fiind aspectul cel mai dens al energiei, cel mai lent și cel mai ușor perceptibil de către simțuri. Dar nu este nici pe departe cel mai important, în sensul că realitățile subtile le creează pe cele dense, și nu invers. Nenumărate straturi ale realității sunt implicate și prezente în experiența fizică a realității. Cu cât suntem conștienți de mai multe niveluri ale Ființei, cu atât atingerea are capacități vindecătoare mai puternice, căci intervenția se produce pe un nivel mai subtil.

A percepe realitatea cuantică a unei ființe umane, adică a acelui spațiu pe care noi, în Școala Maestrului Interior îl numim ”zero”, este echivalent cu a percepe fundamentul realității fizice, spațiul care permite acesteia să fie experimentată ca atare. Din nou, nu este un lucru dificil, dar implică încrederea totală în propriile percepții. Mulți oameni trăiesc acest tip de percepție în mod spontan în vremurile noastre, dar cred că e o nebunie, o imaginație, un eres. Cu alte cuvinte nu dau credit propriilor percepții despre realitate. Unul dintre lucrurile cele mai importante în exercițiul creației conștiente de realitate pe care îl facem împreună cu aceia care explorează spațiile propriei conștiințe este validarea propriilor percepții. Atunci când și ceilalți percep aceleași realități în exercițiul independent al expansiunii, validarea propriei experiențe este mai ușoară.

Revenind la atingerea vindecătoare, aceasta funcționează deci atunci când cei doi exploratori ai conștiinței plonjează împreună în experiența sferică a realității și aleg împreună o nouă realitate ale cărei atribute sunt coerența, armonia, curgerea, în locul realității dezechilibrate de până atunci. O asemenea atingere depășește cu mult stratul fizic, dens al realității, iar interferența celor două ființe se face pe multiple niveluri. Energiile vitale, emoțiile și gândirea celor doi – ca să vorbim doar despre cele dense straturi ale realității umane, interferează într-un câmp comun în care alegerile și încrederea fiecăruia configurează o nouă realitate.

Asemenea experiențe au darul de a reconfigura profund ceea ce credem despre realitate și despre natura acesteia dar și propria noastră identitate asumată. Nu e doar o chestiune de vindecare, ci una de perspectivă asupra întregii realități.

Atingerea vindecătoare a Ființei este un exercițiu care schimbă profund ceea ce credem despre Întreg, prin experiență directă. 

6a00d83451c22e69e201347fd6773b970c-500wiCălătoria

Ca toate abordările aparținând Școlii Maestrului Interior, această călătorie experiențială pleacă de la premisa că orice ființă umană poartă în sine marea cunoaștere. Călăuzele oricărei experiențe nu fac altceva decât, prin propria prezență, să creeze un mediu catalizator pentru experiența celorlalți. Este un proces de reamintire adevărului despre noi înșine. Oricine ajunge la o asemenea experiență simte deja, în adâncul său, acest adevăr mai larg despre sine și despre realitate. Călătoria în sine este o coborâre în adâncurile propriei ființe, unde întreaga cunoaștere așteaptă să fie regăsită și dezgropată. Fiecare dintre noi are în interiorul său un Maestru în așteptare. Este un aspect mai larg al propriei noastre ființe. E foarte greu de înțeles în mod liniar cum funcționează relația între dimensiunile noastre personale și cele transpersonale sau arhetipale. Această greutate vine exclusiv din frica de a părăsi identitatea liniară. Dar aspectele noastre mai largi există permanent, ele sunt acele dimensiuni inconștiente care orchestrează de fapt întreaga noastră realitate. Sunt părți din noi înșine de care, odată ce devenim conștienți, își reiau locul în arhitectura interioară a Ființei. În plus, nu este vorba de fapt despre a anula personalitatea liniară, ci despre a o face mai transparentă. Sigur că în această lume mă numesc Horia Francisc Țurcanu, am o biografie, o familie și mai mulți câini și pisici, dar sunt mult mai mult decât atât. Sunt conștient de faptul că în interiorul acestei identități există nenumărate sub-identități și că, de fapt, întreaga viață încarnată este un joc al identităților. Am devenit conștient de Actorul care toarnă energie în toate aceste identități. Nici una nu se pierde, dar toate devin mai transparente în acest joc al vieții. Același lucru se petrece în experiența numită Atingerea Vindecătoare a Ființei sau, pe scurt Atingerea Inimii. Identitatea personală devine mai transparentă, astfel încât putem percepe dincolo de ea substraturile realității, inclusiv substraturile ființei celuilalt. Asta ne permite ca, împreună, să deslușim într-un mod nou experiența de a fi umani și chiar de a ne juca puțin, zâmbitori cu realități altfel foarte … serioase.

