Maestrul Interior rubrica MIRACOLUL ÎN-CREDERII

Publicat la 19.05.2014 Comentarii

Încrederea este sacră și este singurul antidot pentru frica existențială. Încrederea nu ne poate fi dată. E nevoie s-o găsim singuri, în interiorul nostru, în pofida fricii. Încrederea nu este un dar, ci, întotdeauna o alegere. Depinde exclusiv de conștiența noastră. Încrederea în noi înșine naște încredere în Realitate. Încrederea în Realitate naște încredere în propria noastră experiență de a fi. Încrederea în experiența umană aduce cu sine Încrederea în imensa Creație care ne înconjoară. Încrederea topește zidurile dualității, ale alienării, vindecă relațiile noastre și trecutul nostru, felul în care ne privim pe noi înșine și pe ceilalți. Încrederea este magie în acțiune și atributul Maestrului Interior. Dar cum găsim Încrederea atunci când contextul vieții noastre pare advers? Adevărata grafie a acestui cuvânt ar trebui să fie

ÎN-CREDERE!

surfing-on-huge-wave x Am ales imaginea unui surfer pentru a ilustra acest articol, pentru că arta de a trăi a Maestrului Interior seamănă cu arta surfingului. Nu este despre ”a ne lupta cu valurile vieții”, ci dimpotrivă, de a aluneca, de a dansa împreună cu ele, cu grația și dezinvoltura pe care doar Încrederea ni le poate da.

A existat un moment, în marea poveste a sufletelor noastre, când am făcut alegerea de a explora dimensiunea densă a Creației, un moment în care știam că scufundarea în materie ne va face să uităm identitatea noastră celestă. A fost momentul în care ne-am asumat pierderea, pentru un timp nedeterminat, a Încrederii.

Încrederea este un atribut al Divinului din noi înșine și are legătură cu identitatea pe care ne-o asumăm. Atunci când identitatea noastră este largă, integrală, ne-trunchiată, Încrederea noastră în noi înșine este deplină, căci tot ceea ce există este parte din noi și percepem acest lucru. Avem conștiența faptului că Realitatea curge din fiecare dintre noi, că suntem surse ale propriei noastre experiențe. Starea de Încredere decurge din Conștiența a ceea ce suntem. 

Coborârea în densitatea experienței umane, în corpuri din carne și sânge, cum ar spune Nichita, conduce la amnezia spirituală a Ființei. Ne trezim în plină identificare cu aspectele dense ale creației, în plină experiență a separării de esența noastră. Conștiență înseamnă percepție. Pierzând percepția largă, pătrunzătoare, cuprinzătoare a Ființei, conștiența a ceea ce suntem dispare. Simțurile umane, palide replici ale Simțirii, care este unul dintre atributele Ființei, sunt limitate. Ne reconstruim identitatea, adică ceea ce credem că suntem, în funcție de ceea ce mai putem percepe. Conștiența noastră, devenită limitată, reduce drastic această identitate. Odată cu pierderea conștienței, pierdem Încrederea în noi înșine, încrederea în Realitate.

Aceasta este ”căderea în păcat”, ”izgonirea din rai”, ”păcatul primordial”. Uităm că a fost, cândva, alegerea noastră. Experiența umană, a cărei durere inerentă vine din această pierdere a identității, a conștienței, a percepției integrale, devine o experiență a neîncrederii. Ruptura față de vechea, larga și luminoasa noastră identitate este într-atât de mare, încât ajungem să credem că acea parte inefabilă din noi înșine, Sufletul nostru, nu mai face parte din noi, ajungem să credem că este undeva departe, în altă lume, îndepărtată, intangibilă. Ne înstrăinăm atât de mult de adevărata noastră natură, încât ajungem să o desemnăm prin cuvântul ”dumnezeu”.

