Calea Maestrului Interior

Punct rubrica Setea

Publicat la 04.07.2017 Comentarii

Horia Francisc – Țurcanu

1. Arșița

Un fel de tânjire interioară după ceva nedeslușit, un fel de dor arzător, de gol care se cere umplut, o memorie care-și caută amintirile și nu le găsește. Sentimentul că mai e ceva dincolo de platitudinea existenței, dincolo de butaforia rolurilor pe care le jucăm în existențele noastre, însoțită apoi de un fel de frică pe măsură ce ne afundăm în meandrele labirintului. Lipsa de sens.

Nu mulți oameni își dau seama de acest lucru, dar există o singură căutare, vieți după vieți. Aceea a Întregului. Sentimentul profund de alienare, de separare, îl reparăm prin creațiile noastre.

Creăm relații, și fiecare relație cu altă ființă umană deschide încă un fir în ceea ce pare Marele Neant. La început sunt relațiile cu părinții noștri, apoi cu perechile noastre, cu prietenii noștri, femei și bărbați, creăm relații de business și relații întâmplătoare, amiciții superficiale și altele, de o neașteptată profunzime. Toate relațiile pe care le creăm redeschid, fir cu fir, în dimensiunea orizontală a existenței, conexiunea noastră cu Întregul. Ne re-cunoaștem în nenumărați oameni și, după un lung parcurs de experiență de viață ajungem într-o bună zi să ne dăm seama că suntem în adâncurile noastre expresii ale aceleiași Existențe. Arșița căutării se va potoli, odată ce am trăit, fie chiar și pentru un singur moment, Adevărul despre natura ființei.

Aceeași arșiță, aceeași dorință adâncă de re-conectare, ne împinge din interior să investim Atenția noastră, energia sacră a Creatorului în expresia sa umană, în creații precum proiectele noastre, acțiunile noastre. Construim case, firme, cariere, proiecte mai mult sau mai puțin de anvergură, în funcție de Conștiența și maturitatea noastră. Și tot ceea ce  construim în dimensiunea orizontală a existenței vine să liniștească temporar Arșița, tânjirea după Întreg.

Atunci când întrupăm atributele fundamentale ale divinității, setea uriașă de reîntregire se liniștește, ca și cum ne-am adăpa la izvoarele primordiale ale Vieții.

Relațiile pe care le construim sunt conexiune. Este unul dintre atributele divinității, Unul, conștient că totul se petrece în interiorul său. Relațiile sunt forma încarnată a conexiunii sau a iubirii. Izolați fiind în cochiliile noastre mentale, creăm conexiune, adică relație, și fiecare dintre ele contribuie la re-deschidere și la recuperarea Conștienței integrale. Durează mult, dar este forma încarnată a re-cunoașterii.

Creația de orice fel este divină. De aceea Arșița interioară poate fi potolită prin implicarea totală în ceea ce facem. Proiectele noastre poartă energia noastră în lume și astfel fac parte din proiectul mai mare, metafizic, numit re-întregire.

Bucuria de a trăi, în nenumărate forme, se naște în noi atunci când întrupăm unul dintre atributele divinității. De aceea relațiile și proiectele sunt leacuri pentru Arșița inimii.

2. Umbra

Se întâmplă atunci când gradul nostru de Conștiență este redus. Nu putem desluși că suntem creatorii oricărei relații și a oricărui proiect. De aceea, pare că realitatea ne este străină și mai ales că ceilalți sunt responsabili pentru stările noastre. Ca niște copii, credem că starea de bine, de bucurie, de conexiune, de adevăr pe care o căutăm, se întâmplă în prezența altora, și tragem concluzia naivă că ei sunt cei care creează bucuria. Așa se naște Umbra. Dependența de prezența cuiva de pildă. Nu ne credem sursa bucuriei care se naște într-o relație, ci mai degrabă beneficiarii ei dependenți de prezența altcuiva.

