rubrica 2011. Incotro?

Publicat la 31.12.2010 Comentarii

Ce va fi mâine? Ce va fi anul viitor? Ce va fi în 2012? Încotro mergem de fapt? Acestea sunt întrebările acelei părţi din noi pe care o numim "dimensiunea umană". Este acea parte din noi care se teme. Care încearcă să prevadă viitorul pe baza analizei trecutului.

Este acea parte din noi care se teme de schimbare, care ne face să mergem pe aceleaşi cărări bătute, să depindem într-un fel sau altul de modele, de ceea ce a mai fost. Este acea parte conservatoare şi mentală, limitată şi înfricoşată care ne ţine înlănţuiţi în iluzie, partea căreia îi pasă de ceea ce vor spune alţii, partea din noi căreia îi este frică de asumarea liberă a faptului că noi suntem aceia care îşi creează realitatea. Este acea parte a cărei voce o veţi recunoşte imediat spunând "nu pot face nimic, m-am născut într-un context nefavorabil, familia, mediul, sărăcia, ţara, guvernul sunt aceia care mă împiedică să fiu cu adevărat cel care sunt". Singura cunoaştere posibilă: experienţa trăită În timpul cât aceast parte din noi vociferează pe temele fricii, o altă parte din noi, să-i spunem "dimensiunea divină" a fiinţei noastre, "sufletul" nostru, îşi vede de treabă în adâncurile fiinţei. Este partea care orchestrează marile sincronicităţi ale vieţi noastre, marile semne pe care ni le-am pus în cale pe drumul trezirii către ceea ce suntem cu adevărat. Din aceste adâncuri ale fiinţei noastre vine sentimentul că ceva nu este complet, că lipseşte ceva din peisajul vieţii noastre, impresia neclară că deşi "totul e ok", există cumva o neîmplinire. De multe ori această conştientizare ne împinge către a căuta, către "spiritualitate", către scormonirea în cărţile, tradiţiile, metodele unor sisteme mistice străvechi. Apoi urmează descoperirea că nimic din toate acestea nu funcţionează şi că a şti despre spiritualitate nu e destul. E încă o capcană a minţii care încearcă să găsească o cale. Nici o cunoaştere nu înlocuieşte trăirea. Sentimentul de gol se amplifică. Iluzia Acest sentiment de goliciune, de incompletitudine se naşte din ruptura fiinţei, din despărţirea de natura noastră profundă. Aspectul nostru uman se crede izolat de restul realităţii şi mai ales de sufletul său, de dimensiunea sa subtilă. Timp de mii de ani, mii de vieţi noi am căutat această realitate a fiinţei undeva în exterior, sub forma unui dumnezeu aflat undeva, în ceruri, în alte dimensiuni. Am cercetat toate reprezentările sale, în toate timpurile şi în toate culturile, am încercat toate tehnicile, metodele, toate "tehnologiile sacrului". Uneori, dacă am fost norocoşi, am reuşit să ne rupem cumva de dimensiunea noastră umană şi să trăim pentru o clipă esenţa. Au fost clipele de revelaţie care ne-au dus mai departe în marea căutare. Puţine.

Presimţirea: totul se află în noi Numai că de-a lungul istoriei, aceste clipe de revelaţie trăite de noi în diverse momente, pe diferite continente, s-au adunat în spaţiul conştiinţei umanităţii. Căci o clipă de revelaţie nu ne aparţine doar nouă, nu este personală. Ea schimbă ceva pentru toţi ceilalţi. Şi aceste momente de revelaţie s-au adunat cumva. Încetul cu încetul am început să simţim într-un fel nelămurit faptul că ceea ce înţelegeam cu mintea, "spiritul este pretutindeni", este valabil şi pentru noi. Am început să simţim nelămurit faptul că undeva, în adâncurile noastre, se află ceea ce am căutat întotdeauna, în lungul şir al experienţelor noastre umane. Prăbuşirea... Această simţire nelămurită este aceea care declanşează procesul de transformare, şi asta s-a întâmplat deja, la scara întregii umanităţi. Mai devreme sau mai tarziu se va întâmpla în viaţa fiecăruia dintre voi, aceia care citiţi aceste rânduri. Micul uman din noi este înspăimântat de această transformare, căci pentru a deveni tot ceea ce suntem, trebuie să renunţam la ceea ce am crezut că suntem. Este teribilul proces de moarte-renaştere, în care uneori pare că întreaga noastră realitate se dizolvă într-o incredibilă criză care poate afecta toate planurile existenţei noastre. Sunt timpurile în care pare că nimic nu mai funcţionează, relaţiile noastre pare că se distrug, viitorul dispare, sănătatea pare că se distruge şi nu va mai reveni niciodată, crize financiare, emoţionale, profesionale pare că mătură întreaga noastră realitate, iar exteriorul pare că oglindeşte pas cu pas disoluţia interioară. ...sau graţia. "Eu Sunt Acela" Dar criza de transformare nu este obligatorie.