Odată începută această experiență a umanității încarnate, nu mai există cale de întoarcere. Va trebui să parcurgem întregul drum care presupune recuperarea treptată a Conștienței, a percepției, recuperarea adevăratei noastre identități. Întreaga căutare spirituală a umanității încarnate este de fapt drumul întoarcerii la această Conștiență. Nu există scurtături sau trucuri. Trebuie să parcurgem toate etapele interioare ale transformării identității până când, într-o bună zi, începem să ne reamintim. Această reamintire a adevăratei noastre identități este o experiență, nu o idee. Unii o numesc ”iluminare”. Este un termen în vogă, care presupune că suntem în întuneric și redobândim accesul la lumină. Totuși, adevărul este puțin diferit și conține descoperirea, prin experiență, că lumina și întunericul sunt aspecte ale unei singure realități.

surfer-under-waves-clouds Patru aspecte ale ÎN-CREDERII: în noi înșine, în experiența noastră ca ființă umană, în realitatea pe care o explorăm și, în cele din urmă, în marea Creație care ne înconjoară. În marele Întreg. Cum am putea să avem încredere în Viață, fără încredere în noi înșine? Cum ar putea surferul să aibă încredere în marele Ocean, fără să aibă încredere în Sine?

Ființa integrală, conștientă, manifestă Încredere. În interiorul experienței de a fi uman, trăind limitarea simțurilor și identificarea totală cu experiența corpului și minții, Încrederea se transformă în Credință. ”Crede și nu cerceta”. Trebuie să credem lucruri pe care nu le mai putem experimenta personal. Trebuie să credem relatările despre experiența spirituală a altora. Credem în dumnezeu, deși nu putem experimenta divinul din noi înșine, credem în cărțile sfinte, în reprezentări, în maeștri, în orice care ne-ar putea ajuta să privim prin vălurile groase ale amneziei spirituale. Dar Încrederea nu este același lucru cu credința.

Încrederea este întotdeauna despre noi înșine, despre interiorul nostru. Credința este întotdeauna în ceva exterior nouă. Punctul de aplicare al actului magic al încrederii este total diferit.

Toate sistemele religioase ale lumii practică o dublă abordare. Una, destinată celor mulți, este bazată pe credință, pe dogmă, pe text scris, pe a crede în ceva ce nu poți experimenta personal. Cealaltă abordare este proprie celor care trăiesc în mod direct experiența mistică. Este întemeiată pe trăire, pe Conștiență lărgită, pe încredere în sine și în propria experiență a divinului.

Trăim timpuri în care cele două tipuri de trăire converg într-un singur șuvoi. Din ce în ce mai mulți oameni au acces la trăirea directă a experienței mistice. ”Mistic” este doar un cuvânt al dualității, căci presupune expansiunea stării liniare a conștiinței și explorarea prin trăire a unor dimensiuni mai rarefiate și mai largi ale conștiinței, dar care se exclud una pe cealaltă, ca și cum nu ar face parte din același continuum al experienței umane. În aceste timpuri de transformare interioară a umanității, experiența de conștiință ne revelează că dimensiunea liniară și cea ”mistică” a realității sunt aspecte ale unui singur întreg.

Consecințele acestei descoperiri sunt incalculabile. Ele pot fi exprimate prin sintagma ”Noua Conștiință a Umanității”. Această nouă conștiință presupune un grad de Conștiență reunificatoare, în care dimensiunea umană și cea inefabilă a realității sunt una. Acest nou fel de a privi realitatea și pe noi înșine este expresia unei noi identități a ființei umane, o identitate în care are loc tot ceea ce am crezut vreodată că suntem, dar și tot ceea ce am crezut că este străin de noi, dimensiuni de care ne-am crezut separați.

Este mult mai mult decât o recuperare a identității noastre divine. Nu vom deveni niciodată exact ceea ce am fost înainte de a porni în lunga călătorie a încarnării, ci mult mai mult decât atât, căci întreaga experiență umană ne-a transformat. În ultimă instanță, această experiență, de a fi în corpuri umane, a condus la transformarea completă a realității dense. Conștiența subtilă a ”îngerului” a transformat realitatea densă a materiei într-un spațiu cu atribute noi.