La fel se întâmplă cu acțiunile în care ne investim energia. Putem ajunge workoholici. Muncesc și uit de spleen-ul existențial, de platitudine, de neîmplinire, de tristețe. Dependența de acțiune este Umbră. Nu ne dăm seama că suntem creatorii stării de satisfacție. Credem că bucuria depinde de proiectul în sine. Cuvântul cheie aici este dependență. Plasamentul Atenției este încă odată, în exterior. 

A căuta bucuria de a trăi, bucuria vieții face parte din noi. Doar  că o căutăm în exterior, și asta generează ... suferință în cele din urmă. Este o expresie a separării lăuntrice, a amneziei spirituale, a identificării totale cu mintea, este compulsiune, luptă, durere.

Căutăm starea de bucurie crezând că depinde de un om, de o relație, de un proiect, de bani, de țara în care trăim, de lumea în care trăim.

Odată cu Conștiența noastră, adică profunzimea și anvergura percepției noastre despre realitate, ajungem că ne dăm seama, la capătul unui proces dureros asimilabil cu o criză psiho-spirituală, că starea de bucurie, de pace, de conexiune, luminozitatea existenței își are sursa în interiorul nostru. Este o chestiune de deschidere, de încredere față de realitate. Decurge din re-cunoașterea realității ca făcând parte din noi înșine.

Dependența de exterior dispare, căci ceea ce părea exterior devine eu însumi. Realitatea curge din noi în fiecare moment, fie că suntem conștienți de acest lucru fie că nu. Dacă nu suntem conștienți, credem că realitatea ne este străină. Devenind conștienți o descoperim parte din noi. Ne recunoaștem ca și creatori ai propriilor noastre stări. Tot ceea ce creăm, relații, proiecte, acțiuni, perspective, își transformă natura. Inclusiv relația noastră cu propriul nostru trecut. Vindecarea este consecință a Conștienței.

Dar cei care fac pasul sunt încă puțini. Majoritatea rămân timp îndelungat în starea de separare și de dependență față de exterior. Prizonieri ai Umbrei.

3. Golul

Relațiile, proiectele și alte lucruri care ar putea aduce bucuria de a trăi, aduc doar durere în acest stadiu de prizonierat al umbrei, adică de inconștiență. Arșița lăuntrică se domolește pentru momente scurte cu mâncare, cu alcool, cu droguri, cu sex, cu muncă, cu oameni, cu bani, cu senzații tari, cu .... Lista plasturilor destinați alinării melancoliei, lipsei de sens, durerii, rătăcirii este lungă. Toate acestea domolesc presiunea minții, a realității, a labirintului pe care îl creăm noi înșine și pare că sunt o soluție. Și sunt, într-adevăr. Dar o soluție perversă. Avem nevoie din ce în ce mai mult și mai des, efectul este din ce în ce mai subțire. În vreme ce fugim de labirint, îl creăm, îl adâncim. Dualitatea, separarea devine din ce în ce mai profundă. Criza mai arzătoare.

A umple golul de semnificație în viețile noastre cu orice din toate acestea, nu este niciodată o soluție. Mai degrabă o capcană. Un singur lucru poate umple cu adevărat acest gol și potoli Arșița pentru totdeauna: Conștiența a ceea ce suntem, a adevăratei noastre naturi. Ieșirea din labirint se revelează întotdeauna atunci când ne oprim, când încetăm să mai căutăm panacee pentru suferință, când realizăm că suntem creatorii propriilor noastre vieți. Când realizăm că noi înșine am creat, dintotdeauna separarea care ne ține prizonieri.

Toate dependențele noastre, de oameni, de mâncare, de alcool, de droguri, sunt dependențe de stare. Dorim starea care, chiar și pentru un moment, ne proiectează în afara labirintului. Dorim eliberarea de presiune. Alcoolul și orice alt lucru care creează dependențe nu fac altceva decât să umple, pentru un moment, Golul interior, să disipeze Umbra și să potolească setea imensă de recuperare a stării de unificare, de integralitate.

Da, înțelegi foarte bine dragul meu, draga mea, afirm aici că orice dependență, de orice lucru exterior, are la originea sa căutarea fundamentală, unică, proprie oricărui om încarnat: aceea de reunificare. Setea uriașă de Întregire și fuga de durerea inerentă separării.