Marea transformare se poate face cu graţie. Suferinţa nu este necesară. Regăsirea divinităţii interioare, a dimensiunii noastre divine, unificarea umanului cu partea de care s-a crezut despărţit un timp atât de lung, se poate face cu serenitate. Ceea ce face diferenţa este conştienţa. A fi conştient de acest proces interior conduce la acceptarea schimbării din interior, conduce la renunţarea la vechile căi ale umanului bătătorite de paşii miilor de vieţi, conduce la abandonarea vechilor sisteme de credinţe, vechilor convingeri care ne-au ţinut înlănţuiţi. A fi conştient de acest proces conduce la descoperirea unui nou mod de a privi lumea şi propria fiinţă, la asumarea completă a propriei realităţi. Totul se schimbă. Toate lucrurile pe care le-am căutat atât de mult timp în exterior, se dovedesc a fi aici, aproape, la distanţă de o singură răsuflare. Iubirea pe care am căutat-o mereu la alţii, este înlăuntru, încrederea, respectul, frumuseţea. Dumnezeul pe care l-am crezut atât de îndepărtat, era chiar aici, şi nu era diferit de mine. "Eu sunt Acela" pe care l-am căutat, cum ar spune Ramana Maharshi. "Eu sunt calea, adevărul şi viaţa" cum ar spune Isus. Tot ceea ce am crezut că este acolo, afară, departe, se află de fapt aici, aproape, în interior. Sunt eu însumi. Marele Adevăr Dar câţi dintre noi aleg în loc de "credinţă", încrederea? Cum adică, tot ceea ce am crezut este o eroare? Tot ceea ce am învăţat la şcoală, la biserică, toate cărţile, toate sistemele de credinţă pe care le-am urmat, toate acestea au fost degeaba? Nu. Nu au fost degeaba. Au fost doar drumul care ne-a condus pe toţi către acest moment extraordinar pe care umanitatea îl trăieşte acum. Pe care noi îl trăim, acum. Adevărul a fost mereu prezent. Marii maeştri ai umanităţii l-au rostit demult, nu numai Isus, ci mulţi alţii, dar umanitatea a încercat mereu să înţeleagă toate acestea, nefiind încă în stare să le trăiască. Mulţi au fost aceia care au pretins că există o cheie către aceste adevăruri, că trebuie să îndeplineşti anumite condiţii, că trebuie să te pregăteşti într-un fel, că trebuie să faci ceva pentru a "ajunge la dumnezeu". Asta în vreme ce marele Adevăr fusese rostit, simplu, de foarte mult timp: fiecare din voi este dumnezeu. Nu există lucruri şi nici fiinţe ne-spirituale, pentru că totul este născut din spirit. Oglinzile Unde suntem acum, în acest extraordinar proces de conştientizare, de descoperire a ceea ce suntem? Suntem în plină "criză de transformare". Noi, personal, şi întreaga umanitate. În exterior, realitatea oglindeşte ceea ce se petrece înlăuntrul nostru. Aspectele economice, politice, militare, ecologice, sociale, religioase, ştiinţa, medicina, tehnologia, toate acestea nu sunt decât oglinzi ale conştiinţei. Totul se schimbă. Totul are aspectul unei "crize". Dar nu este decât transformare. Ar fi fost posibil ca totul se termine cu un dezastru, dar acest lucru nu s-a petrecut. Posibilitatea ca procesul de transformare să treacă printr-o "moarte" a umanităţii pe această planetă a fost reală. Momentul a trecut. Umanitatea a supravieţuit. Acelaţi lucru îl trăiesc mulţi în plan individual. Uneori credem că n-o să putem supravieţui disoluţiei din realitatea personală. Unii chiar nu supravieţuiesc. Aleg să plece din încarnare. Sunt aceia care sunt prea mult ataşaţi de sistemele lor de credinţă, aceia care care sunt identificaţi complet cu trecutul lor. Dar mai sunt şi ceilalţi, majoritatea, care simt calea. Simt că tot ceea ce pare a se prăbuşi în exterior nu este decât oportunitatea regăsirii interioare. Că prăbuşirea sistemelor pe care le credeau eterne, nu este decât o eliberare. Această majoritate este aceea care are încredere în sine în ciuda tuturor "dovezilor că lumea se prăbuşeşte". Sunt aceia care nu mai caută un salvator exterior, ci simt că ei înşişi sunt salvatorul şi că momentul marii unificări între sinele uman şi Sinele divin este aproape. Suntem noi, aceia care şi-au găsit propria cale şi adevărul simplu că tot ceea ce am căutat vreodată este înăuntru. Aceia care pot, dincolo de aparenţe, să recunoască aspectul divin al oricărei fiinţe omeneşti, indiferent de experienţa prin care trece aceasta şi indiferent de sistemul de credinţe în care aceasta este ancorată pentru moment.