Încrederea nu presupune absența fricii, ci transcenderea ei. Frica în fața unei realități care pare străină și adversă este normală. Ceea ce ne deosebește în fața fricii este atitudinea interioară față de ea. Odată cu dobândirea conștienței, identitatea pe care ne-o asumăm se schimbă. În aceeași măsură cu ea, se schimbă gradul de încredere. Încrederea nu presupune absența fricii, ci transcenderea ei. Frica în fața unei realități care pare străină și adversă este normală. Ceea ce ne deosebește în fața fricii este atitudinea interioară față de ea. Odată cu dobândirea conștienței, identitatea pe care ne-o asumăm se schimbă. În aceeași măsură cu ea, se schimbă gradul de încredere.

Gradul nostru de Conștiență determină natura identității pe care ne-o asumăm. Cine credem că suntem? În interiorul nostru cuprindem întreaga noastră experiență umană. Toate rolurile pe care le-am jucat vreodată, toată gândirea, structurată în modele repetitive, toate emoțiile pe care le-am trăit vreodată, toate au configurat nenumărate identități care trăiesc în noi înșine. Le scoatem la iveală în diferite împrejurări. Aceste personaje interioare, toate, răspund la întrebarea ”cine sunt eu?”, printr-o experiență. Fiecare dintre aceste personaje interioare are propriul său grad de Conștiență, felul său de a percepe realitatea, modurile sale de gândire și propriile sale moduri de a răspunde emoțional în fața experienței. Ele sunt configurate în structuri de personalitate unitare. Ego. Este răspunsul complex la această întrebare.

În evoluția noastră interioară însă, pe măsură ce explorăm vastele teritorii ale propriei conștiințe, întrebarea devine încetul cu încetul din ”cine sunt?”, mai degrabă ”ce sunt?”. Pe măsură ce recuperăm, încetul cu încetul, prin experiență, identitatea mai largă a „îngerului”, întreaga experiență a realității se transformă. Există un moment în care, căutarea spirituală, a lui dumnezeu, începe să capete aerul unei căutări ”de sine”. În acest moment, nevoia de ”a crede” în ceva, începe să fie înlocuită cu Încrederea. ÎN-CREDERE! A crede în Sine. Limba română păstrează în construcția acestui cuvânt, încrustat, miracolul. Căci a avea încredere este, cu adevărat un miracol.

Nimeni nu ne poate da încrederea. Trebuie să ne-o luăm singuri. A avea încredere este unul dintre modurile în care noi modulăm energiile interioare care curg din interior pentru a alimenta realitatea consensuală. Felul în care noi modulăm energia interioară depinde exclusiv de noi înșine. Felul în care ne raportăm la oricare dintre obiectele atenției noastre este responsabilitatea noastră.

Așezați-vă liniștiți pe o bancă în parc. Conectați-vă cu respirația voastră, faceți-o conștientă, atentă, o capodoperă. Priviți oamenii, copacii, păsările, copiii, respirându-i înăuntru, ca și cum i-ați adulmeca. Simțiți realitatea, așa cum este, sub forma senzațiilor care se nasc în interiorul corpului. Apoi alegeți în interiorul vostru o atitudine față de această realitate. De pildă, configurați realitatea interioară a lui NU. Creați o opoziție între voi înșivă și realitate și mențineți-o un timp oarecare. Cum se simte acest NU, în corp? Apoi, dimpotrivă, configurați o poziționare a lui DA. Cumva, spuneți DA realității înconjurătoare. Cum se simte aceasta în corp? Care sunt senzațiile predominante? Ați configurat poziționări interioare diferite, asupra aceleiași realități. Cu alte cuvinte, ați modulat realitatea interioară așa cum ați dorit. A fost alegerea voastră.

Încrederea este, întotdeauna, o alegere pe care o putem face noi înșine și nu depinde de nimic altceva decât de noi. A alege să am încredere în mine însumi are consecințe imense în ceea ce privește felul în care voi experimenta realitatea. Calea Maestrului Interior este o cale a asumării complete a realității și a experienței acesteia și presupune găsirea Încrederii. Încrederea în noi înșine are drept consecință imediată modificarea perspectivei asupra experienței noastre de viață. Am încredere în mine, am încredere în experiența mea, am încredere în ceilalți. Am încredere în întreaga Realitate. Aceasta ar putea fi definiția miracolului, căci în existența liniară, dominată de minte și de strategiile sale, domnește neîncrederea.

Paradigma Noii Conștiințe este una a Încrederii, după cum paradigma dualității, a separării și a alienării, este dominată de neîncredere și de consecința ei firească, frica.

Experiența extinsă a realității conduce în cele din urmă la o concluzie inevitabilă: tot ceea ce mă înconjoară este oglindirea, cu perfecțiune, a fiecărui gest interior. Acesta este momentul asumării centrului propriei vieți. Este clipa în care nimeni și nimic înafara mea nu mai este responsabil pentru stările mele. Dintr-o dată, valul este o parte din mine. Viața devine o artă a creației conștiente de realitate, de experiență al cărei unic scop este creația în sine. Experiența extinsă a realității conduce în cele din urmă la o concluzie inevitabilă: tot ceea ce mă înconjoară este oglindirea, cu perfecțiune, a fiecărui gest interior. Acesta este momentul asumării centrului propriei vieți. Este clipa în care nimeni și nimic înafara mea nu mai este responsabil pentru stările mele. Dintr-o dată, valul este o parte din mine. Viața devine o artă a creației conștiente de realitate, de experiență al cărei unic scop este creația în sine.

Cea mai mare parte a dimensiunii liniare a realității este dominată de frică și neîncredere și are legătură cu identitățile parțiale pe care ni le asumăm. Tot ceea ce rămâne pe dinafara acestor identități devine străin, îndepărtat, separat de noi înșine. Cum pot avea încredere în ceva străin de mine însumi? Uităm că aceste granițe ale identității sunt arbitrare și că noi înșine alegem de fapt până unde se întinde identitatea noastră. Cea mai obișnuită formă de identitate, osificată prin consens, este identitatea corporală. Credem că identitatea noastră se termină la granița corpului nostru. Atât de puternică este această condiționare izvorâtă din experiență, încât ignorăm complet chiar și descoperirile științifice ale ultimei sute de ani, ale fizicii cuantice, care confirmă străvechi idei mistice. Corpul este un nor vibratoriu de atomi aflați în mișcare și nu are consistență. Asta nu ne împiedică să-l tratăm în continuare ca pe un corp solid făcând din el o identitate.

În același mod ne identificăm cu rolurile noastre nenumărate, cu emoțiile noastre, cu sistemele noastre de gândire. Credem ne reprezintă numărul de cărți pe care le-am citit și opiniile noastre, trecutul nostru și țara noastră, dar toate acestea, la o explorare mai atentă, sunt identități încă și mai iluzorii decât spațiul vibratoriu pe care îl numim corp.

Numim simțuri capacitatea de a percepe realități și fenomene pe care le considerăm ”exterioare”, ignorând cu desăvârșire faptul că aceleași fenomene, pentru o ființă mai ”largă”, ar putea fi văzute ca fiind interioare. Ce separă interiorul de exterior, dacă nu o identitate pe care ne-o asumăm mai mult sau mai puțin conștient? Tot ceea ce numim ”cale spirituală” are drept scop transcenderea diferitelor identități pe care ni le-am asumat și pe care le-am transformat în identități permanente.

Nimic nu pare mai înspăimântător pentru mintea noastră, decât transparența identității. Dar asta doar pentru că nu ne putem imagina ce am fi fără ele. Tot ce considerăm că nu face parte din noi, ne sperie.

Aici intervine experiența expansiunii de conștiință și a relativizării identităților pe care ni le asumăm. Fiecare nouă experiență de expansiune a conștiinței consolidează această nouă paradigmă a cărei esență este următoarea: noi suntem aceia care aleg, mai mult sau mai puțin conștient, perspectiva din care privim realitatea prin intermediul uneia sau alteia dintre identitățile pe care ni le asumăm la un moment dat. E un lucru ușor de observat. Atunci când sunt trist, întreaga realitate pare impregnată cu tristețe. Ba mai mult decât atât, sunt activate toate experiențele mele în care am simțit tristețe și sunt tentat să structurez toate percepțiile mele sub acest semn. În același mod, toate stările de articulare interioară a ființei mele, care par să aibă o existență independentă de noi, sunt propriile noastre creații. Nu suntem sclavii stărilor noastre, ci creatorii lor.

Credem de cele mai multe ori că ceilalți, sau ”viața” însăși poartă responsabilitatea stărilor pe care le experimentăm, refuzând să ne asumăm statutul de creatori ai acestora. În lipsa exercițiului de creație conștientă a stărilor interioare, realitatea va părea mereu străină, dușmănoasă și rece. Primul pas deci, în trăirea unei noi paradigme, este exercițiul numit ÎN-CREDERE.

Este o temă uriașă de explorare și exersare a unei noi percepții. Rostul acestor rânduri este exclusiv de a creiona o realitate pe care o puteți percepe mental. Ea va rămâne un exercițiu mental până când veți alege să o experimentați voi înșivă. Nimic nu înlocuiește trăirea directă.

ÎN-CREDEREA este tema acestei perioade în Călătoria Inimii. Toți aceia dintre voi care veți participa la călătoriile de conștiință ale acestei veri, veți explora împreună cu noi această temă fundamentală. Într-un fel sau altul, este tema întregii Umanități în aceste vremuri de transformare profundă. Realitatea așa cum o experimentăm tinde să fie provocatoare în ceea ce privește încrederea. Cum aș putea să am încredere în realitate, în ceilalți, în experiența mea umană, când nu pot avea încredere în mine însumi?

Una peste alta, a avea ÎN-CREDERE în noi înșine, în experiența noastră și în întreaga Creație, este un act de magie interioară care transformă totul și care este în puterea oricui alege acest lucru. Nu aveți nevoie de nici un sistem, de nici un maestru, de nici un guru, de nici o tehnică specială pentru a accesa ÎN-CREDEREA. Totul e în mâinile voastre.

Horia TURCANU

Horia Francisc- Țurcanu

 
Comentarii mai vechi (9)

Te urmaresc si va urmaresc de ceva vreme.. M-am hotarat sa ma arunc si eu in gol si sa vad ce e acolo.. [(ma refer la o holotropica :)] ..Mi-as fi dorit sa fac asta cu tine si Elena.. Am dobandit o oarecare in-credere in voi de cand te citesc/ascult.. dar mai greu sa ma potrivesc cu programul vostru. In cele din urma m-am hotarat pe holotropica din 17 iunie la Timisoara.. si eventual evenimentul pe care-l susti tu in 14-15 iunie tot la Timi.. Vazand ca mergi la Cluj ma tenta sa fac o deplasare acolo.. dar nu se prea potriveste cu programul meu.. 14-17 iunie e mai in acord cu mine. E ok sa-mi incep calatoria interioara cu aceste evenimente? Sau pierd ceva important nevenind la Cluj? Mersi Silvian în 19.05.2014

Exact subiectul la care meditam zilele astea. multumesc, extraordinar scris Mi în 22.05.2014

Increderea vine dintr-o samanta care a fost tot timpul inauntrul meu, fara sa o simt. A asteptat rabdatoare un mediu propice pentru germinare si a incoltit. In acel moment am devenit constient de ea si perceptia mea a capatat o noua dimensiune. Acum o ingrijesc, o hranesc si pe masura ce ea creste, ma hraneste si eu cresc. Increderea este parte din mine, miracolul sunt eu. Multumesc Agnis, pentru acest articol! C. în 20.05.2014

