Maestrul Interior rubrica Experiența dimensiunilor astrale ale Ființei

Publicat la 14.10.2014 Comentarii

Am ales o conjunctură astrală şi AM RESPIRAT. Fără să conştientizeze acest act sacru de participare colectivă, întrega umanitate a traversat împreună cu mine un prezent irepetabil de rezonanţă cu forţele Creaţiei. Într-un moment unic de manifestare, am inspirat energiile arhetipale specifice fiecărei planete în parte şi ele au impregnat toate nivelele fiinţei mele. Apoi am expirat, proiectând în exterior ceea ce devenise deja universul meu interior şi singura mea realitate.

astro denise 1

AM RESPIRAT prima oară... primul nivel de afirmare a fiinţei în densitate şi potenţialul de a naşte o individualitate conştientă de sine. O dată mai mult, un centru de conştienţă se manifestă într-o experienţă de viaţă ce devine o proiecţie sferică a înţelegerii şi percepţiei sale personale asupra realităţii.

Aşa cum circumstanţele din viaţa mea reflectă în sfera hărtii natale nivelul meu de conştienţă, tot la fel, soarele natal devine un centru fără de care percepţia astrelor nu este posibilă. Toate planetele reflectă lumina Soarelui şi au nevoie de radianţa solară pentru a intra în domeniul nostru vizibil ca puncte de concentrare a atenţiei şi acţiunii. Soarele astrologic se referă la individualitate mai mult în sensul vitalităţii şi energiei de creaţie manifestate de ego. În prezenţa conştienţei însă, el focalizează natura noastră profundă, “lumina interioara”, nobleţea, bucuria, sensul şi scopul ce depăşesc structurile egotice. El devine punctul de acces la adevăratul sens al individualităţii, ca centru de conştienţă al fiinţei.

“Soarele interior” vorbeşte şi înflăcărează fiecare planetă din harta natală, aducând în lumină energiile specifice fiecăreia în parte. Animate de particularităţile semnelor zodiacale în care se află şi de aspectele armonioase sau dinamizante care le unesc între ele, planetele, aceste tipare de energie astrală, sunt în ultima instanţă aspecte unice ale personalităţii noastre. Sunt procese psihice particulare asociate energiei aştrilor, forţe care există în interiorul nostru, pe care le aducem la viaţă şi le putem folosi conştient. Înţelegerea modului în care funcţionează deschide de fiecare dată în faţa mea, o viziune amplă asupra modului în care necesitatea interioară crează evenimente de viaţă, mecanisme de reacţie, abundenţă sau dimpotrivă, absenţă a răspunsurilor emoţionale.

Experienţa directă în călătoriile de astrologie experientiala duce mai departe procesul de cunoaştere, fiind capabilă să nască trăiri şi răspunsuri revelatorii. Trăirea energiei specifice fiecărei planete în parte depăşeşte logica unei abordări strict raţionale şi permite accesul la nivele şi mai profunde ale fiinţei. Informaţia o trăiesc acum ca simţire, iar percepţia subtilă irupe spontan în conştienţă, ca o înţelegere organică la nivelul celor mai fine structuri ale fiinţei. Sub atingerea clarităţii şi înţelegerii nevoii sufleteşti care a creat-o, o cuadratură îşi desface atunci tensiunea în răspunsuri de viaţă şi asumare, opoziţia transformă respingerea polarităţii opuse în complementaritate şi proiecţia necesităţilor personale în afara mea, în discernământ. Conjuncţia îşi recuperează potenţialul de acţiune şi trigonul, armonia creaţiei.

Înţelegerea conceptuală şi trăirea experenţiala, deopotrivă “a găndi” şi “a simţi”, sunt legate inseparabil în respiraţia interioară a fiinţei, care mă adună ritmic în centru şi mă expansioneaza în sfera de conştiinţă a noii mele realităţi interioare. Perspectiva de ansamblu mă eliberează din cadrul limitat, restrâns la “povestea mea” personală şi crează toate premizele necesare unui nou salt de cunoaştere.

astro denise 2

AM RESPIRAT încă o dată... Punctul Sinelui a încheiat un ciclu saturnian de 28 de ani şi a revenit la poziţia natală. Sub forţa cifrei 4, cicluri arhetipale de 7 ani s-au concretizat în experienţe primare de viaţă şi cunoaştere care au traversat pentru prima oară toate semnele zodiacale şi domeniile asociate lor. Un nou potenţial, pe un nivel de conştienţă mai amplu, integrator, se deschide în faţa unui nou ciclu de viaţă şi face posibilă acum ordonarea tuturor experienţelor planetare, înţelese şi trăite, într-o motivaţie comună. Energii arhetipale neglijate sau disipate în aştrii se adună şi ies din inerţie. Procese psihice aflate în conflict lasă armele jos, se aliază şi răspund chemării evolutive, Axa Nodurilor Lunare. Ea devine lecţia esenţială care dă fundament şi sens întregii mele vieţi, legând într-un fir comun toate experienţele pe care le-am trăit vreodată.

Astronomic, Nodurile Lunare sunt punctele virtuale în care orbita Lunii, având într-unul din focare Pământul, traversează traiectoria aparentă a Soarelui pe cer. Deşi Luna nu are lumină proprie, ea face parte alături de Soare din cele două Luminarii care guvernează direct şi simbolic ritmurile şi esenţa vieţii pe Pământ. Luna stăpâneşte subconştientul şi respiraţia vieţii interioare, însufleţirea extrovertită şi retragerea meditativă, ambele atât de necesare cunoaşterii şi împlinirii noastre emoţionale. Luna este considerată ca cel mai important astru care are acces la trecutul nostru, la memoria noastră inconştientă, ca parte din oceanul memoriei colective. Reacţii emoţionale, instincte de supravieţuire şi apărare, dorinţe şi impulsuri ale tuturor experienţelor trăite vreodată sunt activate involuntar. Ea este “amintirea” structurii vechilor noastre personalităţi din toate timpurile şi mesagerul lor acum. Nodurile Lunare sintetizează deopotrivă natura Soarelui şi a Lunii, unind energia conştientului şi a subconştientului într-o axă comună de evoluţie, într-o curgere continuă în care memoria personală şi colectivă au puterea de a crea viitorul.

Axa Nodurilor Lunare motivează întreaga mea realitate interioară, adună la un loc toate înţelesurile şi trăirile hărţii natale, le pune să conlucreze şi le direcţionează implacabil pe drumul între două nivele de conştiinţă, de la Nodul Sud la Nodul Nord.

inner-planets-NASA

Nodul Sud este nivelul de conştiinţă pe care l-am dobândit, este rezultatul tuturor experienţelor mele trecute care s-au cristalizat în tipare emoţionale şi de comportament repetate de atâtea ori, încât le ştiu pe de rost. Sunt toate situaţiile şi conjuncturile în care mă mişc fără efort, cu dezinvoltură, mă descurc şi sunt stăpână pe mine şi toţi oamenii de care mă simt legată prin sentimentul inexplicabil de familiaritate. Chiar şi atunci când moştenirea Nodului Sud este inconfortabilă, în virtutea inerţiei pot continua să repet obiceiurile adânc înrădăcinate în memoria mea şi să mă învârt la nesfârşit în acelaşi cerc de credinţe şi convingeri. Avansarea într-o direcţie nouă şi necunoscută, Nodul Nord, devine în acest caz o urgenţă, o presiune interioară care mă sperie pentru că îmi aminteşte, conştient sau inconştient, de toate traumele şi eşecurile din trecut. În absenţa conştienţei, pare un efort şi un preţ prea mare de plătit, pentru un rezultat nesigur.

Nodul Nord este un nivel de conştiinţă nou, diferit, pe care nu l-am mai experimentat până acum. Chemarea lui nu poate trece neauzită, pentru că mai presus de toate, el dă sensul împlinirii mele sufleteşti, direcţia în care mă simt imediat întregită şi centrată.