Renaşterea Suntem în punctul în care milioane de oameni de pe toată planeta intră în acest proces al recunoaşterii interioare, în vreme ce alte milioane sunt la mijlocul parcursului. Transformarea devină din ce în ce mai rapidă, mai amplă, cuprinde exponenţial un număr din ce în ce mai mare de fiinţe, căci transformările conştiinţei nu sunt liniare, şi tot ceea ce experimentează unul, influenţează conştiinţa în ansamblul său. Pe măsură ce oamenii se schimbă în interior, întreaga realitate tinde să se schimbe. Oglinzile, militare, politice, economice, ecologice etc, tind să oglindească această transformare interioară a umanităţii. O nouă lume se naşte. Şi, ca orice naştere - care nu este decât o transformare - se face în chinuri şi urmează unei "morţi". Noi suntem, de fapt, aceia care renasc la o nouă dimensiune umană şi divină, într-un fel care nu a mai existat niciodată în istoria Creaţiei. Noi suntem creatorii acestei lumi. Alegerea: Creator sau victimă? Sigur, mai sunt mulţi încă ce preferă să creadă că totul este dictat, că nu suntem decât nişte victime ale unui bătrân răutăcios înarmat cu o cruce, şi care ne va trimite în iad sau în rai după meritele noastre. Preferă să creadă asta pentru că bătrânul acesta imaginar ar fi unicul responsabil pentru viaţa noastră. Sunt mulţi care preferă să creadă în continuare că destinul, părinţii, guvernul şi ghinionul sunt responsabili pentru viaţa mizerabilă şi pentru statutul de sclavi ai sistemului. Sunt aceia care preferă să fie victime, pentru că victimele trebuie ajutate şi pentru că li se dă atenţie, pentru că a fi victimă a sistemului justifică perfect refuzul schimbării. Sunt mulţi aceia care nu îndrăznesc să iasă din norme şi din sistemele de credinţă, deşi simt în adâncul lor că a venit timpul, sunt mulţi care nu au curaj să calce alături de rolurile pe care şi le-au asumat, deşi suferă cumplit. Sunt mulţi care sunt conştienţi cumva de compromisul pe care îl fac, dar care se tem să schimbe. "Ce va fi mâine? Ce va fi în 2011? Dar în 2012?" Pentru ei, schimbarea înseamnă suferinţă. Cu cât ataşamentul, frica, neîncrederea în sine sunt mai mari, cu atât căutarea adevărului şi a ajutorului în exterior este mai disperată şi cu atât suferinţa este mai mare. Pentru ei, 2011 va fi şi mai greu decât 2010, iar 2012 va fi şi mai greu. Cu cât schimbările la nivelul conştiinţei globale vor fi mai rapide şi mai adânci, cu atât presiunea asupra conştiinţei individuale va fi mai mare iar rămânerea în vechea energie va fi mai dificilă. Cei care au experienţa Umanului Transformarea interioară este un proces natural, un proces cosmic al conştiinţei, iar noi suntem cu adevărat în centrul acestui proces. Mai devreme sau mai târziu toţi vom fi trecut prin toate acestea. Greu sau mai uşor, cu suferinţă sau cu graţie, în această încarnare sau în alta. Nu contează. Important este doar faptul că marea transformare se petrece deja şi că, pentru întâia dată de la marea separare, conştiinţa se reunifică. Divinul şi umanul devin una. Nu redevenim ceea ce am fost cândva, ci ceva cu totul nou. Dar asta este altă discuţie pe care o vom aborda poate în ianuarie, la următoarea noastră întâlnire face-to-face. Până atunci aş vrea doar să reformulez pentru voi, călătorii inimii: dacă sunteţi aici şi citiţi aceste rânduri, sunteţi în plină transformare. Sunteţi pe cale să deveniţi conştienţi de ceea ce sunteţi cu adevărat. Şi, cum spunea un maestru, noi nu suntem umani care experimentează spiritualitatea, ci fiinţe spirituale care au parcurs o lungă experienţă a umanităţii, a încarnării, pentru ca în cele din urmă să-şi recunoască natura profund spirituală, la un nou nivel. A simţi adevărul. Lăuntric Nu este o întâmplare dacă citiţi aceste rânduri, ci mai curând un semn pe care voi vi l-aţi lăsat vouă înşivă.

Un semn pe care îl veţi recunoaşte. Căci adevărul nu poate fi găsit cu mintea omenească. Ea nu poate încăpea adevărul. Adevărul poate fi doar simţit. Iar dacă aţi parcurs acest text până în acest punct, atunci ceva din voi a rezonat cu energia acestor cuvinte. Este propriul vostru adevăr acela care rezonează cu Adevărul, atunci când este rostit. Ştiţi, undeva în adâncurile voastre, cine sunteţi cu adevărat. Ştiţi deja că divinitatea voastră este acolo, aşteptând s-o recunoaşteţi. Ştiţi deja că sunteţi pe drumul revelaţiei, pe drumul trezirii şi că nimic înafară de voi înşivă nu vă poate opri din acest drum al descoperii de sine. Dacă citiţi aceste rânduri atunci sunteţi printre aceia care au decis să apuce pe calea uşoară, a acceptării de sine, a non-suferinţei. Printre aceia care s-au săturat să caute răspunsurile în afară şi au convigerea interioară că sunt în posesia tuturor răspunsurilor pentru ei înşişi. Printre aceia care s-au săturat să mai citească despre divinitate şi au hotărât să-şi trăiască propria divinitate. A fi ceea ce alegi să fii Călătoria inimii este călătoria sufletului aflat în incarnare, aflat în trup. Este povestea fiecăruia dintre noi, care ne aflăm aici, împreună, descoperindu-ne pe noi înşine. Ştiţi deja faptul că ceea ce facem noi nu este o cale spirituală. Nu există căi spirituale, pentru că totul este spiritual. A trăi, pur şi simplu, este un act spiritual. A fi conştient de aceasta este singura cale posibilă. Tot ceea ce facem noi, workshop-uri, cărţi, întâlnirile cu voi, toate converg către o singură idee: a deveni conştient de Sine. A afla că "cheile împărăţiei" sunt la voi. Nu există tehnici, ritualuri, mantre, rugăciuni, nu există nimic care să substituie alegerea personală de a fi. Fiecare este ceea ce alege să fie. Tot ceea ce facem noi este să împărtăşim cu voi drumul nostru, experienţa noastră, încercările prin care am trecut noi, în speranţa că toate acestea v-ar putea fi de un oarecare folos în propria voastră călătorie interioară. Noi nu putem face nimic în locul vostru. Noi doar vă putem spune povestea propriei noastre călătorii. 2011. Călătoria continuă Călătoria inimii este o comunitate a acelora care se experimentează pe sine. A acelora care au curajul să se privească ca pe creatorii propriei realităţi. Sunt aceia care refuză să se mai considere victime şi aleg să fie Creatori. Voi sunteţi aceia care participă din plin la marea schimbare universală a Conştiinţei şi experienţele voastre conştiente fac ca drumul tuturor celorlalţi să fie mai uşor. 2011 va fi un an spectaculos din toate punctele de vedere. Foarte dramatic pentru cei care aleg să trăiască în dramă, dar şi un an al celor mai mari descoperiri şi transformări personale pentru aceia care aleg să trăiască în mod conştient.


