AmmaRa rubrica Slujba Răsăritului

În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh

Publicat la 27.04.2019 Comentarii

„...

Slujba Răsăritului

În fiecare din noi există posibilități nelimitate,

iar dacă ne dăm cea mai mică șansă,

cine știe ce am putea înfăptui.”

 

În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.

Aș vrea să vă urez tuturor bun venit ... pentru a celebra Învierea.

În primul rând, aș vrea să vă amintesc că suntem într-un loc cu adevărat sacru – o mânăstire cisterciană construită în secolul unsprezece/doisprezece - și nu suntem aici să tulburăm liniștea celor ce își dorm somnul de veci în jurul nostru și nici spiritele celor care au trăit și s-au rugat aici timp de secole. Suntem aici pentru a aduce lumina Învierii și a răsăritului. Începem în întunericul nopții, îmblânzit doar de minunată lumină a lunii din Burren care profilează crestele munților. Timp de câteva minute vom asculta câteva acorduri tradiționale irlandeze pentru a ne concentra atenția către lucrul pentru care suntem aici.

La începutul împărtășaniei, să zăbovim cu gândul asupra faptului că acest loc are în această duminică pascală un dar special pentru fiecare dintre noi, un dar al luminii și al vindecării. Să păstrăm un moment de tăcere și să ne gândim la acele lucruri din viața noastră care au nevoie de lumina pascală, de vindecare și de speranță…

Tăcere

Să ne rugăm prima dată pentru vindecarea păcatelor fricilor noastre, pentru temerile din inimile și spiritele noastre, pentru lipsa noastră de curaj de a trăi din plin viețile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit cu atâta generozitate. Doamne miluiește!

Și să ne rugăm pentru iertarea păcatului orbirii – orbirea de a nu vedea oportunitățile pe care le avem să creștem și să fim creativi, oportunități pe care le respingem indirect. Iisuse miluiește!

Și să ne rugăm pentru iertarea păcatului resentimentului și amărăciunii, care ne scot viața din făgașul ei și care ne răpesc pacea și curajul pe care ar trebui să le avem. Doamne miluiește!

Să cerem iertare dacă am făcut rău cuiva, direct cu vorba sau cu fapta sau indirect, prin gânduri rele sau negative. Doamne miluiește!

Să ne rugăm în această dimineață de Paști să ne vindecăm de fragilitatea minților și spiritelor noastre, să căpătăm curajul unui nou început în călătoria noastră prin viață. Doamne miluiește.

Și acum, când lumina răsăritului începe să se apropie, să ascultă un vechi cântec ... celebrare a Gloriei.

Să ne rugăm.

Doamne, ne-ai dat darul acestui răsărit, răsăritul în care Iisus s-a ridicat din morți și a rupt pentru totdeauna lanțurile întunecării și orbirii. Fie ca râul luminii pascale să curgă în adâncurile inimilor noastre, să ne vindece și să ne dea curajul unui nou început. Te rugăm acest lucru prin Domnul nostru Iisus Cristos.

Predica

Călătorim mereu din întuneric către lumină. În fiecare dimineață, ieșim din teritoriile întunecate ale viselor în lumina conștientului. Toate nopțile, indiferent cât de lungi, se destramă în lumina răsăritului. La naștere, fiecare din noi face călătoria din întuneric în lumină, din căldura și siguranța întunecată a pântecului în lumina lumii. Nu suntem străini de întuneric și suntem prieteni ai luminii. Viața omului este ghidată, îndrumată și echilibrată de lumina minții și spiritului. În întunericul trupurilor noastre, și mai ales în creier, lumina minții este vie. Există în viață praguri fundamentale, iar unul dintre cel mai frumos, mai încurajator și mai vindecător prag este cel al răsăritului, în care întunericul face loc luminii noutății și minunii unei noi zile. Zilele sunt locul în care ne trăim viața, în care totul ni se întâmplă. Cât de minunat este să ne gândim că în miezul credinței noastre în Dumnezeu se află un tânăr, un tâmplar dintr-o mică așezare, care a sfidat întunericul călătoriei umane și a luat pe umerii săi fragili întreaga întunecime a lumii. Și, la capătul drumului Crucii, întunericul a fost transformat în lumina care nu se stinge niciodată.

Aici, în nordul ținutului Clare, avem o tradiție a iernatului, în care vitele sunt duse la noi pășuni. Unii oameni s-au rătăcit făcând asta, iar vina a căzut pe „Jack O’Lantern.” Bătrânii spun că singurul mod de a rupe vraja este să îți întorci haina pe dos. În dimineața Învierii, întunericul și singurătatea au fost cele întoarse pe dos. Când durerea crucii intră în viața ta, te simți înconjurat de singurătate, orbire și întunecare. Întunericul și senzația de a fi pierdut sunt cele mai dificile părți ale suferinței. Minunea Învierii constă în faptul că această întunecare a fost ruptă, iar în inima beznei a fost descoperită o lumină secretă. Toți cei care am ajuns aici nu am făcut-o din curiozitate, ci pentru că știm care este lucrul de care avem nevoie în viețile noastre, pentru că știm cât de fragile ne sunt mințile și inimile. Suntem străini în această lume. Și în drumul nostru sunt atât de multe lucruri care ne pot dărâma. Uneori ne este foarte greu să învățăm să iubim, să ne eliberăm de frică, de resentimente, de orbire, să ajungem în acel loc al păcii, libertății și iubirii. Indiferent cât de sigur pe sine sau de competent se simte cineva, nu există om care să nu poarte în inimă teamă: teama de a ne împărtăși cu alții, de a ne deschide, de a trăi viața din plin. Din acest motiv suntem aici, în acest loc sfânt, înainte de răsărit, pentru a lăsa lumina Învierii să ne vindece temerile, să le transforme în curaj. Și mai suntem aici pentru că am fost răniți. Unul din lucrurile minunate ale dimineții pascale este lumina blândă a lui Cristos, ce poate pătrunde totul. Nu există locșor din interiorul nostru, indiferent cât de mic și de bine ascuns, pe care lumina acestui Paște să nu îl poată ajunge și vindeca.   

A te naște înseamnă a fi ales. Nimeni nu vine din întâmplare pe lume. Suntem trimiși aici pentru că fiecare din noi avem o misiune specială, ce nu poate fi îndeplinită de nimeni altcineva. Înțelepciunea de a avea o viață împlinită presupune să încerci să simți de ce ești aici, să încerci să te descotorosești de lucrurile care îți sunt piedici, pentru a trăi din plin viața care ți-a fost oferită cu atâta generozitate. Venim într-o lume care se concentrează pe ideea de păcat, dar eu cred că atunci când ajungem în lumea eternă nu vom fi cercetați pentru greșelile noastre, ci vom fi întrebați dacă am prețuit calitățile sădite în noi atunci când am fost clădiți din țărână. Noi toți avem capacități nelimitate și, dacă ne dăm o șansă, cine știe ce am putea face. În această dimineață de Paște, să privim din nou la viața ce ne-a fost dăruită cu atât generozitate și să scăpăm de bagajele de care nu mai avem nevoie: vechi dureri, vechi obiceiuri, vechi moduri de a vedea și de a simți – haideți să avem curajul de a o lua de la început. Viața este foarte scurtă, abia ajungem aici și ne vine vremea să plecăm; ar trebui să folosim din plin timpul pe care îl avem.

Nu suntem conștienți de tot binele pe care îl putem face. O vorbă bună, încurajatoare sau o mână de ajutor pot ajuta pe cineva să treacă prin cele mai întunecate văi ale existenței sale. Nu suntem aici să ne umplem de bani, nici să câștigăm prestanță sau reputație. Suntem aici pentru a găsi în inima noastră lumina Paștelui, iar atunci când o găsim, trebuie să o răspândim în jurul nostru. Răsăritul acestei duminici pascale este un dar pentru inimile noastre și trebuie să îl cinstim și să purtăm cu noi darurile de lumină și vindecare pe care acest loc sfânt ni le face și să avem curajul de a ne avânta într-un nou început.

 Reflecție în tăcere

 ... ” (fragment din cartea Pășunile Minunăției de John O.Donohue)
"Umanitatea este o experiență. Divinitatea este o experiență. Călătoria Inimii este experiența trecerii de la identitatea Umanității la cea Divină, prin Conștiență. Și invers"

HEFT

Programe și meditații online

Noutățile Călătoria Inimii
direct pe mail

Articole, workshopuri,
cărți și evenimente

Arhiva Newsletter

Tag cloud

Cărți relevante

Tarotul Mitologic Tarotul Mitologic

Mai mult decât o carte și mai mult decât un set de cărți de joc, Tarotul Mitologic este un instrument de sondare a adâncurilor Conștiinței umane, este o cheie magică a marilor porți către ...

Cartea Maestrului Interior Cartea Maestrului Interior

Născută din experiența Maestrului Interior, această carte-călăuză, ne conduce către Creatorul Conștient ca mod de a trăi în această lume. Călătoriile Inițiatice din Școala Maestrului ...

Călătoria Inimii Călătoria Inimii

Un Maestru a spus: “Adevărul vă va face liberi”. Şi un altul: “Adevărul vine înaintea Iubirii”. Această carte este despre Adevăr, Libertate şi Iubire. Un triunghi magic şi ...

Călătoria ultimă Călătoria ultimă

Nu există moarte, căci viaţa este un atribut a tot ceea ce există în Univers, nu există un sfârşit al Fiinţei, pentru că Fiinţa este eternă iar moartea nu este decât o Transformare ...

Setea de întregire Setea de întregire

Neliniştea pe care o simţim este acel imbold înnăscut, lăuntric care ne împinge în direcţia posibilităţilor noastre spirituale. Setea de întregire este tendinţa dinamică datorită ...

Workshopuri relevante

Meditație Activă și Shaking Meditație Activă și Shaking
Meditația Activă – Body-Shaking este o formă de energie care aprinde corpul, îl trezește la viață. Această „medicină” (cum o numesc unele culturi băștinașe) – body-shaking – ...

Luppia Mundi Luppia Mundi
În orice vremuri, cea mai mare putere este Conștiența Realitatea este o oglindă a lumilor noastre interioare, conjugate. A schimba realitatea pe care o trăiești, este a schimba lumea interioară.     A ...

Sesiuni Individuale cu AmmaRa Sesiuni Individuale cu AmmaRa
În aceste sesiuni individuale online, intenția mea este de a te ajuta să-ți regăsești echilibrul, de a te însoți către curajul cu care să te implici, dincolo de orice frică și anxietate, într-un ...

ShamaniA ShamaniA
Cum ar fi, dacă tot vorbim de Noul Pământ, să începem a crede, precum popoarele indigene, că oamenii aparțin pământului și nu invers. Acesta ar fi primul și, cu siguranță, cel mai important ...

Practica Prezenței Practica Prezenței
Experiența Experiența Prezenței este fundamentul întregului parcurs în Școala Maestrului Interior și baza întregului lucru cu stările extinse ale Conștiinței în scopuri de cunoaștere, ...