Opoziţia dintre trecut (Nodul Sud) şi viitor (Nodul Nord) nu este nicidecum ireconciabilă,  ea devine o complementaritate a unei singure axe de integrare, iar atingerea Nodului Nord o desăvârşire, o completare şi o echilibrare necesară a puternicelor energii cristalizate la Nodul Sud. Înţeleg firesc că nu este nimic de abandonat în afara fricii de nou şi neobişnuit. Înţeleg că nu trebuie cu orice preţ să fac exact pe dos faţă de cum am procedat până acum şi că există doar atitudini radicale care au nevoie să fie îmblânzite şi transformate, pentru a aduce claritate trecutului şi următorului pas. Am nevoie de tot ce am dobândit cu atâta trudă altădată, înaintând, poate curajos sau poate împinsă de la spate de conjuncturi exterioare mie, spre ceea ce atunci era Nodul meu Nord. Toate talentele, darurile şi abilităţile îndelung exersate devin instrumentele mele utile, de care am nevoie să mă folosesc altfel acum, modelându-le şi turnându-le într-o formă nouă, pe care nu am mai încercat-o niciodată, Nodul Nord.

Enlightened Human

RESPIR din nou... Punctul Sinelui încheie al doilea ciclu saturnian, de două ori 28 de ani şi străbate din nou poziţia natală. Fiecare experienţă de viaţă trăită profund şi total a fost un test al conştienţei de sine, al maturităţii, determinării şi necesităţii copleşitoare de sens, semnificaţie şi renaştere în individualitate. Expir profund şi mă golesc pentru a putea face loc unui nou potenţial de conştiinţă care se deschide acum în faţa mea, apartenenţa în universalitate.

Odată cu prima respiraţie sau poate chiar mult înaintea acestui moment, ne-am asumat un drum evolutiv între două nivele de conştiinţă diferite, iar parcurgerea lui în conştienţa ne oferă cel mai important cadru de iniţiere, creştere interioară şi transformare. Nicio înţelegere integratoare, revelaţie experenţiala sau expansiune a conştiinţei nu mai pot fi întâmplătoare. Ele sunt ordonate şi direcţionate pe axa evolutivă de la Nodul Sud la Nodul Nord, axă cu care rezonează magic întreaga hartă natală şi care defineşte unicitatea cadrului de evoluţie al fiecăruia.

O fiinţă umană conştientă este întotdeauna mai mult decât suma influenţelor astrale de sub cerul naşterii sale şi poate alege cu respect şi gratitudine să folosească energia particulară a stelelor pentru a-şi activa înţelepciunea şi puterea interioară în viaţa sa, inventându-şi un ritm propriu de creaţie, manifestare şi acţiune.

Am învăţat că nu m-am născut femeie ci am nevoie să devin femeie, descoperind sacralitatea acestui mister în profunzimea privirilor care îmi reflectă apartenenţa. Tot aşa, nu m-am născut ca individualitate, inner-vision_edited-1ci învăţ să devin o individualitate conştientă de sine şi de complexitatea destinului său, de integrarea în ritmurile Cerului Interior şi a Creaţiei Colective de Realitate.

  AstroDenise

 

 

 

PS by Agnis

Astrologia arhetipală este cea mai evoluată extensie a astrologiei clasice. Ceea ce o deosebeşte în esenţă de aceasta este faptul că relaţia sincronistică între cer şi propriile noastre evenimente interioare nu mai este una de cauză-efect, ci una de oglindire. Configuraţiile astrale nu determină realităţile umane, ci le reflectă. Cu alte cuvinte, inversează ecuaţia în care umanul este supus unui destin implacabil. Stelele reflectă tendinţe majore, arhetipale, se transformă într-un fel de oglindă cosmică a propriei noastre fiinţe. În ea ne vedem pe noi înşine.

Conexiunea între psihologia transpersonală şi astrologia arhetipală a fost explorată în mod sistematic de către doi exploratori geniali ai conştiinţei, Stanislav Grof şi Richard Tarnas. Grof, unul dintre părinţii psihologiei transpersonale,  a descoperit un lucru foarte interesant în timpul lucrului său cu stări de conştiinţă extinsă, şi anume că experienţele subiecţilor săi erau influenţate de configuraţiile astrale ale momentului. Anumite trăiri erau asociate cu diferitele arhetipuri prezente în conjunctura astrologică. Richard Tarnas cerceta şi el misterele conştiinţei umane, dar din perspectiva astrologiei. Pasionat fiind de psihologie, redescoperise deja nişte adevăruri străvechi. Miturile fundamentale ale umanităţii, oglindite în astre, se regăseau în vieţile fiecăruia dintre oameni în diferite grade şi variante. “Destinul”, astrele, sau propria lor conştiinţă i-a adus într-un fel sau altul, pe Grof şi Tarnas în acelaşi loc, gata să confrunte experienţele şi intuiţiile lor. Astfel, adevărata astrologie a renăscut undeva în America în a doua jumătate a secolului XX, după ce timp de câteva sute de ani fusese distorsionată şi greşit interpretată prin filtrele vremurilor.

Încetul cu încetul, esenţa acestei cunoaşteri străvechi a revenit la matcă. Astrologia arhetipală pleacă de la ideea mistică fundamentală a unei singure Existenţe, a unei Creaţii în care “ce este sus, este şi jos”, un străvechi concept hermetic, fundamentul filosofiei perene. Universul interior şi cel exterior sunt feţe ale aceleiaşi monede. Psihismul uman conţine aceleaşi energii cu ale întregului cosmos, iar tendinţele interioare sunt una cu cele exterioare. La nivel uman şi la nivel cosmic se joacă aceleaşi drame, este o singură experienţă ce se desfăşoară pe foarte multe niveluri. Universul şi umanitatea sunt una.

 
Astrologia “de revistă” a vremurilor noastre nu mai are nici o legătură cu această cunoaştere ancestrală, în care umanitatea privea astrele pentru a înţelege mai bine influenţele majore şi tendinţele propriei fiinţe. Paradigma mecanicistă şi-a pus amprenta inevitabil asupra acestui tip de astrologie degenerată. În locul unui intrument de auto-cunoaştere, menit să propulseze umanitatea dincolo de propriile limite interioare, astrologia a devenit dimpotrivă, un intrument al plafonării. Predicţiile astrologice “de magazin” nu au făcut decât să ofere o justificare oamenilor de a se complace în propriile obişnuinţe. “Nu mă pot schimba, nu pot face nimic. Astrele sunt astăzi împotriva mea.” Profeţia auto-împlinită a devenit a devenit argumentul stagnării.
 
 
Astrologia arhetipală este o întoarcere la cunoaşterea fundamentală ce vine din timpuri imemoriale, când umanitatea a început să coboare în încarnare. În această viziune, noi suntem creatorii propriei noastre realităţi. Astrele nu decid soarta la care suntem condamnaţi. Ne naştem în anumite configuraţii astrale, deci într-un anumit context energetic şi de conştiinţă în momente pe care noi le alegem. De ce alegem acele momente? Nu pentru a ne supune contextului, ci pentru a-l depăşi. Pentru a crea în mod conştient. 
 
 
Privind cerul putem vedea şi înţelege mai bine tendinţele majore ale propriei noastre fiinţe ca şi cele ale umanităţii în ansamblu. Putem vedea reflectate acolo forţele magistrale aflate în joc în aşa fel încât să le putem folosi. Ştim acum că lumina şi umbra nu sunt decât poziţionări, creaţii ale propriei noastre fiinţe. Dar înţelegerea jocului de lumină şi umbră aşa cum l-am trăit până acum reprezintă o evoluţie extraordinară. Suntem în punctul în care tindem să încorporăm înţelegerea supremă, că noi suntem aceia care crează experienţa, pe toate nivelurile, inclusiv pe cele cosmice. Dimensiunea materială, universul fizic, nu este decât o parte a imensei Conştiinţe care se experimentează pe Sine în toate formele. Din această perspectivă, în timpul în care suntem aici, în dimensiunea densă, în trupuri, în timpul în care conştiinţa noastră este încă scindată în “aici” şi “acolo”, astrologia arhetipală este un instrument nepreţuit pe care ni l-am lăsat nouă înşine pentru aceste vremuri în care, în sfârşit, aveam să înţelegem cine suntem, de unde venim şi încotro ne îndreptăm.
 
 
În Călătoria Inimii, Astrologia Arhetipală are un atribut unic: este o experiență. Acest articol este o invitație la experiența personală a acestor dimensiuni ale propriei Ființe.Veţi descoperi cum, de fapt, nu există, în cer şi în interiorul nostru, decât un singur joc al experienţei. Dimensiunea umană, încarnată a Fiinţei, este doar una dintre dimensiunile noastre. În acelaşi fel, corpurile cereşti fizice pe care le vedem pe cer, sunt doar una dintre dimensiunile arhetipurilor care le animă. Identificările
noastre, rolurile noastre, pe care le jucăm de multe vieţi, Eroul, Războinicul, Mama, Salvatorul, Înţeleptul, Magicianul etc, există şi în dimensiunea cosmică a lor şi sunt propriile noastre creaţii. Privind cerul şi înţelegând mişcările majore ale acestor arhetipuri, înţelegem de fapt mişcările propriei noastre conştiinţe. Descoperirea ultimă a acestei evoluţii este aceea a propriei divinităţi creatoare.
 PORTRET HORIA (Agnis)

 

 
Comentarii mai vechi (4)

Bucuria poate fi sa te trezesti intr-o dimineata cu dorinta, dictata de o necesitate interioara acuta,de a-ti largi orizonturile si sa gasesti acest articol...si sa citesti despre Nodul Nord si Nodul Sud si sa intelegi ca este despre si pentru tine. Multumesc, Denise! claudia în 21.10.2014

da, deși împărtășește o experiență personală, denise, care este arhitect și astrolog transpersonal, pe lîngă multe altele, o face cu o acuratețe și o expresie pentru care mulți academicieni ar putea să o invidieze. mulțumesc, antoaneta, în numele Călătoriei Inimii și a Denisei pentru lectură, pentru feedback și pentru că ai ales să fii în felul acesta cu noi. h horia francisc - turcanu în 16.10.2014

Foarte frumos articolul,dar de data aceasta este scris in forma mai academica !!!! Nume * în 15.10.2014

Multumesc Agnis, Multumesc Denis! Multumesc Calatoria Inimii! Sunt alaturi de voi...chiar daca momentan intr-un mod usor restrans :) Dar sunt aici, va citesc si va respir :) Mihaela în 20.10.2014

"Numai un Maestru poate recunoaște un alt Maestru. Dacă nu Te trăiești, nu Mă poți vedea, căci suntem una. Pe cine cauți de fapt, căutând un Maestru? Privește înăuntru, cu Încredere."

HEFT

Programe și meditații online

Noutățile Călătoria Inimii
direct pe mail

Articole, workshopuri,
cărți și evenimente

Arhiva Newsletter

Tag cloud

Cărți relevante

Tehnologia Visătorului Tehnologia Visătorului

Întoarce-te către tine însuți, uită-te la tine însuți, caută în tine, concentrează-ți întreaga atenție și dedică-ți tot efortul pentru a ridica limitele visului tău, îndrăznește ...

Psihologia Trezirii Psihologia Trezirii

Prin acastă carte, John Welwood, alături de Stanislav Grof sau Ken Wilber, extinde harta tărâmurilor interioare ale fiinţei omeneşti şi crează conexiuni care vor constitui adevărate revelaţii nu numai ...

Tarotul Mitologic Tarotul Mitologic

Mai mult decât o carte și mai mult decât un set de cărți de joc, Tarotul Mitologic este un instrument de sondare a adâncurilor Conștiinței umane, este o cheie magică a marilor porți către ...

Dragoste şi trezire Dragoste şi trezire

Transformarea profundă de conştiinţă prin care trece omenirea ajunge la punctul său cel mai dureros. Crize de toate felurile izbucnesc la nivel planetar, dar toate sunt expresia crizei interioare de transformare ...

ELIBERAREA DIN FRICĂ ELIBERAREA DIN FRICĂ

  Cine a cercetat mai adânc profunzimile sufletului ştie că nu ura ci frica este opusul iubirii. Frica, ca închidere în sine, ca zid ridicat în jurul unui eu mic, limitat, neputincios, ...

Workshopuri relevante

Maestrul Interior. Arta Respirației Conștiente Maestrul Interior. Arta Respirației Conștiente
Lucrul cu stările extinse ale Conștiinței este pentru viața de fiecare zi. A fi conștient este a percepe mai profund și mai rafinat realitatea vieții. Un nou grad de Conștiență permite o noi moduri de ...

Respirație Holotropică Respirație Holotropică
Respiraţia Holotropică este un instrument simplu şi puternic de  cunoaştere, prin experienţă directă, a adevăratei naturi a propriei noastre Fiinţe şi a Realităţii. Cuvântul ”holotropic” ...