Există doar Acum Noi, Horia Ţurcanu şi Elena Francisc, vă mulţumim tuturor acelora care aţi fost împreună cu noi în anul care a trecut, pe drumul descoperirii de sine. A fost un an extraordinar, cu multe călătorii de conştiinţă extinsă, cu multe descoperiri, cu călătorii iniţiatice în Peru, cu întâlniri magistrale cu plantele sacre, un an fabulos, în care nimeni dintre noi nu a rămas acelaşi. Toţi am trecut, fiecare la nivelul său, prin propriile transformări. Vă onorăm, dragii noştri, pe fiecare dintre voi, oriunde v-aţi afla pe drumul vostru, şi vă iubim, oricare ar fi experienţele voastre. Ceea ce vă urăm pentru noul an este să vă amintiţi mereu că trecutul s-a terminat, în orice moment, iar viitorul nu a fost creat încă. În orice moment suntem liberi cu adevărat să alegem cine suntem cu adevărat.

Horia Ţurcanu şi Elena Francisc

Găsiţi informaţii despre workshop-urile si serile noastre experiment, pe site-ul Asociatiei de Terapii Transpersonale (www.transpersonal.ro)
Comentarii mai vechi (16)

Si eu va iubesc. Pentru adevar, pentru blandete, pentru actiune. Si fara motiv. Un an nou, fericit! Cristian în 31.12.2010

Referitor la articol care este si o frumoasa proiectie mentala. Ma gandeam ca timpul face un cerc plecand din punctul Alfa pentru a ajunge in punctul Omega identic cu punctul Alfa. Deci nu exista nici inceput nici sfarsit inceputul si sfarsitul fiind simultane. Ca perceptie mentala am putea spune ca ceeea ce se va intampla sa intamplat deja si toate acestea Acum in prezentul continuu. Inca odata va iubesc si astept cu nerabdare o reintalnire. Cristian în 31.12.2010

Pentru mine transformarea a fost generata de criza. Procesul nu a fost si inca nu e usor, iar uneori chiar am fost la un pas de prabusire. Dar tocmai in momentele mai grele a venit ajutorul. Pentru anul ce vine, aleg gratia (si forta)! Eu va multumesc, RaLu Raluca L în 31.12.2010

La multi ani si voua! Sa fiti fericiti si sa a bucurati de viata! Cristina în 31.12.2010

Va multumesc dragilor pentru ca sunteti si pentru tot ceea ce transmiteti..va imbratisez cu mult drag..LA MULTI ANI! Mihail în 31.12.2010

Draga Elena si Horea, multumesc pt cuvintele frumoase!sunt de acord cu ce spuneti;extraordinar ca v-am intlnit(stiu ca asa trebuia sa fie). iti amintesti Elena,primul mesaj ti l-am scris tie.nu am vrut sa invat la compiuter ca stiam ca va fi in detrimentul cartilor pe care le iubesc atat de mult! va doresc multa sanatate,pace si iubire! (cum spune dragul nostru Oreste) ce ziceti daca va invitam aici in ITALIA? VA ADMIR F.MULT! GETA georgeta acs în 01.01.2011

Multumesc, multumesc, multumesc pentru ca existati in existenta noastra...a mea. Pace, iubire, armonie! sophiacibele în 08.01.2011

LA MULTI ANI!Multumesc pentru mesajele voastre!!Va port in inima si va iubesc! deni în 02.01.2011