Un suflet drag îmi povestea astăzi despre semințele fericirii. Una dintre ele este cu siguranță în-crederea. Mulțumesc pentru re-amintire! Livia în 05.06.2014

“Atunci când sunt trist, întreaga realitate pare impregnată cu tristețe. Ba mai mult decât atât, sunt activate toate experiențele mele în care am simțit tristețe și sunt tentat să structurez toate percepțiile mele sub acest semn.” Mi s-a intamplat in anumite momente de tristete ca in paragraful de mai sus, totul parea trist si imi aminteam de alte experiente care au generat aceeasi stare, ideea este ca in acest context starea se accentua ceea ce nu ajuta deloc, de ce se produce acest fenomen si cum gestionezi astfel de sentimente? Multumesc. :) Mikaela în 28.06.2014

dragă mihaela, primul pas, fundamental, în gestionarea oricărei emoții - frică, furie, frustrare, tristețe etc, este conștientizarea naturii energetice a stării. orice stare este o stare de energie. așa cum îi spune numele, energia, curgătoare și fluidă a ființei, tinde să se cristalizeze. al doilea lucru fundamental este acela că NOI SUNTEM ACEIA CARE CREAZĂ CONFIGURAȚIILE DE ENERGIE INTERIOARĂ și că nu depinde de nimeni altcineva. poziționările noastre, judecățile noastre de valoare asupra realității sunt acelea care generează diferitele feluri în care modulăm energia interioară. administrarea unor asemenea stări nu este ușoară. necesită exercițiul permanent al prezenței. de cel mai mare folos este deasemeni folosirea respirației conștiente pentru a drena diferitele conținuturi energetice ale emoțiilor. este una dintre direcțiile fundamentale de explorare și exercițiu ale Școlii Maestrului Interior. creația conștientă de realitate începe cu capacitatea de administra diferitele stări. călătoriile regulare în care lucrăm cu așa ceva sunt Prezența. ACUM și Arta Respirației Conștiente h horia turcanu în 28.06.2014

Fabulos articolul. Am vorbit! Luciana în 21.05.2014

Pentru mine Increderea este starea de a fi iubire suprema neconditionata. Acceptare totala prin iubire .......incredere.Egoul se dizolva in incredere.Multumesc Horia pentru articol. Marcela în 16.10.2014

[…] Credință vs. Încredere […] Consacrarea ultimă: Conștiența - Calatoria Inimii- Calea Maestrului Interior | Calatoria Inimii- Calea Maestrului Interior în 08.09.2015

"Maestrul este acela care alege experiența încarnării, păstrează în adâncuri amintirea inefabilului, pentru ca în cele din urmă, după o lungă căutare, să se retrăiască pe Sine. De data aceasta în Corp. Maestrul Interior este starea de conștiință a Umanității iluminate."

HEFT

Programe și meditații online

Noutățile Călătoria Inimii
direct pe mail

Articole, workshopuri,
cărți și evenimente

Arhiva Newsletter

Tag cloud

Cărți relevante

Cântările Vieţii Cântările Vieţii

Krishna Das povesteşte precum cântă. Cu graţie, cu subţirime. Istoriile adevărate ale vieţii sale dansează precum spuma valurilor în bătaia vântului, desenând fascinaţia anilor ...

Mandala Ființei Mandala Ființei

Doctorul Richard Moss este un om care a trăit Revelaţia. Este un om care a experimentat starea de conştiinţă supremă a fiinţei omeneşti în care aceasta trăieşte deplin. Este acea stare de conştiinţă ...

Setea de întregire Setea de întregire

Neliniştea pe care o simţim este acel imbold înnăscut, lăuntric care ne împinge în direcţia posibilităţilor noastre spirituale. Setea de întregire este tendinţa dinamică datorită ...

Psihologia viitorului Psihologia viitorului

Psihologia viitorului reprezintă chintesenţa operei lui Stanislav Grof şi un punct de referinţă în psihologia secolului XX. Este o carte care sparge barierele şi spulberă viziunea mecanicistă asupra ...