Sesiuni Individuale cu AmmaRa Sesiuni Individuale cu AmmaRa
În aceste sesiuni individuale online, intenția mea este de a te ajuta să-ți regăsești echilibrul, de a te însoți către curajul cu care să te implici, dincolo de orice frică și anxietate, într-un ...

Practica Prezenței Practica Prezenței
Experiența Experiența Prezenței este fundamentul întregului parcurs în Școala Maestrului Interior și baza întregului lucru cu stările extinse ale Conștiinței în scopuri de cunoaștere, ...

ShamaniA ShamaniA
Cum ar fi, dacă tot vorbim de Noul Pământ, să începem a crede, precum popoarele indigene, că oamenii aparțin pământului și nu invers. Acesta ar fi primul și, cu siguranță, cel mai important ...

Articole pe aceeași temă

Instrucțiuni de folosire Instrucțiuni de folosire

„ ... O tânără mamă împinge un cărucior cu o mână, de cealaltă agățându-se un copilaș micuț, în timp ce ea încearcă să ajungă la borcanele cu miere de pe raftul ...

Luna Plină: Cine aș fi fără acest gând? Luna Plină: Cine aș fi fără acest gând?

O hartă continuă să se reconfigureze. Lumea interioară se rescrie amestecând direcții: în sus și în jos, față, spate, stânga și dreapta.  Conexiunile se realiniază în ...

Ritmuri astrale (I) Ritmuri astrale (I)
Incursiune într-o carte de identitate astrală, Harta Natală

Am ales o conjunctură astrală și am respirat. Fără să conștientizeze acest act fabulos de participare colectivă, întreaga umanitate a traversat împreună cu mine un prezent irepetabil de rezonanță ...

Instrucțiuni de folosire (IV) Instrucțiuni de folosire (IV)
Soarele, Luna sau Ascendentul în semnul Fecioarei

„ ... O tânără mamă împinge un cărucior cu o mână, de cealaltă agățându-se un copilaș micuț, în timp ce ea încearcă să ajungă la borcanele cu miere de pe raftul ...

Vreau să spun ce simt, ce gândesc și ce vreau! Vreau să spun ce simt, ce gândesc și ce vreau!
Un Scorpion la Lună Nouă

Balanța și-a vărsat talerele în Scorpion. Un sentiment de saturație, de prea plin, de ajuns. Gata cu oglinzile, compromisul și așteptarea ca rezolvarea să vină prin ceilalți. Prea mult tact, ocolișuri, ...

Rescrierea poveștii personale Rescrierea poveștii personale
Jupiter în Scorpion, 10 octombrie 2017 – 8 noiembrie 2018

Jupiter părăsește semnul Balanței și pătrunde pe teritoriul necartografiat în ultimii doisprezece ani, al Scorpionului. Tranzitul său prin acest semn de grație, forță și manifestare, schimbă, pe ...

Soarele și Venus în Crucea mutabilă Soarele și Venus în Crucea mutabilă
Un vortex pe cer

Careul format de alinierea planetelor mari în semne mutabile (Săgetător, Fecioară, Pești) este întregit în perioada pe care o traversăm de Soare și Venus în Gemeni, care completează ...

Echinocțiul de primăvară Echinocțiul de primăvară
Un drum prin tranziție

Duminică  20 martie, într-o zi calendaristică care îi este asociată de  altfel, Soarele încheie un ciclu astrologic și trece frontiera  Berbecului. Ascendentul momentului se ...

Luna Nouă în semnul relațiilor Luna Nouă în semnul relațiilor
Un șantier în reconstrucție

Sâmbătă, 6 octombrie. Astral, Venus a intrat în mișcare aparent retrogradă în semnul alchimic al Scorpionului. Îi poți simți deja, intensitatea? Pătrundem la esența mecanismelor și ...

Marte... o călătorie interioară de iniţiere Marte... o călătorie interioară de iniţiere

Luna iulie se pregăteşte să încheie o etapă de acumulare şi conduce spre maturizare principiul marţian prezent în fiecare dintre noi sau transformarea interioară propusă de evoluţiile lui Marte ...