Multi dintre noi au auzit un adevar fundamental in enuntul:"CENTRUL ESTE PESTE TOT,PERIFERIA NICAIERI",in ceea ce consta reprezentarea Creatorului a toate universurile,sau,cum va place sa-l mai numiti,Dumnezeul suprem.Si este exprimarea unui traitor ,a unui experimentator .Pare paradoxal,dar despre Divinitate nu se pot spune prea multe,de aceea a si fost numit Nedefinibilul,dar poate fi trait,experimentat.Asta inseamna ca Dumnezeu este absolut,dar absolut intreg in absolut orice;nimic din atributele Lui nu lipseste de nicaieri. Noi suntem dintotdeauna pentru totdeauna Divinul,fara a fi in vreun fel subordonati unei autoritati. Cand se vorbeste de ADN,de cromozomi,de gene, atentia este indreptata spe corp,care este o creatie si nu spre Creatorul sau.Corpul este o manifestare,un aspect creat,energie,dar Creatorul nu este energie,e Constiinta .Realul care suntem e Constiinta care creaza energie,se joaca cu ea,iar dupa consumarea jocului efemer (orice creatie e efemera),energia "se topeste" in constiinta care a creat-o .Constiinta care sunt,care esti si care este orice om...altfel spus,Dumnezeul care suntem fiecare dintre noi,este ,daca vreti,Creatorul suprem neavand inceput si sfarsit.NOI NU SUNTEM CREATI,vehiculul nostru e creat de Constiinta care suntem,deci NOI SUNTEM CREATORUL SUPREM.Altfel,cum am putea spune:"si eu sunt Dumnezeu"? Stiu ca pentru mintea umana care a fost creata de catre noi sa ne serveasca in dimensiunea Pamant,in acest cadru limitat,conform experientei pe care am ales sa o traim,este greu ,poate chiar imposibil sa-si reprezinte nelimitarea Noastra,dar cand ea isi da mana cu asa-zisa Minte Divina,ea se expansioneaza,permitand intelegeri de neanteles pentru ea pana atunci.Fizica cuantica este cea care poate explica "Centrul este peste tot,periferia nicaieri",dar numai celor care au trait "dimensiunea Divinului".Aceasta este si explicatia ca aceasta fizica a aparut in perimetrul stiintific de aproximativ 100 de ani si nici acum nu este la indemana oricui.Poate fi un om de stiinta "doxa" de invatatura,nu are cum intelege ceva din fizica cuantica,daca n-a avut macar o secunda ,un fragment de secunda de traire divina.In trairea divina,mintea limitata tace si intra in scena "Mintea Divina",cu care le-am creat pe TOATE si care,astfel,le poate intelege pe toate si le poate folosi pe TOATE."Chipurile",ca sa zic asa,ale acestui "TOATE" sunt incomensurabil de diverse si de neobisnuite pentru om.Aparitiile sporadice in istoria omenirii a creatiilor celo ce ,fiind in corp,s-au folosit de "Mintea Divina",au fost numite MAGIE. Acum MAGIA poate fi obisnuitul omului,modalitatea lui diurna de manifestare,constient fiind ca SI EL ESTE DUMNEZEU. Increderea in ceea ce declara il duce catre manifestare,dar cand spunem incredere,INCREDERE sa fie si ,cu siguranta,va trai REALUL.Atunci ,uimit va exprima si el :"nunca,nunca,nunca",sau fiindca suntem Dumnezei,vorbitori ai limbii romane:"nimic,nimic,nimic,inafara de mine insumi" si-i va fi CLAR ca nu exista alt CREATOR SUPREM ,decat EL INSUSI. Valabil pentru orice om in parte...fiindca despre om e vorba in propozitie,adica despre Dumnezeu ce din el insusi si-a tricotat invelisul omenesc ca sa aiba cu ce se fali pe Pamant. Mi-e asa de drag,oricat ar fi de speriat de instante supreme !!! Lucica în 16.01.2011

Eu va iubesc pur si simplu si va multumesc pentru ca prin voi invat sa ma cunosc si sa ma accept exact asa cum sunt. Namaste Gabriela Becski în 04.01.2011

Elena si Horia TRAIESC . Cand am simtit ce inseamna A TRAI,a experimenta fiinta,mi-am dat seama ca orice altceva ,inseamna a supravietui si a supravietui nu are nimic in comun cu viata ,ci cu suferinta in stransoarea tiparelor. Cu viata in viata calcand.... Multumindu-va,imi multumesc ! Lucica în 05.01.2011

Draga Geta, daca ne inviti in Italia, venim, cu mare drag. Italia este o tara pe care, si eu si Horia, o iubim mult si unde ne simtim foarte bine. Unde anume in Italia locuiesti? Cu iubire si lumina blanda, te imbratisez, Elena elena în 06.01.2011

tu esti aceea care ti-ai scos în cale experienţa de a ne intalni. deci multumeste, multumeste, multumeste-ţi ţie, draga mea, pentru toate acestea. cu drag, a agnis în 10.01.2011