Această Călătorie de conștiință cuprinde exercițiile noastre obișnuite de lucru cu Respirația Conștientă și cu starea de Prezență, ca poartă a expansiunii, exercițiul percepției sferice a realității ființei umane și lucrul cu diferitele paliere ale acesteia în scopuri de auto-vindecare și cunoaștere prin experiență directă. Este o călătorie fascinantă și surprinzătoare în același timp, care ne permite relaționarea cu noi înșine și cu ceilalți într-un mod nou și proaspăt. Este o călătorie în cele mai adânci dimensiuni ale Ființei care deschide calea pentru explorările ulterioare individuale. A crea o Comuniune vindecătoare nu este un exercițiu pentru un workshop de dezvoltare personală, ci unul pentru viața de fiecare zi. Vindecarea fizică, energetică și emoțională este un act implicând Prezența și poate surveni în mod conștient în orice moment al vieții noastre. A funcționa în acest mod oriunde am fi, în orice situație, are darul de a dezlega noduri de conștiință în orice împrejurare și împreună cu oricine. 

know-compassionAcum pentru voi

Toate direcțiile de experiență care au devenit Călătorii ale Inimii – sau workshop-uri deschise tuturor, au fost la un moment dat doar instrumente ale Școlii Maestrului Interior. Atingerea Vindecătoare a Ființei, așișderea. Un timp îndelungat a fost una dintre direcțiile de experiență ale Școlii. Aceia care au ales calea Maestrului Interior drept cale experiențială pentru transformarea de conștiință, au folosit Atingerea ca pregătire pentru a deveni Călăuze în lucrul cu ceilalți. A atinge în mod conștient, a ne conecta profund cu ființa celui cu care lucrăm este un element fundamental în procesele de transformare. Într-un târziu, ca și celelalte abordări ale noastre, străvechi și totuși adânc conectate cu momentul prezent al Conștiinței, Atingerea Vindecătoare a Ființei, sau, simplu, Atingerea Inimii, coboară în lume și devine accesibilă tuturor. Nenumăratele explorări pe care le-am făcut deja în acest sens, au căpătat suficientă forță pentru ca oricine să poată experimenta acest proces. Este momentul să mulțumim tuturor celor care au participat vreodată la sesiunile noastre de Atingere și care au contribuit, prin prezența și conștiența lor, la așezarea și la crearea acestei abordări despre care presimt că va fi întâmpinată cu o imensă curiozitate.

Prea mult timp umanitatea a crezut că rezultatele spectaculoase în dimensiunea terapeutică ale Atingerii sunt atributul unui har special. Toți oamenii sunt înzestrați cu acest har. Descoperirea și cultivarea lui ar putea constitui o cotitură fundamentală pentru fiecare.

Având convingerea că Atingerea Vindecătoare a Ființei , pe care am numit-o și Atingere Terapeutică Integrală, este un pas în transformarea interioară a umanității, o dedicăm celor asemenea nouă, exploratorii conștiinței, care sunt gata  să-și asume centrul propriei lor realități.

 Horia & Elena Francisc Țurcanu

 

 
"Maestrul este acela care alege experiența încarnării, păstrează în adâncuri amintirea inefabilului, pentru ca în cele din urmă, după o lungă căutare, să se retrăiască pe Sine. De data aceasta în Corp. Maestrul Interior este starea de conștiință a Umanității iluminate."

HEFT

Programe și meditații online

Noutățile Călătoria Inimii
direct pe mail

Articole, workshopuri,
cărți și evenimente

Arhiva Newsletter

Tag cloud

Cărți relevante

Călătoria Inimii Călătoria Inimii

Un Maestru a spus: “Adevărul vă va face liberi”. Şi un altul: “Adevărul vine înaintea Iubirii”. Această carte este despre Adevăr, Libertate şi Iubire. Un triunghi magic şi ...

Deplina Conștiență Deplina Conștiență

Starea de Conștiență integrală ne este accesibilă în orice moment. Singurul lucru care ne desparte de această Conștiență deplină este neîncrederea profundă în noi înșine. Această ...

Saltul de conştiinţă Saltul de conştiinţă

Ce te împiedică pe tine, exploratorule al conștiinței, căutătorule al Adevărului, să devii Acela care ești la cele mai elevate niveluri ale Ființei tale? Te poți simți pe Tine, cel adevărat, ...

Mandala Ființei Mandala Ființei

Doctorul Richard Moss este un om care a trăit Revelaţia. Este un om care a experimentat starea de conştiinţă supremă a fiinţei omeneşti în care aceasta trăieşte deplin. Este acea stare de conştiinţă ...

Tarotul Mitologic Tarotul Mitologic

Mai mult decât o carte și mai mult decât un set de cărți de joc, Tarotul Mitologic este un instrument de sondare a adâncurilor Conștiinței umane, este o cheie magică a marilor porți către ...

Workshopuri relevante

Practica Prezenței Practica Prezenței
Experiența Experiența Prezenței este fundamentul întregului parcurs în Școala Maestrului Interior și baza întregului lucru cu stările extinse ale Conștiinței în scopuri de cunoaștere, ...

Meditație Activă și Shaking Meditație Activă și Shaking
Meditația Activă – Body-Shaking este o formă de energie care aprinde corpul, îl trezește la viață. Această „medicină” (cum o numesc unele culturi băștinașe) – body-shaking – ...

Respirație Holotropică Respirație Holotropică
Respiraţia Holotropică este un instrument simplu şi puternic de  cunoaştere, prin experienţă directă, a adevăratei naturi a propriei noastre Fiinţe şi a Realităţii. Cuvântul ”holotropic” ...

Practica Puterii Feminine Practica Puterii Feminine
Dacă ai nevoie de susținere, de conținere, de un loc în care să te simți auzită și ascultată, un spațiu în care să-ți dai voie să devii femeia care ești menită să fii, te invit să aduci ...

Maestrul Interior. Arta Respirației Conștiente Maestrul Interior. Arta Respirației Conștiente
Lucrul cu stările extinse ale Conștiinței este pentru viața de fiecare zi. A fi conștient este a percepe mai profund și mai rafinat realitatea vieții. Un nou grad de Conștiență permite o noi moduri de ...