Dependența nu este străină nimănui. Toți credem că avem nevoie de ceva anume, care ne lipsește, pentru a fi fericiți.

Privește împrejurul tău cu detașare, cu zâmbet, cu Conștiența Maestrului tău interior. Dependența este un mod de a trăi propriu identificării, infantilismului psihologic, imaturității lăuntrice, un mod naiv de a umple un gol care nu ține de altceva decât de Conștiența noastră. Este sosit deja un timp al rezoluției interioare, al transformării. Adevărata soluție la Setea de Întregire este întregirea însăși. Este a trăi în Conștiență. Aceasta este transformarea lăuntrică către care ne conduce orice dependență. Căci suntem, cu adevărat, creatorii stărilor noastre.

4. Criza de transformare psiho-spirituală

Primejdie și oportunitate, aceasta este definiția crizei. Primejdia vine din afundarea tot mai adâncă în durere. Un fel de cerc vicios. Oportunitatea vine dintr-o alegere diferită de care devenim capabili uneori abia după ce ajungem pe fundul existenței. În mijlocul dezastrului se naște un nou nivel al experienței de viață.

Nimeni nu este scutit de confruntarea cu Golul interior, cu Umbra, cu Arșița. Ele fac parte din natura experienței umane și a separării de Întreg și de Adevărul său. Îl redescoperim în noi înșine. Cu siguranță ai împrejurul tău pe cineva dependent. Poți vedea chinul cercului vicios și suferința. O poți recunoaște pentru că este propria ta suferință. Poate nu ești dependent la fel ca el/ea, dar ești în alt fel. Poate ești depedent/ă de sistemele sociale ale acestei lumi, poate te temi să-ți schimbi job-ul deși ai vrea acest lucru, poate ești dependent de o relație la fel de toxică ca și cea cu alcoolul sau drogurile, care-ți aduce la fel de multă durere. Toate sunt dependențe și funcționează în același fel.

Toate conduc către criză. Iar crizele conduc la transformare. Sau la prăbușire. Cu adevărat poți alege.

Ceea ce căutăm cu toți, starea de întregire, bucuria re-cunoașterii realității și a naturii noastre, este disponibilă prin mijloacele directe ale lucrului cu propria noastră Conștiență. Conștiența este calea regală a eliberarării de orice dependență, de umplere a Golului, de vindecare a alienării și de potolire a setei de adevăr despre experiența vieții. De ieșire din durere, din frică, din cercurile vicioase ale labirintului pe care l-am creat.

 

5. Christina

Ea este un personaj extraordinar care a descoperit prin propria sa experiență adevărul despre dependențe și care a intuit conexiunea fundamentală între acestea și căutarea spirituală. A scris o carte magistrală despre rădăcinile spirituale ale dependențelor și despre abordările transpersonale vindecătoare ce decurg din această perspectivă. Grof. Christina Grof. Soția lui Stanislav Grof, părintele psihologiei transpersonale. Propria sa experiență a condus-o către o sintetizare impecabilă a principiilor de lucru cu crizele psiho-spirituale și formularea unor adevăruri care au ajutat milioane de oameni să iasă din labirint. Cartea ei Setea de Întregire este la loc de cinste în raftul cărților fundamentale ale Maestrului Interior. A fost în România împreună cu Stanislav, ca oaspeți ai Călătoriei Inimii. Un interviu de excepție realizat în 2014 cu Christina este disponibil mai jos.

Această carte este sursă de inspirație și punct de plecare pentru mii de oameni din România care ajung să realizeze că cheile împărăției sunt în propria lor inimă. Sunt oameni care se confruntă cu Golul, cu Umbra, cu Arșița, așa cum o faci și tu într-o măsură sau alta. Nu există decât o singură căutare pentru noi toți. Unii aleg calea dificilă a scufundării în dependențe ca soluții în fața durerii, a neantului, a labirintului. Dar ne privește pe toți. A fugi în muncă pentru a uita de scorburile propriei vieți nu e cu nimic mai glorios decât a fugi în alcool. A fi dependent într-o relație nu e cu nimic mai puțin dureros decât dependența de marijuana. Pentru noi toți, această carte a adus ceva prețios.