Cei ce inteleg ca sunt creatorii propriei realitati,inteleg ca si schimbarile exterioare sunt o reflectare a celor interioare("ce e sus,e si jos,ce e inauntru ,e si afara").Pentru a se instala un sistem nou de functionare interna este necesara demolarea celui vechi,deci zguduirile interioare se prelungesc inafara,unde se manifesta prin criza financiara,economica,politica,religioasa,etc.Cei ce vor sa tina starea de lucruri in felul in care a functionat,vor fi loviti.Spuneam ca in primul rand vor fi grav afectate locasurile de cult,bisericile,oamenii care le slujesc (care nici nu-si pot explica de ce recurg la actiuni total imorale pentru pozitia lor pretins-morala),pentru ca energia vehiculata in incinta acestora este cea mai retrograda.Cum isi inchipuie preotii ca mai pot oamenii gusta gogoritele si minciunile vehiculate cu aproape 2000 de ani in urma?Ma refer la modul de interpretare si explicare a scripturilor.Atunci aceste vechituri se adresau unei constiinte care ara pamantul cu plugul de lemn,iar acum se ara cu internetul. Am privit fata si,mai ales privirea unui preot invitat la o emisiune in care se discuta tocmai diferenta dintre adevarurile scrise si aceleasi adevaruri interpretate vadit eronat.Furia,invectivele si apoplexia ce-l cuprinsese,plus afuriseniile aruncate,faceau sa ai impresia ca asisti la o scena din Evul Mediu si acest om fusese trimis acolo ca cel mai ardent aparator al crestinismului in fata "blasfemiilor" si "ratacirilor" noii abordari a invataturilor biblice. Curat exemplu de om ce slujeste pe propovaduitorul iubirii intre oameni ! Aceste "apucaturi" aplicate la viata proprie,societate,politica,economie finante etc.,nu au cum sa duca decat la o prabusire a fiecareia in parte,daca cei ce le au continua sa se tina de ele,in loc sa schimbe "macazul". Nu este nici un dubiu ca intre cei ce curg cu schimbarea si cei ce se opun ei,va fi o diferenta ca intre pasarile zburatoare si vietatile taratoare. In aceasta lucrare, fiecare om o poate face numai pentru el insusi. 2012 aduce SFARSITUL LUMII ASA CUM A FOST,traind inconstient si INSTAUREAZA O LUME NOUA in deplina constienta.Ramane la latitudinea fiecaruia sa aleaga de ce parte se situeaza. A-propos,in greaca veche cuvantul "apocalips" inseamna RIDICAREA VALULUI si e motiv doar de bucurie,desi a fost transformat in sperietoare,sau,mai corect spus,tocmai de aceea. E oportunitatea oportunitatilor !!! Lucica în 15.01.2011

Ai perfecta dreptate! Cu o mica scapare as preciza. Intr-adevar suntem ce alegem sa fim, suntem propii nostri Dumnezei, dar chiar sa credem totusi ca sinele divin al fiecaruia dintre noi nu este in directa subordine sineului universal? Adica ok, suntem Dumnezei, dar cineva ne-a creat pe noi. Ne-au mai umblat pe la ADN din cand in cand, au mai scos cateva gene au mai adaugat altele, apoi in evolutia omului s-a schimbat brusc numarul de cromozomi, apoi socialul a inflorit indobitocirea a durat generatii, dar in momentul acesta, cel al trezirii chiar sa nu credem in Dumnezeul suprem? In Creatorul a toate universurile existente? Ignat Cosmin în 15.01.2011

Un alt exemplu,poate chiar mai graitor ,in constientizarea a ceea ce suntem,este "experimentul HOLOGRAMA".Decupand un fragment cat de mic dintr-o holograma,(chiar infinitezimal,numai sa avem cu ce-l observa),constatam ca acel fragment contine toata holograma din care a fost extras.Holograma (principala,"suprema")este prezenta absolut intreaga in orice fragment.Exact asta se observa si se traieste cand omul fuzioneaza cu Dumnezeul care este si-i piere orice iluzie despre existenta a ceva superior lui aflat "la carma" creatiei.Atunci isi insuseste statutul de Creator.Oricine nu se simte INCA drept Creator ,este victima.Sistemele de credinta inoculate in constiinta omeneasca tocmai asta au vizat,starea de victima,ca asa e usor sa manipulezi ,si cei interesati au folosit pentru siguranta reusitei actiunilor lor chiar pe Dumnezeu,adica pe Creatorul ascuns in strafundurile omului pentru a-i crea omului iluzia de indepartat,de neatins,suprem etc. I-au repetat omului ca Dumnezeu este undeva departe in ceruri,aratand atmosfera.De aceea au si scos din biblie ,printre altele,citatul:"Cerul meu e in si intre oameni,in si intre lucruri"Da,cerul este si spatiul din si dintre celulele corpului omenesc,si nu numai,dar le-a scapat,cum s-a mai intamplat si cu alte scapari,spusele:"Imparatia cerurilor este in voi".Aceste scapari nu au fost intamplatoare.Stia Spiritul ca se vor mai gasi si oameni care sa caste ochii cu care sa vada si sa-si desfunde urechile cu care sa auda,fara a astepta interpretarile altora. Am fost invatati sa ne fie frica de Maretia noastra,pentru a ne indeparta de ea (de noi insine) si a ne crede victime. Devii ceea ce crezi! Cu un sistem de credinte in care tot ce ai crezut ca nu se pote,devine SE POATE,apar MAGIA,MINUNILE pe care le vei numi OBISNUINTE. Nu-i asa ca merita ? Lucica în 17.01.2011

"Maestrul Interior se naște întotdeauna în timpul experienței umane încarnate. Nu există Maeștri care să nu fi trecut prin Umanitate. În Corp, ei pot fi recunoscuți mai ales după zâmbet. În afara Corpului, de asemeni."

HEFT

Programe și meditații online

Noutățile Călătoria Inimii
direct pe mail

Articole, workshopuri,
cărți și evenimente

Arhiva Newsletter

Tag cloud

Cărți relevante

Iubește ceea ce este Iubește ceea ce este

De-a lungul crizei de transformare Byron Katie a căzut adânc în întunericul depresiei, străbătând calea amară a disperării, pentru ca Revelația să survină brusc, într-o dimineață ...

Deplina Conștiență Deplina Conștiență

Starea de Conștiență integrală ne este accesibilă în orice moment. Singurul lucru care ne desparte de această Conștiență deplină este neîncrederea profundă în noi înșine. Această ...

Cartea Maestrului Interior Cartea Maestrului Interior

Născută din experiența Maestrului Interior, această carte-călăuză, ne conduce către Creatorul Conștient ca mod de a trăi în această lume. Călătoriile Inițiatice din Școala Maestrului ...

Tao Te Ching Tao Te Ching

Tao Te Ching, celebra scriere al lui Lao Tzu, face parte din patrimoniul umanităţii. Unii cred că este o scriere mistică, alţii o consideră o capodoperă ermetică, alţii expresia înţelepciunii ultime ...

MIRACLE MINDED MANAGER MIRACLE MINDED MANAGER

Miracole și Business – o alăturare de cuvinte neobișnuită. Și totuși....Miracle Minded Manger este o parabolă fascinantă despre felul în care aplicarea principiilor spirituale la orice nivel ...

Workshopuri relevante

Dansul Inimii

Practica Puterii Feminine Practica Puterii Feminine
Dacă ai nevoie de susținere, de conținere, de un loc în care să te simți auzită și ascultată, un spațiu în care să-ți dai voie să devii femeia care ești menită să fii, te invit să aduci ...

ShamaniA ShamaniA
Cum ar fi, dacă tot vorbim de Noul Pământ, să începem a crede, precum popoarele indigene, că oamenii aparțin pământului și nu invers. Acesta ar fi primul și, cu siguranță, cel mai important ...

Luppia Mundi Luppia Mundi
În orice vremuri, cea mai mare putere este Conștiența Realitatea este o oglindă a lumilor noastre interioare, conjugate. A schimba realitatea pe care o trăiești, este a schimba lumea interioară.     A ...

Sesiuni Individuale cu AmmaRa Sesiuni Individuale cu AmmaRa
În aceste sesiuni individuale online, intenția mea este de a te ajuta să-ți regăsești echilibrul, de a te însoți către curajul cu care să te implici, dincolo de orice frică și anxietate, într-un ...