Şcoala Zeilor Şcoala Zeilor

Această carte este o hartă şi un plan de evadare. Scopul său este de a vă arăta parcursul urmat de un om oarecare pentru a evada din povestea hipnotică a lumii, din interpretarea jalnică a existenţei, pentru ...

Workshopuri relevante

Practica Prezenței Practica Prezenței
Practica Prezenței Experiența Prezenței este fundamentul întregului parcurs în Școala Maestrului Interior și baza întregului lucru cu stările extinse ale Conștiinței în scopuri de ...

Maestrul Interior. Arta Respirației Conștiente Maestrul Interior. Arta Respirației Conștiente
Lucrul cu stările extinse ale Conștiinței este pentru viața de fiecare zi. A fi conștient este a percepe mai profund și mai rafinat realitatea vieții. Un nou grad de Conștiență permite o noi moduri de ...

Respirația Inimii Respirația Inimii
Respirația Inimii este o aplicație dinamică a lucrului cu starea de Prezență, o meditație în mișcare care conduce foarte rapid la expansiunea conștienței și permite conectarea voluntară cu orice ...

Articole pe aceeași temă

Aur Aur
A crede vs a avea Încredere

Poți citi oricâte cărți despre natura profundă a propriei tale ființe și a existenței. Este doar o informație pe care o primești din exterior. Altcineva a trăit experiența. Tu doar afli despre ea. ...

Formele transformarii interioare  - Adevar, Iubire, Libertate Formele transformarii interioare - Adevar, Iubire, Libertate

Realitatea noastră este creată în funcţie de cine credem că suntem. De identitatea pe care ne-o asumăm. Trăim adevărul, iubirea şi libertatea acelei identităţi. Transformarea interioară este lărgirea ...

Călătoria Eroinei Călătoria Eroinei

În ciuda nebuniei care se petrece peste tot, acum în preajma sărbătorilor, aleg să mă bucur de o reînnoită intimitate cu propria-mi Conștiență. Mă bucur de simplitatea ...

Noi ne creăm Destinul Noi ne creăm Destinul

Tema centrală din ultima vreme - nevoia de a ieși din stagnare, din băltire, din roluri care încă ne împiedică să fim cei care suntem cu adevărat, nevoia de a ieși din complacerea în obiceiuri ...

Singuri în Paradis Singuri în Paradis

Nu o să uit niciodată gustul, mirosul otrăvitor al bolii. Puteam simți suferința tuturor femeilor care, vreodată, se îmbolnăviseră de cancer de uter, de ovare, de sân, și puteam vedea cu claritate ...

200 200
Colivia, acvila și Cerul

E seara Călătoriei cu Mirabai Ceiba. Oamenii se adună din dimensiunea liniară a existenței lor, din viețile lor, din rolurile pe care le joacă, un spectacol al măștilor,  al rigidităților, al zâmbetului ...

Corporate spirituality Corporate spirituality

În vreme ce în religiile tradiționale sunt osificate în doctrină, elemente ale experienței spirituale pătrund în lumea corporațiilor. Introduse pentru a crește productivitatea oamenilor, ...

Vara noastră la Luncani Vara noastră la Luncani
Vara întoarcerii la noi înșine

Anul acesta, noi și toți cei care au participat la workshop-urile Călătoriei Inimii, am ales să ne creăm o altfel de vară. O vară în care am plecat să explorăm nu realitatea exterioară, fugind de ...

Tăcerea Mielului Tăcerea Mielului

E o primăvară solară. Drumul șerpuiește printre dealuri ca spinările unor mari animale subterane. Aerul e de cristal topit. Pe partea dreaptă a drumului, o turmă. În dreptul ei bag de seamă felul ...

Împlinesc 50 de ani. Împlinesc 50 de ani.
O Inițiere în Practica Prezenței

Sunt la fel ca tine. Am căutat mult o cale fără să știu ce caut și ne-închipuindu-mi mult timp că o voi găsi în locul cel mai neașteptat. Am scormonit în cărți, mulți metri cubi de ...