Setea de Întregire și apa Vieții

Acum s-a transformat într-un proiect al Călătoriei Inimii, la care poți participa dacă simți că rezonează în tine ceva din toate acestea. Mii de cărți urmează să ajungă la cei care au nevoie de ele. Poți contribui la acest act de Conștiență, de reparație, creare de potențial transformator. Nu există familie sau comunitate oricât de mică, în care să nu fie nevoie de această carte. Pretutindeni există cineva care se confruntă cu provocarea alcoolului, a drogurilor a depedențelor de orice fel. Această chestiune ne privește pe toți, căci este despre noi înșine sau despre oameni pe care îi iubim. Implică-te deci! Soluția dependențelor nu sunt medicamentele, ci crearea stării de completitudine, de integralitate pe care o căutăm noi toți.

Christina Grof a făcut marea trecere pe partea cealaltă a vălului. Dar Cartea sa, care merită scrisă cu majusculă, a rămas aici, împlinindu-și menirea. Proiectul Setea de Întregire este deschis și are nevoie de voi, cei care sunteți pe Cale. Exploratori ai conștiinței, călători ai inimii sau pur și simplu oameni care devin ceea ce sunt cu adevărat, suntem într-o singură căutare. Unii dintre noi sunt rătăciți. Dar sunt dintre noi. Această cale este un instrument terapeutic, inspirator, deschizător de noi orizonturi și este menită să dezvăluie adevărul despre depedențe și rădăcinile lor adânc înfipte în căutarea universală a Întregirii.

Toți suntem însetați. Toți cunoaștem Arșița, ne confruntăm cu propriile noastre Umbre, toți cunoaștem Golul și încercăm să-l astupăm cu tot felul de lucruri. Unii dintre noi avem norocul de a fi descoperit Calea. Îi putem ajuta și pe ceilalți să o facă, oricât de adânc s-au scufundat în inconștiență. Labirintul este propria noastră creație. Doar noi îl putem dizolva. Și împreună este întotdeauna mai ușor. Contribuie la acest proiect. Cei care au nevoie de această carte sunt aspecte ale propriei ființe.

Nu este despre a salva pe cineva. Ci despre a crea oportunitatea, potențialul ca oameni asemenea nouă să aleagă ei înșiși Calea sacră a adevărului despre sine. Nu este despre a sări în ajutorul cuiva, ci despre a deschide porți și pentru alții. Doar pentru că PUTEM să facem asta. Pentru că asta reprezintă măsura noastră.

Horia Francisc – Țurcanu

Articole pe aceeași temă: Oameni în cușcă, Magicianul în mijlocul Realității sale

 
"Calea Maestrului Interior începe prin recunoașterea Divinului în propria experiență umană. Dacă ceva e inconfortabil în viața mea, este pentru că m-am separat de Întreg și am creat de la nivelul limitat al ego-ului."

HEFT

Programe și meditații online

Noutățile Călătoria Inimii
direct pe mail

Articole, workshopuri,
cărți și evenimente

Arhiva Newsletter

Tag cloud

Cărți relevante

Mandala Ființei Mandala Ființei

Doctorul Richard Moss este un om care a trăit Revelaţia. Este un om care a experimentat starea de conştiinţă supremă a fiinţei omeneşti în care aceasta trăieşte deplin. Este acea stare de conştiinţă ...

Şcoala Zeilor Şcoala Zeilor

Această carte este o hartă şi un plan de evadare. Scopul său este de a vă arăta parcursul urmat de un om oarecare pentru a evada din povestea hipnotică a lumii, din interpretarea jalnică a existenţei, pentru ...

ANTICANCER ANTICANCER

Cu toţii putem folosi cât mai bine posibil această revoluţie a cunoştinţelor care s-au dobândit în materie de cancer, atât pentru a ne proteja de factorii externi, cât şi pentru ...

Călătoria Inimii Călătoria Inimii

Un Maestru a spus: “Adevărul vă va face liberi”. Şi un altul: “Adevărul vine înaintea Iubirii”. Această carte este despre Adevăr, Libertate şi Iubire. Un triunghi magic şi ...

Iubiri perfecte, relaţii imperfecte Iubiri perfecte, relaţii imperfecte

Totul în viaţa noastră este relaţie, iar calitatea relaţiilor pe care le avem dă în cele din urmă culoarea întregii noastre vieţi. Măsura în care relaţiile noastre sunt pline de ...

Workshopuri relevante

Respirație Holotropică Respirație Holotropică
Respiraţia Holotropică este un instrument simplu şi puternic de  cunoaştere, prin experienţă directă, a adevăratei naturi a propriei noastre Fiinţe şi a Realităţii. Cuvântul ”holotropic” ...

Articole pe aceeași temă

Viața este un Cerc Viața este un Cerc
„Iarna face loc primăverii, apoi, vara crește din primăvară, până când anul se sfârșește în toamnă. Cercul timpului nu este rupt niciodată.”

Ritmul anotimpurilor naturii este prezent și în inima noastră. Poate că nu avem nevoie atât de mult de o psihologie explicită, cât, mai degrabă, de o întoarcere la încrederea în ...

Trăiește-ți Visul, vindecându-ți durerile Trăiește-ți Visul, vindecându-ți durerile

În urmă cu două săptămâni, împreună cu câteva strașnice femei din Cercul Sacru Anam Cara, m-am pornit într-o scurtă călătorie. Destinația Bad Gleichenberg, Austria. Un oraș ...

Încrederea și Practica Încrederea și Practica
Fă lucrurile să se întâmple!

Știi deja că ești ceea ce gândești. Știi deja că ceea ce gândești, devii! Și dacă ești încă prins în a crede că „unii oameni sunt născuți pentru a avea succes însă ...

Creatorul visând, sau neasemuita poveste a cărbunelui devenind diamant Creatorul visând, sau neasemuita poveste a cărbunelui devenind diamant

Corpul nostru este energie condensată, senzațiile noastre sunt mișcări ale energiei. Emoțiile noastre sunt energie și gândurile noastre sunt energie. Ceea ce suntem este un nor de energii de diferite ...

Colinele Revelației Colinele Revelației

Prima dată când am pășit pe dealurile Luncanilor în această viață a fost acum mulți ani. Jos ploua. Am urcat prin noroaie din care colții de stâncă ieșeau ca niște relicve de dinozauri. ...

Curge-ți peste tine darul vindecării Curge-ți peste tine darul vindecării
O scrisoare pentru tine, Femeie, pe care o poți citi și tu, Bărbate!

Ce vreau, de fapt, de la viața mea? Ce vreau să trăiesc, cu adevărat? Ce îmi doresc și după ce tânjesc? Aleg, în acest spațiu sacru pe care-l creez pentru mine, să rămân cu atenția ...

Ascultă-ți inima, Femeie! Ascultă-ți inima, Femeie!
Și crezi în Miracole!

Cele mai multe porți și mai importante din viața mea le-am deschis doar așa - ascultându-mi inima. Indiferent cât de ilogic, irațional, nebunesc părea pe moment. Am spus DA și am ascultat-o. Inima. ...

Claritate. Autenticitate. Viață. Iubire Claritate. Autenticitate. Viață. Iubire
Noi începuturi

Un barometru care ne arată întotdeauna cu mare precizie starea sufletului este mișcarea. Iar ea, mișcarea, nu minte niciodată. Abia când începem să ne mișcăm ne dăm seama cât de mult ...

Balsam tămăduitor Balsam tămăduitor

Acum, la mijloc de septembrie, e timpul potrivit să ne întoarce puțin mai mult la noi, permițându-i energiei ce ne îmbrățișează viața să curgă. Să lăsăm. Să dăm drumul. Viața este ...

Comunicarea cu noi înșine prin scris Comunicarea cu noi înșine prin scris

Comunicarea, sub toate aspectele ei, are un rol esențial în existența noastră. Comunicarea cu noi înșine, prin scris, sub forma unui jurnal, ne ajută să ne echilibrăm, să ne cunoaștem mai ...

is cover?
is last?
signed in?: